Izvor: eKapija | Petak, 08.12.2017.| 11:56

Akumulacija Vukošić štiti od poplava i pomaže razvoj poljoprivrede u Vladimircima - Realizacija projekta na proleće 2018.

Šematski prikaz naselja Vukošić sa granicom obuhvata PDR
Stanovnicima sela Vukošić u opštini Vladimirci mogla bi sledeće godine značajno da bude olakšana poljoprivredna proizvodnja, pošto je Planom detaljne regulacije akumulacije Vukošić predviđena izgradnja ovog kapitalnog hidroenergetskog objekta, čija će glavna uloga biti navodnjavanje poljoprivrednih površina i oplemenjavanje malih voda. Benefite će imati i šira lokalna zajednica, budući da je Planom za ovo područje predviđena i gradnja manjeg broja restorana i ugostiteljskih objekata, kao i prostor za kampovanje, lov i ribolov.

Investitor projekta je Javno preduzeće Srbijavode, a kako je za eKapiju rekao Milorad Milinković, predsednik Opštine Vladimirci, radovi bi mogli da počnu na proleće 2018. godine.

- Ova investicija imala bi veliki značaj za stanovnike Vukošića i okoline. Planirana akumulacija trebalo bi da ima kapacitet od oko 10 miliona kubika vode i doprinela bi boljem navodnjavanju poljoprivrednih površina. Inače, projekat je trenutno na reviziji, pošto je njegova prva verzija urađena još 1986. godine, ali očekujemo da uskoro počne realizacija - objašnjava Milinković.

Prema ranijim najavama iz Srbijavoda, vrednost ovog projekta je oko 200 miliona dinara, a izgradnja bi mogla da bude finansirana iz fondova za navodnjavanje, odnosno najverovatnije iz takozvanog Abu Dabi fonda.

Ravnoteža između kapitalne investicije i prirodnih vrednosti

Planom detaljne regulacije (PDR) akumulacije Vukošić, koji je predstavljen i na nedavno održanom 26. Međunarodnom salonu urbanizma u Nišu, posebna pažnja je posvećena rekonstrukciji državnog puta i definisanju namene površina zemljišta uz samo jezero, kao i utvrđivanju uslova za integraciju vodoprivrednih objekata u samo naselje.

Kako u razgovoru za eKapiju kaže Slavica Ferenc, vodeći planer i odgovorni urbanista JUP Plan-a iz Šapca, koji je bio zadužen za izradu ovog PDR-a, u saradnji sa Ekspert inženjeringom iz Šapca urađena je strateška procena uticaja na životnu sredinu, da bi se proverilo na koji način će jedan ovako kapitalan hidroenergetski objekat uticati na priordno okruženje i stanovništvo sela Vukošić.

- Planom su razmotreni hidrotehnički uslovi koji se tiču formiranja brane na reci Dobravi i formiranja akumulacije koja će se koristiti za navodnjavanje poljoprivrednih površina, a sve u skladu sa strogim ekološkim uslovima koji su definisani Izveštajem o strateškoj proceni. Postizanje ravnoteže između kapitalne investicije i prirodnih vrednosti područja je bio glavni cilj izrade Plana i zapravo glavni izazov za nas urbaniste - navodi naša sagovornica.

Trenutno stanje, bara Vukošić
Ona napominje da je akumulacija Vukošić definisana Prostornim planom Republike Srbije, kao i regionalnim prostornim planom za područje Kolubarskog i Mačvanskog okruga, u cilju navodnjavanja i oplemenjavanja malih voda, a ove godine došla na red izrada Plana detaljne regulacije ovog područja.

- U JUP Planu smo pristupili izradi Plana na osnovu generalnog projekta i rešenja koje je dostavilo JP Srbijavode kao investitor projekta. Od njih smo praktično dobili projektni zadatak za izgradnju brane na reci Dobravi i akumulacije koja bi trebalo da pomogne i u zaštiti od poplava - objašnjava Slavica Ferenc.

Veliki turistički potencijal

Prema njenim rečima, Planom je regulisana ukupna površina od oko 230 hektara, a samo vodeno ogledalo akumulacije obuhvataće oko 150 hektara.

- Poznato je da, čim se formira neka akumulacija, odnosno veštačko jezero, ljudi odmah požele da izađu na obalu, iako urbanisti često zabrane gradnju u tom području. Odlučili smo da u ovom slučaju to regulišemo tako što smo pristup akumulaciji dozvolili samo na dve tačke koje smo smatrali zanimljivim, a ostalo područje obuhvaćeno Planom smo opredelili kao šumsko zemljište, prostor za kampovanje,lov, ribolov, aktivnu rekreaciju... Odredili smo i površine javne namene koje mogu da se koriste, ali vrlo striktno, a takođe su utvrđene mere za korišćenje poljoprivrednog zemljišta, odnosno restrikcije upotrebe pesticida, kako se ne bi zagađivalo jezero - ističe sagovornica eKapije.

Pored osnovnog cilja izgradnje akumulacije Vukošić - navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta i razvoja voćarske i povrtarske proizvodnje u ovom kraju, urbanisti su tako, pokušali da određenim merama osmisle benefite i za lokalnu zajednicu, pa je dozvoljena izgradnja pojedinih ugostiteljsko-turističkih sadržaja i korišćenje jezera za lov i ribolov.

Trenutno, na području obuhvaćenim Planom nalaze se poljoprivredno zemljište, parcele sa stambenim objektima, neuređeno korito reke Dobrave i bara Vukošić (Selska bara).

- Reč je o izuzetno lepom predelu, pravom biseru koji nije na pravcu državnih puteva, a pravo je bogatstvo otkriti ga. Iz urbanističkog ugla smo se trudili da ne pokvarimo sliku prirode velikom akumulacijom - navodi Slavica Ferenc.

Plan detaljne regulacije usvojen je pre nekoliko meseci i sagovornica eKapije najavljuje da je sada na potezu lokalna samouprava koja će se baviti administrativnim poslovima, poput popisa parcela i rešavanja imovinskih odnosa.

Marko Andrejić

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.