Izvor: eKapija | Petak, 17.02.2017.| 12:15

Umesto stare pivare Đorđa Vajferta komercijalni sadržaji - Područje kompleksa BIP-a dobilo plan detaljne regulacije

Obuhvat PDR
Područje kompleksa BIP-a iz privredne delatnosti preći će u komercijalnu, tako bar predviđa Plan detaljne regulacije koji obuhvata deo teritorije beogradske opštine Savski venac između Bulevara vojvode Putnika i Bulevara Franša d' Eperea.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove grada Beograda objavio je rani javni uvid u ovaj dokument, koji će trajati do 23. februara 2017.

Na ovom području su osim kompleksa BIP nalaze kompleksa Rudo i Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd. Ukupna površina ovog prostora je 6,86 hektara.

Zaštićenih prirodnih dobara na ovom području nema, ali ima zaštićenih kulturnih dobara. Naime, u Bulevaru vojvode Putnika br. 5 nalazi se Kuća Đorđa Vajferta. Previđeno je da se na ovom prostoru istraže ostaci stare Vajfertove pivare i utvrditi njihova ambijentalna vrednost, što bi moglo predstavljati poseban kvalitet predmetnog prostora u okviru planirane komercijalne namene - navodi se u Planu detaljne regulacije.

Trenutno na ovom području dominiraju privredne površine i u manjem procentu površine namenjene komercijalnim delatnostima i specijalizovanoj zdravstvenoj zaštiti. To će se promeniti, jer je najveći deo područja planiran za zone komercijalnih sadržaja, dok se specijalizovana zdravstvena zaštita zadržava u manjem procentu. Predviđeno je da površina komercijalne zone obuhvata oko 5,77 hektara i bude podeljena u tri dela.

Očekivani efekti planiranja su transformacija površina privrednog zemljišta u centralnoj zoni u komercijalne delatnosti i definisanje parametara i pravila za izgradnju, izmeštanje privrednih delatnosti u spoljne i rubne delove grada, definisanje parametara za izgradnju komercijalne zone u kontaktnom području specijalne bolnice i na neizgrađenom zemljištu, stvaranje optimalnih uslova za rad specijalne bolnice formiranjem građevinske parcele i definisanje urbanističkih parametara za realizaciju potrebnih namena. Takođe, ciljevi su i rešenje saobraćajnog pristupa planiranim sadržajima, kao i veza na postojeću i planiranu saobraćajnu mrežu i železničku stanicu Beograd-Centar, adekvatna infrastrukturna opsluženost prostora, definisanje mera zaštite životne sredine izradom strateške procene uticaja na životnu sredinu.

Podsetimo, kompleks BIP-a nalazi se na mestu stare Vajfertove pivare koja je radila od 1873. do 1947. godine. To je bila prva srpska parna pivara, koja je kasnije proširena. U kompleksu se nalazi još Vajfertovi podrum - "ležni podrum" podeljen u 14 odeljenja u kome je skladišteno pivo u bačvama i tankovima.


Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.