Izvor: e Magazin | Četvrtak, 01.11.2007.| 12:31
Izdvojite članak Odštampajte vest

(E Magazin) Slobodan Vučićević, Predsednik Srpske asocijacije menadžera : Dobri menadžeri - opšti interes

(Foto: b)


Slobodan Vu
čićević, Predsednik Srpske asocijacije menadžera

DOBRI MENADŽERI – OPŠTI INTERES

Nije dovoljan samo veliki kapital, već i osoba koja će kvalitetno njime upravljati


Srpska asocijacija menadžera organizovala je krajem septembra stručni seminar na temu „Menadžerski ugovori u kontekstu dobre prakse korporativnog upravljanja“. S tim u vezi i uopšte o menadžerskoj profesiji razgovarali smo sa Slobodanom Vučićevićem, predsednikom SAM-a.e magazin: Sa kojom idejom i kada je osnovana Srpska asocijacija menadžera?
Slobodan Vučićević: Jedan od ciljeva Srpske asocijacije menadžera je unapređenje i promovisanje profesije menadžera u Srbiji. SAM ima za cilj stvaranje zdravog poslovnog okruženja u Srbiji nalik na ona kojima težimo, a to su svakako stabilna, prosperitetna i zdrava tržišta kakva su na teritoriji EU. Stvaranjem poslovnog ambijenta, u kome će vladati standardi EU i OECD-a, Srbija će kroz svoje kvalitetne menadžere postati konkurentna. Srpski menadžeri se prepoznaju u SAM-u i za sada asocijacija broji oko 150 članova, ali prijem novih članova je proces koji i dalje traje.

em: Koji kriterijumi moraju da se ispune prilikom prijema?
SV: Članstvu u SAM-u prethode ispunjavanje par kriterijuma i sama procedura učlanjenja. Članovi SAM-a mogu biti menadžeri koji su zaposleni ili radno angažovani po osnovu individualnog ugovora i koji su suvlasnici privrednog društva kojim upravljaju, menadžeri koji su rezidenti Republike Srbije i njeni državljani koji imaju prebivalište ili boravište u inostranstvu. Članovi SAM-a mogu da budu i fizička lica koja upravljaju poslovnim procesima u javnom i nevladinom, neprofitnom sektoru, ukolikoje reč o entitetima koji svoje prihode ostvaruju prodajom robe ifili usluga na tržištu.em: Da li su naši menadžeri dovoljno edukovani da dobro upravljaju?
SV: Veliki broj menadžera koji upravljaju našim preduzećima ima iza sebe adekvatno školovanje i odgovarajuće iskustvo, koje je jednako bitan faktor za veštinu upravljanja. Naša asocijacija i postoji između ostalog upravo zato da bi ukazala na potrebne kvalitete koje bi menadžer trebalo da ima. Održavanje seminara, treninga i panela upravo povećava nivo postojećeg znanja. Postavićemo standarde kakvi vladaju u svim razvijenim privredama. Svaku organizaciju bi trebalo da vodi pametan, stručan, hrabar i odlučan menadžer, ništa manje od toga. Upravo o tome je i bilo reči na nedavno održanom seminaru koji je Srpska asocijacija menadžera organizovala sa International Finance Corporation - postavljanje standarda, odnosno kreiranje nacrta menadžerskog ugovora čija će primena omogućiti da se odnos vlasnika i menadžera, prava i obaveze i jedne i druge strane definišu tako da obe strane budu zadovoljne i zaštićene ugovorom. Naš zajednički zaključak je da vlasnici kapitala sve više postaju svesni vrednosti koje ima dobar menadžer. Nedovoljan je veliki kapital, ukoliko ne postoji osoba koja će kvalitetno njime da upravlja. Napredak koji je vidljiv u našoj privredi rezultat je upravo dobrih menadžera.em: Koliko je SAM mlađi od asocijacija drugih zemalja i gde se nalazi na toj skali?
SV: U nordijskim zemljama udruženja menadžera formirana su još tridesetih godina dvadesetog veka, a ostatak Evrope je to učinio pedesetih i šezdesetih godina prošlog veka. To što smo kao zemlja malo zakasnili nadoknađujemo neobičnim intenzivnim radom, velikim entuzijazmom članova, osnivača i članova Upravnog odbora, i možemo se pohvaliti velikim brojem već urađenih projekata i programa. Takode, „naše“ kašnjenje će sigurno biti kompenzovano kvalitetnim proizvodima koje sami kreiramo, kao što je model menadžerskog ugovora zasnovan na srpskom zakonodavstvu, ili kao što je etički kodeks za sve naše članove. Nadam se da će korist od našeg „zakasnelog“ formiranja biti i u tome što ćemo vešto preskakati eventualne greške koje su druge, znatno ranije formirane organizacije uradile.


Piše: Ivana Ristić
i.ristic@emagazin.co.yu


Poziv na pretplatu www.emagazin.co.yu

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.