Izvor: eKapija | Sreda, 22.11.2017.| 15:14

Novi Sad uređuje prostor Radne zone Sever IV - Planirana nova TE-TO, nema proširenja naselja Šangaj...

PDR Radne zone Sever IV
Radna zona Sever IV je najveća radna zona na području Novog Sada, ali je, i pored značajnih postojećih kapaciteta, najmanje izgrađena. Ovo bi, međutim, uskoro moglo da se promeni na osnovu konceptualnog okvira Plana detaljne regulacije radne zone Sever IV, koji je upravo na javnom uvidu.

Područje koje je obuhvaćeno Planom detaljne regulacije površine je 784,4 hektara, a najznačajniji i prostorno najveći privredni kompleks u njemu trenutno poseduje Naftna industrija Srbije (oko 150 ha).

Takođe, ovde se nalazi i veoma značajan kompleks JKP Termoelektrana-toplana Novi Sad (TE-TO), površine oko 30 hektara.

Prostor severno od postojećeg kompleksa godinama je rezervisan za izgradnju nove TE-TO, s obzirom da je rok trajanja ovakvog objekta oko 30 godina.

Upravo zato, ovaj plan predviđa proširenje postojećeg kompleksa TE-TO Novi Sad za još oko 20 hektara. U planu je, naime, rekonstrukcija i proširenje TE-TO Novi Sad, odnosno izgradnja novog objekta, koji će raditi kao gasno-parno postrojenje ukupne snage oko 300 MWt i 450 MWe.

Pored toga, na ovom prostoru se planiraju industrijski sadržaji i lociranje preduzeća čija delatnost zahteva veće prostore i koja, zbog svog karakterističnog radnog procesa, moraju biti prostorno grupisana.

Samim tim i saobraćaj na ovom prostoru je dimenzionisan da zadovolji sve potrebe budućih korisnika. Planirana su tri vida transporta - železnički, vodni i drumski.

U zoni Kanala DTD odvijaće se saobraćaj koji je u ovom delu u kategoriji međunarodnog plovnog puta i utvrdiće se zona pristaništa, kao i lučko područje.

Poslovanje u radnim zonama sekundarnih i tercijarnih delatnosti predstavlja najzastupljeniju namenu prostora, koja se planira na oko 450 hektara. Uz njih, planiraju se uz Put šajkaškog odreda i komunalne površine namenjene za azil za životinje površine jednog hektara.

Na preostalom prostoru namenjenom za komunalne površine severno i zapadno od planiranog lokaliteta za azil životinja moguće je locirati kompleks groblja za kućne ljubimce, kompleks za odlaganje i tretman animalnog otpada ili neke druge srodne sadržaje.

Na prostoru radne zone nije dozvoljeno odlaganje otpadnih materija ili recikliranje, izuzev ako se primenjuje moderna tehnologija ili u zatvorenim prostorima. Ovakvi sadržaji se mogu planirati u zapadnom delu radne zone, južno od planiranog industrijskog koloseka, ali tako da se ne nalaze uz značajne drumske pravce.

Ova radna zona, čiji su prostori najudaljeniji od grada, u svim dosadašnjim planovima, inače, tretirana je kao zona nečiste industrije.

Plan predviđa i zadržavanje postojećeg naselja Šangaj. Najveći deo naselja je u nameni porodičnog stanovanja. Planom se postojeći objekti zadržavaju, a novi se ne planiraju.

Više o Planu detaljne regulacije radne zone Sever IV možete pogledati OVDE.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.