Izvor: Dnevnik | Utorak, 21.08.2018.| 15:33

U planu novi objekti u novosadskom Velikom ritu - Gradiće se porodične kuće, vrtići, škole, sportski centar...

(Foto: Billion Photos/shutterstock.com)
Planom detaljne regulacije prostora Mali Beograd - Veliki rit 1 u Novom Sadu, koji je na javnom uvidu do 1. septembra, većina područja namenjena je porodičnom stanovanju.

Budući da je procenjeno da će na prostoru površine 58,85 hektara živeti 2.750 stanovnika, urbanisti su predvideli dve predškolske ustanove, osnovnu i srednju školu, srednjoškolski centar, ali i sportski. Osim toga, deo površine izdvojen je i za poslovne sadržaje, opštegradski centar, raznovrsne javne i komunalne službe.

Osim površine planirane za izgradnju Ulice Paje Radosavljevića (1,2 hektara), koja je važna za šire područje Grada, predviđene su i saobraćajne, infrastrukturne i zelene površine na ukupno 16,66 hektara. Biciklističke staze gradiće se duž glavnih saobraćajnih pravaca, u ulicama Paje Radosavljevića, Janka Halkozovića, Majke Jugovića, Stefana Dečanskog i Baja Pivljanina, te delimično i u zaštitnom pojasu kanala.

Izgradnjom dveju predškolskih ustanova obezbediće se prostor za smeštaj oko 320 dece, a ti jednospratni objekti s potkrovljem planirani su u Dečanskoj i u Ulici Grujice Novakovića. S obzirom na očekivani broj dece jaslenog i predškolskog uzrasta na ukupnom području Malog Beograda - Velikog rita (oko 630), planirano je da se nedostatak prostora nadomestu u okviru površina za raznovrsne javne službe, kao i u okviru porodičnog stanovanja.

Osnovna škola za 700 do 800 učenika, s fiskulturnom salom planirana je uz ulice Majke Jugovića i Baja Pivljanina, a ta dvospratna zgrada će sa salom biti povezana toplom vezom, odnosno hodnikom. Urbanisti preporučuju da se u školskom objektu omogući poludnevni boravak mališana od 5 do 7 godina, koji tek treba da pođu u školu, a na tom mestu predlažu i rad s decom sa invaliditetom, kao i osnovno obrazovanje odraslih.

Osim osnovne škole, planirana je i srednja za oko 1.100 učenika, i to uz Ulicu Paje Radosavljevića. Školska zgrada imaće tri etaže (P+3), a kako se u planu navodi, pre početka gradnje neophodno je raseljavanje stanovnika, rušenje objekata koji su tu nalaze, i nivelacija terena.

Pre izgradnje školskih objekata, obavezna je i izrada urbanističkog projekta, kojim će se utvrditi i faze realizacije.

Prostor za javne službe predviđen je između planiranih trasa ulica Grujice Novakovića, Stefana Dečanskog i Majke Jugovića, a na površini od 1,73 hektara gradiće se zdravstvene i socijalne ustanove, objekti gradske uprave, kulture, veterinarske stanice i slično. U planu je navedeno i da je istočno od Temerinskog puta obavezna izgradnja zdravstvene stanice za potrebe stanovnika celog područja Malog Beograda - Velikog rita, a obavezna je i izgradnja kulturnog centra Roma.

Između planiranih trasa ulica Grujice Novakovića i Majke Jugovića biće smeštene komunalne službe, pa su urbanisti su na površini 0,76 hektara predvideli izgradnju objekata, maksimalno dva sprata, za potrebe organizovanja građana za reciklažu sekundarnih sirovina, protivpožarnu zaštitu, održavanje higijene i slične radove na površinama javne namene.

Srednjoškolski centar obuhvata prostor na kojem su već tri privatne srednje škole - Sveti Nikola, Medicinska škola Hipokrat i Sportsko-obrazovni centar Sveti Nikola. Moguća su proširenja pomenutih školskih kompleksa na susedne površine drugih namena i dozvoljena je izgradnja novih objekata, do dva sprata. Osim toga, s obzirom na skučenost prostora, nije moguća dogradnja zgrada koje se zadržavaju uz Dečansku ulicu, ali je moguća izgradnja novih objekta, do dva sprata, na delu kompleksa uz Ulicu Janka Halkozovića.

Sportski centar s halom i otvorenim terenima planiran je uz ulice Nova 4 i Majke Jugovića, i to na kompleksu površine 1,59 hektara.

Plan detaljne regulacije poslovanja i porodičnog stanovanja na prostoru Mali Beograd - Veliki rit 1 na uvidu je do 1. septembra, a moguće ga je pogledati svakog radnog dana od 9 do 14 časova na sajtu i u zgradi Skupštine grada Novog Sada, Žarka Zrenjanina 2 i u JP Urbanizam na Bulevaru cara Lazara 3, kao i na sajtu tog preduzeća. Osim toga, plan je moguće pogledati i u MZ Klisa, Savska 27 i MZ Vidovdansko naselje, Ulica dr Jovana Andrejevića 2a. Pisani predlozi, primedbe i sugestije podnose se Gradskoj upravi za urbanizam i stambene poslove u Radničkoj 2, dok traje uvid.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.