Usluge održavanja- rendgen aparati, različitih proizvođača, T358/2020 Klinički centar Srbije Beograd čet 29.10.2020.
Enteralna hrana i dijeteski suplementi, 71/20 Zdravstveni centar Užice čet 29.10.2020.
Sanitetski medicinski materijal 4, JNOP 16/20 Dom zdravlja Subotica čet 29.10.2020.
Kivete za centrifugu, OPKC 136/20 Tehnološki fakultet u Novom Sadu čet 29.10.2020.