Izvor: eKapija | Ponedeljak, 08.01.2018.| 15:12

Sajmište dobija i atletske terene, dvoranu za male sportove, borilišta... - Evo šta sve novosadski urbanisti planiraju u sklopu postojećeg sportskog centra

Izvod iz PDR-a
Novosadski Sportski centar Sajmište mogao bi da dobije novo ruho i nove sadržaje u narednom periodu, predviđene izrađenim Planom detaljne regulacije. Kako je predviđeno tim dokumentom, planirana je izgradnja i zatvorenih i otvorenih sportskih objekata, kao i dodatnih sadržaja.

Sportski centar, čija je rekonstrukcija predviđena ovim Planom, počeo je da se razvija 1965. godine, izgradnjom sportskih terena na otvorenom (fudbalskog, rukometnih i odbojkaških igrališta i teniskih terena). Centar posluje u sklopu Javnog preduzeća Sportski i poslovni centar Vojvodina, kao poseban sportski objekat, a postojeći otvoreni tereni centra se koriste kao gradska oaza za slobodnu rekreaciju.

Navedenim planom, koji je na javnom uvidu, predviđena je obnova dela Sportskog centra Sajmište u skladu sa iskazanim potrebama stanovništva za bavljenjem sportom. Osim postojećih sportskih sadržaja tako, planirana je i izgradnja novih - pre svega atletskih borilišta, kao i javne garaže na uglu ulica Hajduk Veljkove i Mičurinove...

U okviru sportskog centra predviđaju se i zatvoreni sportski objekti, kao i prateći poslovni i komercijalni sadržaji. Svaki od objekata će biti prostorno, funkcionalno i tehnički samostalan, kako bi bila omogućena etapnost izgradnje, precizira se u Planu.

Prostor je infrastrukturno opremljen, dodaje se, a obuhvat Plana je 4,79 hektara. Sportski centar predviđen je na 3,26 hektara, uređena javna površina na 0,54, dok je saobraćajnim površinama namenjeno 0,99 hektara.

Postojeći i novi sadržaji

Prema nameni, strukturi, prostornim karakteristikama, načinu i uslovima uređenja i izgradnje, u okviru dela Sportskog centra Sajmište izdvajaju se dve prostorne celine: višenamenski sportski centar (A) i teniski centar (B).

U okviru višenamenskog sportskog centra planiraju se zatvoreni objekti, i to: višenamenska sportska hala za male sportove i druge sportsko-rekreativne sadržaje, poslovni objekat sa sportskom dvoranom za borilačke sportove i pratećim sadržajima, kao i kuglana. U ovom delu planirani su, takođe, i otvoreni sportski tereni za fudbal, atletiku, rukomet, košarku, odbojku i sl.

Kako je naime, predivđeno, postojeći fudbalski teren, koji se nalazi u središnjem delu prostora, biće zadržan, uz korekciju dimenzija. Takođe, planirana je gradnja tribina, maksimalnog kapaciteta 1.000 gledalaca, ispod kojih je predviđen prateći sadržaj za fudbalere, kao i sportsko-komercijalni sadržaji.

(Foto: Jamikorn Sooktaramorn/shutterstock.com)
Uz fudbalski teren planiraju se tereni za atletske sportove - kružna atletska staza oko fudbalskog stadiona, atletska staza dužine 60 m, skok u dalj, skok u vis. Teren za košarku, odbojku i teren za rukomet i mali fudbal, koji menjaju svoj postojeći položaj, planiraju se istočno od fudbalskog terena.

Objekat kuglane sa poslovnim prostorom u postojećem delu sporstkog centra, koji je rekonstruisan i nadograđen 2014. godine, planom se zadržava, uz mogućnost nadogradnje još jednog sprata ili izgradnje novog objekta.

Među novitetima je novi poslovni objekat sa sportskom halom za borilačke sportove i pratećim sportsko-komercijalnim sadržajima, koji će biti izgrađen u jugoistočnom delu sportskog centra, na uglu ulica Novosadskog sajma i Mičurinove, dok će višenamenska sportska hala za male sportove i druge sportsko-rekreativne sadržaje biti izgrađena u severnom delu sportskog centra.

Teretana na otvorenom planira se u zoni između fudbalskog terena i staze oko fudbalskog terena, a predviđena je i izgradnja dečjeg igrališta sa urbanim mobilijarom na delu slobodne površine u istočnom delu kompleksa.

Još jedan teniski teren

U okviru teniskog centra, koji funkcioniše kao posebna prostorna celina, zadržavaju se četiri sadašnja teniska terena i planira jedan novi teniski teren sa tribinama kapaciteta 210 gledalaca. U okviru ove prostorne celine, u planu je da bude izgrađen i objekat za potrebe teniskog centra, u okviru kojeg bi trebalo da se nalazi uprava, svlačionice, prostorije za opremu, sanitarni čvor, kao i određeni komercijalni sadržaji (kafe, restoran, poslastičarnica i sl.).

Planirane su i staze za pešake i bicikliste, a na uglu ulica Hajduk Veljkova i Novosadskog sajma, kao i na uglu ulica Novosadskog sajma i Mičurinove, planira se proširenje regulacije, u cilju prihvatanja većeg broja posetilaca i prolaznika koji se očekuju na ovim lokacijama.

Planom se predviđa i izgradnja podzemne garaže na uglu Mičurinove i Hajduk Veljkove ulice. Njen kapacitet će biti do 160 mesta po etaži, čiji se broj ne ograničava.

Plan detaljne regulacije na javnom uvidu je u Gradskoj upravi za urbanizam i građevinske poslove Novog Sada, do 1. februara 2018. godine, a možete ga pogledati i u PDF-u.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.