ISTIČE: 05.07.2023.

Otkup i reciklaža bele tehnike, gvožđa, aluminijuma, bakra, mesinga, prohroma, akumulatora…


Scan Metals d.o.o. je firma koja je osnovana 2008. godine sa sedištem u Novom Sadu. Osnivač i vlasnik privrednog društva “Scan Metals” d.o.o. Novi Sad je Slaviša Ćirić.


Pretežna delatnost preduzeća je sakupljanje, transport, priprema sekundarnih sirovina i dalja prodaja obrađenih sirovina livnicama. Posedujemo potrebene dozvole za upravljanje otpadom. Bavimo se otkupom gvožđa, akumulatora, aluminijuma, prohroma, mesinga i bakra.


Otkup sekundarnih sirovina vršimo od pravnih i fizičkih lica. Pored otkupa, takođe vršimo sečenje i demontaže zastarelih industrijskih postrojenja na lokacijama van otkupnog mesta. Transport sirovina se vrši specijalizovanim vozilima sa obučenom i opremljenom radnom snagom uz poštovanje svih zakonskih propisa.


Izdajemo dokument o kretanju otpada za svaki pojedinačni otkup sekundarnih sirovina. Većinu delatnosti obavljamo na teritoriji Vojvodine a za lokacije koje su udaljene, poslove obavljamo uz pomoć partner preduzeća.


Od 2012. godine proširujemo polje delatnosti i na električni i elektronski otpad. Ova kategorija otpada spada u najbrže rastuću kategoriju otpada i zato smo rešili da posebnu pažnju posvetimo upravljanjem tokovima opasnog otpada. U cilju davanja što kvalitetnije usluge, našim komitentima omogućili smo odnošenje električnog i elektronskog otpada sa njihovih adresa, sa našim vozilom i zaposlenim osobljem. Potrebno je da nas kontaktirate putem telefona 061/15-20-500 ili emaila info@scanmetals.rs, a mi ćemo zbrinuti Vaš otpad na adekvatan način.


Planovi preduzeća za budućnost usmereni su u pravcu povećanja kvaliteta poslovanja, proširenja kapaciteta, uvođenja novih tehnologija, zapošljavanja mladih stručnih lica i očuvanje životne sredine.


- Otkup sekundarnih sirovina (gvožđe, aluminijum, bakar, mesing, bronza, prohrom, olovo, kablovi…..)

- Demontaža i sečenje dotrajalih i neproduktivnih fabričkih postorenja, hala…

- Otkup starih i slupanih ili oštećenih kamiona i poljoprivrednih vozila i mašina

- Odnošenje sekundarnih sirovina sopstvenim teretnim vozilom.


SCAN METALS – KOMPANIJA ZA RECIKLAŽU ELEKTRONSKIH UREĐAJA SA NAJVIŠIM SERTIFIKATIMA

Bisnode sertifikat o bonitetnoj izvrsnosti AA 

Bisnode izveštaj o poslovanju kompanije ScanMetals 

ISO 14001:2015 

Setrifikat OHSAS – 18001 

Sertifikat ISO 9001:1015 

Dozvola za transport opasanog otpada 

Dozvola za transport neopasanog otpada 

Dopuna rešenja o skladištenju.


Kontaktirajte nas

www.scanmetals.rs

TELEFONI: 060-0-848-501; Tel/Fax: 021-848-501

EMAIL: info@scanmetals.rs

Radno vreme:

Ponedeljak – petak: 08:00 – 16:00

Subota: 08:00 – 14:00

Nedelja: neradna


Nađite nas

PREDUZEĆE: Jovana Đorđevića 4, 21000 Novi Sad, Srbija

PLAC ZA OTKUP I SKLADIŠTENJE OTPADA: Novosadska bb, Bački Jarak


PIB:105833273

MATIČNI BROJ:20470194

BANCA INTESA:160-344398-29Scan Metals d.o.o. Bački Jarak
- Podaci o ponuđačuScan Metals d.o.o. Bački Jarak
Novosadska 2b

Temerin
+381 (0)61 15 20 500
ciricslavisa@gmail.com
Teritorije koje pokrivamo
SRBIJA
image/svg+xml

Pogledajte ponude po grupama:
Deponije, jalovišta
Reciklaža
Reciklaža otpada i đubreta


Podelite: