Izvor: eKapija | Petak, 13.11.2020.| 08:53
Izdvojite članak Odštampajte vest

Vladimir Topalović, rukovodilac analize i rizika u kompaniji Gamico Faktoring - Faktoring je važan alat kojem digitalizacija ubrzava razvoj

(Foto: Gamico Faktoring)
Vladimir Topalović, rukovodilac analize i rizika u kompaniji Gamico Faktoring iz Beograda govori o tome koje su prednosti faktoringa, kome je ova usluga namenjena, ali i tome kako se digitalizacija pokazala u ovoj oblasti poslovanja i koje novine, ali i zaštitu, primenjuje Gamico Faktoring.


Koje su prednosti faktoringa kao finansijske usluge?


Faktoring još uvek na domaćem tržištu zvuči kao nepoznanica, a trebalo bi da predstavlja alat svakog privrednog društva koje prodaje robu ili usluge na odloženo plaćanje. Osnovna prednost faktoringa je što izdatu fakturu možete naplatiti danom izdavanja, iako je na samoj fakturi navedena valuta od npr. 45 ili 60 dana. Jako je bitno znati da je procedura dobijanja neobavezujuće ponude dosta jednostavna. Iz tog razloga, preporučujem kompanijama da prostim apliciranjem jednostavno pripreme teren za neki iznenadni period nelikvidnosti, gde bi sa određenom faktoring kućom ili bankom, već imali unapred definisane uslove finansiranja, a sam faktoring mogu realizovati kada im se za to ukaže potreba. Prednost takvog aranžmana je to što, dok ne realizujete sam faktoring, ne postoje troškovi, pa ni troškovi obrade zahteva. Pored navedenog, faktoring kreditno ne opterećuje bilanse društva, znatno je brži od bilo kog kreditnog aranžmana i ne zahteva dugu vremensku proceduru. Vremenski period isplate sredstava, konkretno u Gamico Faktoringu, može biti od jednog do tri dana po podnošenju zahteva za finansiranje. Samom realizacijom i promenom poverioca, upravljanje naplatom poveravate svojoj faktoring kući čime dodatno rasterećujete svoje poslovanje. Kod nas preovaladava mišljenje da se promenom poverioca rizik naplate prenosi na faktoring kuću ili banku. Međutim, korisnici usluge bi trebalo da znaju da su na srpskom tržištu 98% ugovora o faktoringu, ugovori sa regresnim pravom, gde prodavac potraživanja nastavlja da odgovara za naplatu i nakon prodaje potraživanja. Kako bismo klijentima omogućili da rizik naplate potraživanja svedu na minimum, u faktoring posao uključili smo treću stranu, osiguravajuće kompanije koje se bave osiguranjem potraživanja. Na taj način dobili smo novi finansijski proizvod, a to je faktoring uz osiguranje potraživanja, čime klijent dobija mogućnost da odmah naplati svoju fakturu, ali i da rizik naplate prenese na treću stranu.


Ko se odlučuje za faktoring ili bi trebalo to da učini, odnosno kome je namenjen?


Uslugu dosta koriste veliki privredni sistemi, ali mislim da prednost pronalaze najviše mala i srednja preduzeća kao i firme koje su tek osnovane. Suština je da je većini mladih kompanija ili tek osnovanih, finansiranje putem kredita, jednog od najčešćih na našem tržištu, praktično onemogućeno. Razlog je naravno što banke zahtevaju od klijenata da postoji određeni broj godina poslovanja, kako bi bile u mogućnosti da sagledaju poslovanje klijenta i po tome procene njegovu kreditnu sposobnost. To kod faktoringa nije uslov. Razlog je naravno predmet faktoringa i to, kome se roba ili usluga prodaju. Ukoliko je kupac, bonitetno društvo, pružalac faktoring uluge se u potpunosti oslanja na samog dužnika po fakturi, dok bonitet njenog izdavaoca ostaje po strani pri proceni kreditne sposobnosti. Ono što može biti prepreka je neinformisanost samih korisnika, da su upravo oni ti kojima je ova usluga najviše i namenjena. Suština je, imati kvalitenog kupca.


Da li digitalizacija doprinosi razvoju faktoringa u Srbiji?


Digitalizacija ubrzava ceo proces, a samim tim pomaže i razvoju faktoringa. Informacije za procenu boniteta su dostupnije. Od osnovnih informacija putem javnih servisa, kao što su APR, NBS-a Knweb i portala sudova, do savremenih servisa koji omogućavaju i objedinjuju sve informacije bitne za poslovanje jedne kompanije. Da li je društvo bilo u blokadi, za koji iznos i na koji period, da li su nekretnine koje društvo poseduje opeterećene hipotekom, da li postoje aktivni sudski procesi, broj i osnov izdatih menica, ko su povezana lica sa kompanijom… Do sada nam je sve navedno bilo dostupno samo u našoj zemlji.

Međutim, kroz dugogodišnji rad, sve smo se više susretali sa kompanijama koje su uglavnom izvozno orijentisane. Kako u situaciji faktoringa, mi postajemo novi poverioci, shvatili smo u kakvim se sve problemima nalaze naši klijenti, ukoliko izvoze robu ili usluge na ino tržišta, a pri tome nisu u mogućnosti da zahtevaju avansno plaćanje, ili im jednostavno kalkulacija cene i isplativost posla diktiraju dužu valutu plaćanja. Naravno, potrebno je imati informaciju o bonitetu ino kupca, kojim kolateralom najbolje zaštiti svoje potraživanje, da li tražiti bankarsku garanciju, kome se obratiti u slučaju spora, s obzirom na nadležnost stranog zakonodavstva... Sve navedeno su problemi sa kojima se izvoznici sreću na dnevnom nivou. I kada uspete sve navedeno da organizujete, nameće se problem finansiranja celog, izuzetno skupog procesa.

U toj situaciji imamo najbolju primenu digitalizacije na poslovanje, posebno u trenucima otežanog putovanja zbog navedene epidemiološke situacije, neodržavanja inostranih sajmova, i nemogućnost uspostavljanja direktne lične komunikacije sa ino kupcima.

Rešenje smo našli u saradnji sa svetskim bonitetnim agencijama i osiguravajućim društvima na polju osiguranja potraživanja, kao i finansiranju posla kroz uslugu koju mi pružamo, tj. faktoring.

U praksi, to funkcioniše na sledeći način: dovoljno je da imate zainteresovanog kupca, ili više njih iz inostranstva, sa osnovnim podacima o iznosu budućeg potraživanja i valutom. Po osnovu navedenog, Gamico Faktoring vam može proveriti do kog iznosa možete prodati robu ili uslugu na odloženo plaćanje, za konkretnog kupca, koliko bi vas koštalo osiguranje takvog potraživanja (rizik naplate prevaljujete na osiguravajuće društvo) i cena prevremene naplate takve fakture putem faktoringa. To znači da samom pojavom zainteresovanog kupca, vi možete u potpunosti projektovati svoje poslovanje za budući period, a da ste pritom rešili primarne probleme za realizaciju. Pri tome, kompanija štedi na često skupim ino putovanjima, koja ne rezultiraju uvek realizacijom posla. U toj situaciji, ključna je upravo digitalizacija kompletne procedure. Prvo, proces je izuzetno brz i što je najvažnije dostupan i pouzdan. Ocena ino kupca koju dobijete je takva da vam ona ne pruža samo informacije o samom kupcu, već i štiti vaše potraživanje.

Ono što Gamico Faktoring želi da uvede kao novinu u svoje poslovanje je i elektronsko potpisivanje ugovora, kao i prateće dokumentacije, potvrde stanja potraživanja putem mejla, slanjem obaveštenja o preuzimanju potraživanja na registrovane mejl adrese. To je ono što trenutno koristi i faktoring kompaniji, ali i klijentima. Izbegava se obimna štampana dokumentacija, slanje putem pošte i na kraju, samo arhiviranje. Štedimo vreme, ali i čuvamo prirodu koliko je to u našoj moći, manjom upotrebom papira i tonera za štampu. Želimo da nas klijenti doživljavaju kao partnere u poslu i trudimo se da sa svima uspostavimo prijateljski odnos. Sa druge strane, kako zbog trenutne situacije sa virusom Covid-19, ali i razloga efikasnog upravljanja vremenom, proces digitalizacije omogućava nam da operativni deo posla uradimo uz minimalni lični kontakt.


Postoje li pretnje sajber kriminala kada se radi o faktoringu?


Za sada nismo imali sajber napade koji su nas mogli ugroziti. Svakako, uvođenjem novih usluga koje su isključivo digitalne, uporedo radimo i na zaštiti podataka kako do toga ne bi dolazilo. Trudimo se da sve novine koje sprovodimo budu prvo pravno odobrene od strane našeg pravnog tima, ali i tehnički zaštićene, kako ne bismo naneli štetu sebi ali i korisnicima naših usluga.


Na koji način su zaštićeni podaci?


Pre svega, za poslovne aktivnosti ne koristimo javne računare. Posebnu pažnju posvećujemo mejlovima sa sumnjivim sadržajima, koje odmah prijavljujemo našoj IT podršci. Za slanje poverljivih informacija koristimo zaštićene kanale, dok se posebna pažnja obraća anti-virus i firewall softverima. Obavezno se rade duple provere, ukoliko dođe do zahteva za promenom instrukcija za plaćanje, što može biti jedan od najčešćih pokušaja sajber prevara.


Kako je korona virus uticao na Vašu oblast poslovanja?


Uticaj pandemije i virusa Covid-19 na privredu je još uvek velika enigma, kao i sam virus. Privredna stagnacija svakako se mora odraziti na sve privredne učesnike. Na konkretnu faktoring industriju još uvek je pitanje na koji način. Sa jedne strane, može doći do povećanog broja zahteva za finansiranje klijenata, zbog opšteg pada likvidnosti, ali i povećanja kreditnog rizika i rizika naplate sa druge strane, što ponovo vodi ka manjem broju i opreznijim finansijskim plasmanima. Trenutna situacija je takva da još uvek ne beležimo bitnije promene koje nam mogu ugroziti poslovanje. Očekujemo prve naznake veće krize već početkom sledeće godine, ali se trudimo da nadolazeći talas dočekamo pravilnom disperzijom rizika i sa što manjim gubicima, kako za nas, tako i za klijente.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.