ISTIČE: 13.05.2023.

Merenje parametara sagorevanja i strukture produkata sagorevanja u kotlovskim postrojenjimaMerenje ispravnosti sagorevanja u kotlovskim postrojenjima, za korisnike svojih proizvoda,
KOSMAJ-KOMERC vrši najmodernijim kompjuterskim analizatorom marke IMR - pre upotrebe aditiva i posle 30 dana kontinualne upotrebe aditiva ili po zahtevu. Merenja obuhvataju 14 parametara i to:

 temperatura dimnih gasova na ulazu u dimnjak,
 temperatura okoline,
 temperatura vazduha za sagorevanje,
 koncentracija CO2 u dimnim gasovima,
 koncentracija O2 u dimnim gasovima,
 koncentracija CO u dimnim gasovima,
 koncentracija NOx u dimnim gasovima,
 koncentracija NOx u dimnim gasovima,
 koncentracija SO2 u dimnim gasovima,
 dimni broj po Bacharachu,
 gubici toplote u dimnim gasovima,
 gubici usled nepotpunog sagorevanja,
 gubici u okolinu,
 koeficijent viška vazduha,
 stepen iskorišcenja.
 
Na osnovu rezultata merenja, stručnjaci KOSMAJ-KOMERC-a predlažu rešenja za unapredjenje
procesa sagorevanja.
 
Inženjering u oblasti podmazivanja
Stručnjaci KOSMAJ-KOMERC-a, u saradnji sa kompanijom TUNAP GmbH Nemačka, pružaju pomoć
u izboru optimalnog sredstva za podmazivanje mašina, sredstava i opreme u zadatim eksploatacionim uslovima.
 
Inženjering u oblasti održavanja termoenergetskih postrojenja
Stručnjaci KOSMAJ-KOMERC-a, u saradnji sa renomiranim proizvodjačima opreme, vrše izbor kontrolne i merno-regulacione opreme i njihovo održavanje u termoenergetskim postrojenjima. U saradnji sa SMEEO INŽENJERING-om održavamo i podešavamo sve vrste gorionika.Pogledajte lokaciju
Kosmaj-Komerc Mladenovac
- Podaci o ponuđačuKosmaj-Komerc Mladenovac
Vojvode Putnika 6
11400 Mladenovac
+381 (0)11 3614 727
+381 (0)11 3614 678
kosmajk@sbb.rs
Teritorije koje pokrivamo
SRBIJA
image/svg+xml

Pogledajte ponude po grupama:
Precizna mehanika, optika, merna tehnika, satovi
Kontrola kvaliteta, standardi
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE


Podelite: