Izvor: eKapija | Subota, 27.09.2014.| 13:01
Izdvojite članak Odštampajte vest

Branislav Baškot, osnivač Specijalističke ordinacije za nuklearnu medicinu Dr Baškot Beograd - biografija

dr sci med Branislav Baškot (Foto: dr-baskot.com)

Datum rođenja: 20.12.1958. Ruma, Srbija, govori engleski jezik.

Dr Baškot član je udruženja:

- nuklearne medicine Srbije
- kardiologa Srbije
- kardiotorakalnih hirurga Srbije
- američke asocijacije nuklearnih kardiologa ASNC

Zaposlen: Specijalistička ordinacija za nuklearnu medicinu ordinacija "dr Baškot" Vojvode Stepe 347 b, Beograd

Usavršavanje: Usavršavanje šest meseci u JNM Miami SAD (2006)

Doktorska teza javno odbranjena: "Procena kritične lezije pre i posle perkutane koronarne angioplastike perfuzionom scintigrafijom miokarda" - 19.05.2005. godine.
Magistarska teza: "Perfuziona tomoscintigrafija miokarda 99mTc-tetrofosminom u dijagnostici ishemijske bolesti srca" - Vojnomedicinska akademija Beograd (2000-02)
Specijalizacija Nuklearne medicine (1991 - 94) - Institut za nuklearnu medicinu Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija.

Profesionalno interesovanje: Nuklearna kardiologija, Nuklearna dijagnostika mozga, PET scan dijagnostika.

Knjige i poglavlja:

Branislav Baškot: SPECT i ishemijska bolest srca. Posebna izdanja "Zadužbina Andrejević" Beograd Srbija i Crna Gora 2003.
Branislav Baškot, A. Ristic-Angelkov, S. Ilic, S. Obradovic, S. Rafajlovski: Nuklearna kardiologija u dijangostici vijabilnog miokarda. Akutni koronarni sindrom. Specijalna edicija Medicinskog fakulteta Niš, Srbija i Crna Gora; 174 -189 2004.
Slobodan Obradovic, S. Rusovic. B. Balint, A. Ristic-Angelkov, R. Romanovic, B. Baškot, D. Vojvodic, B. Gligic: Autologa transplantacija progenitornih ćelija poreklom iz kostne srži u lečenju akutnog infarkta miokarda. Akutni koronarni sindrom. Specijalna edicija Medicinskog fakulteta Niš, Srbija i Crna Gora; 195 -206, 2004.
Branislav Baškot: NUKLEARNA KARDIOLOGIJA; SPECT miokarda: Determinisanje culprit lezije. Posebna izdanja "Zadužbina Andrejević". Beograd, Srbija 2006.

Edukacija i iskustvo
Edukacija iz nuklearno medicinske kardiodijagnostike lekara odeljenja za Nuklearnu medicinu u medicinskom centru Zaječar uz prezentaciju i predavanja, kao i uvođenje u redovni dijagnostički protokol perfuzione scintigrafije miokarda.

Sprovodi edukaciju studenata završne godine Elektrotehničkog Fakulteta - smer medicinska fizika.

Izabran u zvanje docenta iz predmeta Nuklearna medicina na VMA Maja 2008.godine, a od Decembra 2007.godine na Evropskom Univerzitetu.

Predavač i docent na US medical School – PRVOM privatnom medicinskom fakultetu na trećoj godini iz zajedničkog predmeta Radiologija i Nuklearna medicina.

U svojoj karijeri radio i na Institutu za nuklearnu medicinu Vojno medicinske Akademije Beograd i u privatnoj ordinaciji "Medica Nucleare". Profesionalno se bavi nuklearnom kardiologijom i do sad uradio preko 5000 bolesnika sa sumnjom i/ili potvrđenom ishemijskom bolesti srca.

Ogromno iskustvo stekao radeći sa svim konvencionalnim vrstama radioizotopa koji se upotrebljavaju u nuklearnoj kardiologiji (Talijum, 99mTehnecijum sa "nosačima" tetrofosminom, MIBI), kao i sa svim, danas u Srbiji pristupačnim farmakološkim testovima opterećenja (Dipiridamol – persantin, Adenozin i Dobutamin).

izvor : http://www.dr-baskot.com/

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.