Na VMA nova magnetna rezonanca Na VMA nova magnetna rezonanca Utorak 29.01.2019.