Izvor: Promo | Ponedeljak, 26.10.2020.| 15:47
Izdvojite članak Odštampajte vest

Bojana Rudović, direktorka marketinga kompanije Bekament - Edukacija je imperativ poslovnog uspeha za kompanije koje prate dinamične tržišne trendove

Bojana Rudović (Foto: Sanda Mokanić)
Kompanija Bekament posluje više od 27 godina na tržištima regiona i jedna je od tehnološki najnaprednijih kompanija za proizvodnju materijala za završne radove u građevinarstvu. Primetno je da je kompanija u poslednje dve godine doživela preobražaj brenda, a sa direktorkom marketinga kompanije Bojanom Rudović razgovarali smo o ovome, ali i značaju edukacije zaposlenih, društveno odgovornom poslovanju i planovima za naredni period.

- Prethodni period jeste bio od velikog značaja za kompaniju Bekament, posebno ukoliko govorimo o postavci nove strategije brenda, odnosno redefinisanju kompanijskih vrednosti, misije i vizije, brend repozicioniranju, ali i restruktuiranju arhitekture proizvodnog asortimana.

Ovim strateškim iskorakom postavljeni su novi temelji Bekament brenda pretočeni u pozicioni slogan "Snaga je u našim rukama".

Kreirana su autentična komunikaciona rešenja koja su kompaniju diferencirala u odnosu na druge tržišne igrače i pokazala da Bekament profesionalno korača putem liderstva.

Preobražaj brenda uključio je i unapređenje kvaliteta asortimana, njegove dostupnosti i vidljivosti, osnaživanje odnosa sa svim stejkholderima, ali i ostvarenje komercijalno korisnih rezultata kao ključnih pokazatelja poslovnog uspeha.

Dosta ulažete i u društveno odgovorno poslovanje. Koji su najznačajniji projekti koje ste sproveli?

- Društveno odgovorno poslovanje integrisani je deo poslovne strategije i korporativne kulture kompanije Bekament. Delujemo u oblastima od šireg društvenog interesa, što podrazumeva investiranje u unapređenje obrazovanja, kulture, zdravstva, sporta i očuvanja životne sredine.

Sa željom da još snažnije podržimo projekte humanog karaktera, osnovana je i Bekament Fondacija koja za cilj ima kreiranje okruženja koje će stimulisati i inspirisati podršku ulaganja za opšte dobro društva u celini.

S obzirom na široko polje delovanja kompanije kada govorimo o društveno odgovornim inicijativama, osvrnula bih se samo na par projekata kojima smo se priključili u proteklih godinu dana. Jedan od njih podrazumeva srebrno članstvo u BelHospice Klubu održivih davanja gde kontinuirano pružamo podršku unapređenju kvaliteta palijativnog zbrinjavanja pacijenata sa malignim oboljenjima. Dali smo doprinos i humanitarnoj akciji "Pruži korak" koju organizuje Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka NURDOR.

U borbi protiv pandemije Covid 19 učestvovali smo kroz donaciju Ministarstvu finansija Republike Srbije u iznosu od 4 miliona dinara, a u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje radi obezbeđivanja medicinske opreme i materijala neophodnih u osiguravanju odgovarajuće opremljenosti zdravstvenog sistema Republike Srbije.

Posredstvom Bekament Fondacije pokrenuta je i akcija za prikupljanje finansijskih sredstava u svrhu pribavljanja zaštitne opreme zdravstvenom sistemu u Opštini Aranđelovac, ali i u drugim javnim ustanovama.

Koliko je, prema Vašem mišljenju značajna edukacija zaposlenih, ali i klijenata?

- Strateški orjentisane kompanije posebnu pažnju posvećuju B2E poslovnom modelu koji u prvi plan postavlja odnos kompanije i zaposlenih. Takve kompanije istupaju kao edukatori, inovatori i pokretači kada je reč i o svim ostalim stejkholderima podstičući ih da kreiraju napredna rešenja i pomeraju granice u znanju, a samim tim i poslovanju.
Kada govorimo o građevinskoj industriji, potreba za profesionalnim znanjem, viskostručnim i iskusnim kadrovima je veoma izražena. Ukoliko je ambicija kompanije da isprati dinamične tržišne trendove, kreira i isporuči napredna rešenja, svakako je neophodno da edukaciju shvati kao imperativ poslovnog uspeha.

Tim stručnjaka iz Bekament kompanije pripremio je edukativne i sadržajne video materijale–tutorijale. Sa kojim ciljem je pokrenut ovaj veliki projekat?

- Savremene tendencije neminovno unose promene u svim sferama poslovanja, te diktiraju nove standarde komunikacije kako bi se brže i relevantnije doseglo do željenih ciljnih grupa. Tutorijali predstavljaju moderne formate koji na kvalitetan način približavaju specifičnosti važnih tema i rešenja. Prednost ovih video formi ogleda se i u brzom i jednostavnom načinu komunikacije kompleksnih informacija.

U proteklih nekoliko meseci kompanija Bekament lansirala je edukativne video materijale za svoje tri ključne proizvodne kategorije.

Bekatherm tutorijal na precizan način objašnjava postupak ugradnje termoizolacije, Interior omogućava upoznavanje sa pravilnom primenom materijala za obradu unutrašnjih zidova, a kroz Hydro Ceramic se predstavlja sistemsko rešenje za hidroizolaciju i polaganje keramike.

Plan do kraja godine podrazumeva plasiranje još 6 video materijala koji će na kreativan način predstaviti primenu dekorativnih tehnika iz naše DÉCOR linije proizvoda.

Materijali ovakvog karaktera dodatno podržavaju pojedince da unaprede svoje veštine, a u perspektivi da upotrebe dato znanje bilo da su u ulozi arhitekte, izvođača radova, investitora ili pak ‘uradi sam’ segmenta.

Kompanija se sve više orijentiše i ka ličnom pristupu klijentima. Kako klijenti reaguju na to?

- Uvek je važno konstantno imati na umu značaj zadovoljavanja potreba klijenata, a posebno u specifičnim situacijama poput ove koja nas je sada sve zatekla. Personalizacija odnosa definitivno istupa kao jedan od najznačajnih kriterijama za postizanje efektivnije komunikacije sa klijentima. Naša kompanija neguje odnos partnerstva, trudi se da klijentima bude oslonac, prilagođava model saradnje njihovim potrebama, aktivno ih uključuje u kominikaciju i podstiče razvoj njihovog poslovanja. Takav odnos se poštuje, u takvo partnerstvo se veruje, a samim tim rezultira se poslovnim uspesima.

Ove jeseni smo imali priliku da vidimo kampanju za Bekatherm termoizolacione fasadne sisteme. Da li kampanja već daje očekivane rezultate?

- Sveobuhvatna postavka Bekatherm kampanje koja je lansirana ove jeseni, proizvod je strateškog promišljanja i želje da se na kreativan način diferenciramo na tržištu i da na krilima snage Bekament brenda etabliramo našu ključnu proizvodnu kategoriju.

Kreativni koncept kampanje baziran je na svedočenjima ciljnih grupa o pozitivnom korisničkom isustvu koje se odnosi na ovu grupu proizvoda.

Aktivnim uključivanjem naših stejholdera u priču našeg brenda činimo ih Bekament ambasadorima i na ovaj način otvoramo još jedno poglavlje u komunikaciji brenda i svih kategorija iz kompleksne brend arhitekture.
Iako je kampanja i dalje u toku, koninuiranim praćenjem parametara uspešnosti iste već dolazimo do zaključaka da su definisani komunikacioni ciljevi ostvareni, a možemo se pohvaliti i značajnim rastom prometa.

Koji su planovi kompanije Bekament za naredni period?

- Nastavićemo da radimo na sebi, učimo, istražujemo, napredujemo.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.