(pregovarački postupak) Dezinfekciona sredstva i oprema, 03 PD/20 JKP Beogradski vodovod i kanalizacija Beograd čet 13.08.2020.
(obustava postupka) Snabdevanje lekovima sa nove liste esencijalnih potreba za potrebe HUCSK-a Pokrajina Kosovo i Metohija, Klinički Univerzitetski Centar Kosova čet 13.08.2020.
Kompleti prve pomoći Pokrajina Kosovo i Metohija, Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Priština čet 13.08.2020.