Izvor: eKapija | Utorak, 25.09.2018.| 15:25

Tomas Lubek, regionalni menadžer IFC - Popravljamo poslovno okruženje, najveća korist za mikro, male i srednje firme

Tomas Lubek, regionalni menadžer IFC
Trogodišnji Projekat za poboljšanje investicione klime u Srbiji koji sprovodi Međunarodna finansijska korporacija (IFC), članica Grupacije Svetske banke, u saradnji sa Ambasadom Velike Britanije u Srbiji i Vladom Srbije, ima za cilj da doprinese poboljšanju poslovnog okruženja u našoj zemlji. To podrazumeva smanjenje administracije, digitalizaciju, kao i pospešivanje zdrave konkurencije. O tome za eKapiju govori Tomas Lubek, regionalni menadžer IFC za Centralnu i Jugoistočnu Evropu.

eKapija: Sprovođenje Projekta za poboljšanje investicione klime u Srbiji traje od januara ove godine. Šta je, za ovo vreme, Vaš glavni utisak? Da li Vas je nešto prijatno iznenadilo, nešto drugo razočaralo? Ima li pomaka?

- Biću potpuno iskren u oceni da je dosadašnji uspeh projekta premašio moja očekivanja. Imamo punu podršku Vlade Srbije, Republičkog sekretarijata za javne politike i Kancelarije za IT i eUpravu, resornih ministarstava, agencija i drugih organa sa kojima zajedno, već osam meseci, radimo na procesu smanjenja administrativnog opterećenja srpske privrede,

Imajući u vidu da projekat ima za cilj pojednostavljivanje čak 1.750 administrativnih postupaka za dobijanje različitih licenci, dozvola i saglasnosti sa kojima se privreda svakodnevno susreće, kao i omogućavanje elektronskog izdavanja čak 100 dozvola, najveću korist imaće mikro, mala i srednja preduzeća koja čine 99,5% od ukupnog broja kompanija, naravno građani Srbije i budžet Republike Srbije.

Baš iz tog razloga, projekat uključuje konsultacije sa privredom, sektorskim udruženjima i drugim poslovnim udruženjima i stručnjacima kako bismo došli do rešenja koja su sprovodiva i optimalna sa stanovišta efikasnosti. U saradnji sa Privrednom komorom Srbije, NALED-om, Udruženjem žena preduzetnica projekat je organizovao seriju fokus grupa u okvru kojih smo razgovarali sa oko 250 kompanija – mikro, malih i srednjih preduzeća, o načinima za pojednostavlјivanje procedura sa kojima se u svom poslovanju svakodnevno susreću.

U završnoj smo fazi analize i kreiranja preporuka za pojednostavljenje 600 dozvola, saglasnosti i odobrenja, a njihovo izdavanje biće ubrzano do polovine naredne godine.

eKapija: Da li biste istakli neku državnu instituciju ili strukovno udruženje u Srbiji, u smislu da imaju posebno dobre rezultate u digitalizaciji, u pojednostavljenju administrativnih postupaka, odnosno, u olakšavanju uslova poslovanja?

- Kroz nekoliko meseci naš projekat će iznedriti konkretne predloge za pojednostavljivanje postupaka i izmenu zakonske regulative, kao i odabir procedura za digitalizaciju čemu smo veoma blizu.

Međutim, i sada ima dobrih primera koje treba pohvaliti. Tu su registracija preduzeća u Agenciji za privredne registre (sve usluge na jednom mestu), izdavanje građevinske dozvole ali i projekat "Bebo, dobrodošla na svet", koji omogućava da se elektronskim putem u bolnici u kojoj je dete rođeno prijavi ime deteta, njegovo prebivalište, izvrši prijava na zdravstveno osiguranje i državljanstvo.

U svakom slučaju, u narednih mesec i po dana imaćemo spisak procedura koje će biti pojednostavljene, kao i odabranih 100 koje će biti digitalizovane.

eKapija: Jedan od ciljeva projekta je uklanjanje praksi koje negativno utiču na razvoj konkurencije. Koje prakse tog tipa ste uočili u Srbiji? U kojoj meri postoji zdrava konkurencija na ovdašnjem tržištu? Da li biste neku privrednu granu u tom smislu izdvojili u pozitivnom, a neku u negativnom smislu?

- Trenutno smo u fazi detaljne analize sektora, kakva do sada nije rađena. Radimo, naravno, u saradnji sa Komisijom za zaštitu konkurencije i relevantnim ministarstvima. Za koji mesec ćemo imati završene analize i dogovor oko sektora u kojima ćemo otklanjati postojeće barijere.

eKapija: Kakve efekte od sprovođenja ovog projekta mogu da očekuju kompanije u Srbiji? Hoće li imati više novca za investicije?

- Upravo tako! Pojednostavljivanje administrativnih procedura i njihova digitalizacija itekako štede vreme i novac preduzetnika u Srbiji. Naša analiza 1.750 administrativnih postupaka uključuje i obračun troškova za njihovo sprovođenje, te ćemo uskoro imati podatak o tome koliko će tačno ove uštede iznositi. Na odabir postupaka uticaće i to na koje procedure privreda Srbije troši najviše resursa, te ćemo njihovu optimizaciju uzeti kao prioritet.

eKapija: Kakve informacije dobijate od srpskih kompanija? Na šta se žale?

- Ako bi trebalo da izdvojim šta je to što privredu u ovoj oblasti najviše muči, to je što često mora da preuzime ulugu kurira između državnih organa, da odlazi od šaltera do šaltera i prenosi papire koje bi državni organi u službi građana i privrede trebalo bez dileme sami da obezbeđuju.

eKapija: Da li biste se složili sa tezom da povećanje efikanosti može biti motor razvoja i privrednog rasta Srbije?

- Apsolutno! Efikasnost državnih institucija i predvidivo i stabilno poslovno okruženje ključ su za privlačenje i domaćih i stranih investicija. Srbija je reformom administarcije koja je u toku na dobrom putu da postane još atraktivnija, što direktno znači više investicija, više zaposlenih i viši standard građana u Srbiji.

eKapija: Digitalizacija, u koju spada i predestavljeni cilj elektronskog izdavanja 100 dozvola, bez sumnje je važna za unapređenje poslovnog okruženja. Svi govore o digitalizaciji, a da li prepoznajete još neke faktore poslovnog okruženja koje treba popraviti, konkretno - uslove finansiranja, pravni okvir, stanje infrastrukture (putevi, železnice, plovni putevi), telekomunikacije, poresku politiku i sl? Da li je digitalizacija opravdano na vrhu prioriteta srpske razvojne politike?

- Digitalzacija u Srbiji je bez sumnje najveća šansa da zemlja postane konkurentnija i efikasnija, te da ima brži i održiviji ekonomski rast. Istovremeno digitalizacija i eUprava su moćan alat u borbi protiv korupcije. Dakle, bez sumnje, digitalizacija je opravdano u vrhu prioriteta Vlade.

Sa druge strane, ima još prostora za unapređenje poslovnog okruženja, kroz već pomenutu regulatornu reformu, uređenje parafiskalnih nameta, javnih nabavki, relaksiranje deviznih propisa, ulaganjima u infrastrukturu kako bi privreda dobila krila neophodna za dalji rast i otvaranje novih radnih mesta.

eKapija: S obzirom da obavljate dužnost regionalnog menadžera IFC za Centralnu i Jugoistočnu Evropu, možete li da uporedite poslovno okruženje u Srbiji sa poslovnim okruženjem u drugim zemljama regiona?

- Srbija nesumljivo beleži pozitivan trend i ja sam optimista da će, kako budete napredovali u procesu pristupanja EU, situacija u različitim oblastima biti sve bolja. To uključuje i uslove za razvoj privrede i, što je najvažnije, u svakodnevnom životnom standardu koji može da oseti za sebe svaki građanin Srbije.

Da je moj optimizam opravdan govori i napredak na godišnjoj listi izveštaja Doing Business Grupacije Svetske Banke. Podsetiću, prema poslednjem izveštaju iz 2017. godine Srbija se nalazi na 43. mestu po lakoći poslovanja, u odnosu na 47. mesto u izveštaju samo godinu dana ranije, dok je istovremeno, po pitanju izdavanja građevinskih dozvola, skočila na veoma visoko, 10. mesto među čak 190 zemalja na listi.

Kako Projekat IFC za unapređenje poslovnog okruženja bude napredovao, siguran sam da će biti još dobrih vesti za domaće i strane investitore u Srbiji.

Mirko Radonjić
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.