Izvor: AG Nekretnine | Ponedeljak, 29.06.2009.| 10:28

(AG Nekretnine) East point projekat na Dorćolu, na Dunavu : Stari mlin

Investicioni kapaciteti Beograda u priobalju svojih reka, apsolutno su neiskorišćeni. Ako pak diskutujemo o Savi, onda je desetogodišnja priča krajem devedesetih, o „Savskom Amfiteatru“ skroz potrošena i izlizana, saznanjem da železnički čvor u Beogradu ipak još dugo neće biti izmešten sa glavne železničke stanice. Razvijanje poteza oko savskog brodogradilišta još se ne pomera sa mrtve tačke, bar ne zvanično i ne nešto ozbiljnije.

Što se tiče Dunava tu je priča malo jasnija jer su velike površine već duže vreme predmet raznih diskusija. Tokom ovogodišnjeg MIPIM-a ceo taj potez bio je predmet ciljane i koncentirane promocije tri velika projekta. Kvalitet tog nastupa je sveukupno ocenjena kao vrlo uspešna. Na osnovu toga, može se sa velikom izvesnošću najaviti i potvrditi da se sve dublje i detaljnije ulazi u razvoj ovog poteza dunavskog priobalja.

Već neko vreme, priča o silasku Beograda na svoje reke, manje više je ostala samo prazna priča. Razvijale su se urbanističke i druge diskusije. Redovno se trvdilo da je u pitanju neki drugi grad na zapadu sa geografskim položajem kakvu Beograd poseduje, da bi tu bio raj po svakom pitanju. Međutim u poslednjih godinu-dve dana, pogotovo poslednjih šest meseci na nekoliko događaja, domaćih i inostranih, pokazana je tendecija da investitori, koji koriste loakcije posebno u dunavskom priobalju, ozbiljno razvijaju ideju i koncept „silaska grada na reke“. Bar na onoj dunavskoj obali.

Jedan od tih svetlih primera je i „East Point Holdings“ LTD koji je započeo i duboko pokrenuo urbanističko i idejno arhitektonsko-građevinsko razvijanje na lokalitetu „Žitomlin“-a na Dunavu na Dorćolu. To je očigledno početak razvoja ovog poteza koji pored sebe ili uz sebe, vuče i prostore Luke Beograd i Rudnapove lokalitete u Višnjici. Sve zajedno to je neizbrovio kvadrata, novih, kvalitetnih, funkcionalnih i prestižnih.

Projekat stambeno-poslovnog kompleksa pod radnim nazivom „Stari Mlin“ („Old Mill Site“) na lokaciji „Žitomlina“ na Dorćolu, razvija se po idejnom rešenju „Slavija biroa“ iz Beograda. On je očigledno, pored Marine Dorćol sa jedne starne i razvoja kompleksa Luke Beograd sa druge strane, centralno pozicioniran. To će biti jedan od budućih pečata prepoznatljivosti silaska Beograda na Dunav!

Pozicija projekta

Zemljište na kome će se realizovati projekat „Starog Mlina“, je pozicionirano na samoj obali Duvava u blizini beogradske tvrđave Kalemegdan, na pešačkoj distanci od 15 minuta u odnosu na centar grada i dobro povezano sa gradskim prostorom uličnom mrežom, lokalnom gradskom železnicom, saobraćajnicama i mogućnošću korišćenja rečnog prevoza. Lokacija Starog Mlina Site je deo industrijskog kompleksa i rečne luke uz obalu Dunava koji će se u narednim godinama revitalizovati i pretvoriti u gradski kompleks visokog kvaliteta. Na lokaciji se nalaze silosi za žito, fabrički objekti i pekara. To će se u procesu rekonstrukcije i urbane reciklaže pretvoriti u gradski kvart sa sadržajim stanovanja, poslovanja, trgovine, javnih funkcija, zelenila i drugih potrebnih sadržaja za funkcionisanje i život stanovnika i zaposlenih.

Koncept projekta „Stari Mlin Site“

Na zemljištu veličine 3,8 hektara predviđeno je da se postojeći objekti “Zitomlina“ (silos i zgrada mlina) na samoj obali Dunava rekonstruišu i u njima izgrade na površini od oko 48.500 m2 stanovi i komercijalni prostor visokog nivoa opremljenosti i komfora na izuzetno atraktivnom mestu sa neposrednim vizurama na reku i uz šetalište duž obale Dunava. U ostalom delu kompleksa predviđena je izgradnja dva objekta visine 20 etaža površine 52.400 m2 za stanovanje ili poslovanje a u centralnom delu gradilišta predviđa se izgradnja manjih objekata visine do 4 etaže površine 13.600 m2 za javne namene pozicionirane oko centralnog gradskog trga. Ukupna kapacitet lokacije u revitalizovanim i novim objektima je oko 114.500 m2. U podzemnim etažama predviđena je izgradnja garažnog prostora površine od 38.500 m2 sa oko 1.500 parking mesta.

Pristup lokaciji je iz dva pravca, gradskim ulicama koje povezuju kompleks sa centrom grada čime je komunikativnost i dostupnost obezbeđena na veoma dobar način.

Sadržaji i namena zgrada u okviru kompleksa su fleksibilno planirani i mogu se prilagoditi namerama investitora, odnosno potrebama buducih korisnika, što znači da je moguće izgraditi u okviru planiranih kapaciteta različite sadržaje, stanovanje, poslovni prostor, trgovinu u raznim oblicima od šoping mola do manjih jedinica, ugostiteljstvo, hotele, usluge, javne pešačke prostore i zelene površine, uvažavajući preporuke iz urbanističkog plana.

Budući sadržaji i izgled „Starog Mlina“

Ovaj poduhvat podrazumeva četiri celine. To su:

· Objekat „A“ – postojeći silosi koji će se rekonstruisati za luksuzno stanovanje;

· Objekat „B“ – postojeća zgrada mlina koja će biti predmet rekonstrukcije i imaće mešovitu namenu korišćenja;

· Objekat „C“ – novi višespratni stambeni i poslovni objekti i

· Pijeceta – centralni trg

Objekat „A“ će se razvijati po varijantnom rešenju „V01a“ za stanovanje, odabrano na bazi procene kvaliteta lokacije kao ekskluzivnog ambijenta za stanovanje. Opredeljen je izbor koncepta stanovanja visoke kategorije sa luksuznim lokalima, ugostiteljskog tipa i eksluzivnih prodavnica, u prizemlju objekta. Autor ovog rešenja se upustio u komplikovan, veoma nezahvalan i složen postupak rešavanja i oblikovanja stanova, unutar postojeće noseće strukture objekta sa nestandardnim spletom postojećih konstruktivnih elemenata. Iza ovako spretno postavljene morfologije celokupnog objekta stoji ozbiljan postupak materijalizacije fasade, koja će, za očekivati je, dati završni potpis i pečat na jedno ekskluzivno arhitektonsko delo, za ponos autora), investitora i Beogradu. Ovo idejno rešenje predrazumeva izgradnju podzemne garaže za smeštaj 230 vozila, na ukupnoj bruto građevinskoj površini od 6.600m2.

Objekat „B“ će po predlogu autora imati rešenje sa sledećim sadržajima:

· U prizemlju megamarket, sa pratećim prostorima, magacinima, hladnjačama, prostorijama za osoblje, tehničkim prostorijama i sl.

· I sprat - poslovanje u okviru koga će se definisati lokali javnog servisa: poštu, ambulantu, zubarsku ordinaciju, hemijsko čišćenje, optiku i slično;

· II - IV sprat sadržaće poslovanje kao adaptibilan kancelarijski prostor opšte namene, koji je moguće podeliti jednostavnim pregrađivanjem, u površini prema potrebama kupaca ili zakupaca. Minimalna površina jedinične ćelije će iznositi približno 60 m2;

· V sprat, poslednja etaža objekta, predviđa se luksuzno opremljen zabavno i sportsko-rekreativni centar sa sadržajima kao što su fitness, bazen, sauna (finska i parna), masaža, hidromasaža, solarijum, kuglana, „igraonica“, sa pratećim pabom, kafeom i sličnim sadržajima. Kompletan V sprat (spoljni zidovi) će biti u staklu, a u zoni bazena, predviđen je pomičan krov sa otvaranjem vizure ka Dunavu;

Objekat „A“ i Objekat „B“ će biti povezan pasarelom, u nivou prizemlja, sa manjim lokalima - buticima, kao i pasarelom „mostom“ luksuznog izgleda u staklu u nivou V sprata Objekta „B“ gde je predviđen pomenuti Entertainment.

Objekat „C“ se nalazi na južnoj strani parcele. Očekuje se da zadrži koncept rešenje sa postamentom (P + 3) i dve kule, spratnosti, iznad trećeg sprata sa još 16 spratova. Prizemlje postamenta (P + 3), je namenjeno za izgradnju lokala slobodne namene. Prostor od I –III sprata će biti namenjen poslovanju, od čega 1/3 prostora namenjana apartmanskom tipu, sa kompletno opremljenim enterijerom, za iznajmljivanje. Individualne jedinice apartmanskog tipa bi bile oko 120 m2 . Preostale 2/3 prostora, namenjene su za klasično poslovanje, za prodaju individualnih jedinica, u vidu adaptibilnog kancelarijskog prostora, koji se može pregrađivati prema potrebi. Predložena površina jedinične ćelije će iznositi približno 100 m2.

U kulama, od IV do IXX sprata, takođe predviđa 1/3 prostora za kompletno enterijerski opremljene apartmane za iznajmljivanje, površine od oko 120 m2. Preostali deo prostora, približno 2/3, bio bi namenjen klasičnom stanovanju. Od četvrtog do devetog sprata, predviđeni su stanovi manje površine ali ne i umanjenog komfora i opreme. Od desetog do devetnaestog sprata, stanovi će biti po uzoru na Objekat „A“.

Pijaceta – centralni trg

U centralnoj zoni parcele nameće se formiranje trga-pijacete sa fontanom, vodenom površinom, čiji je zadatak da oplemeni ceo kompleks i delimično kompenzuje nedostatak pogleda na reku. Pijacetu treba tumačiti ne samo kao otvoreni trg sa fontanom i zelenilom, već je moguće okružiti je lokalima, opet i najverovatnije ugostiteljskog sadržaja (kafei, picerije, coffee-bakery, pekare), buticima (popularnog i ne isključivo ekskluzivnog sadržaja) kao i „playground“ prostorom za decu. Ovi objekti treba da budu isključivo prizemne spratnosti.

Ukupni kapaciteti izgrandje:

Površina parcele 3,8 hektara

Rekonstrukcija silosa 10 etaža 32.500 m2

Rekonstrukcija mlina 7 etaža 16.000 m2

Ukupno 1 48.500 m2

Novi objekat A 20 etaža 26.200 m2

Novi objekat B 20 etaža 26.200 m2

Novi objekat C 4 etaže 13,600 m2

Ukupno 2 66,000 m2

Ukupno 1+2 114,500 m2

izvor :

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.