(Odluka o dodeli ugovora) Snabdevanje potpuno automatskim biohemijskim aparatom Pokrajina Kosovo i Metohija, Opština Kačanik uto 19.01.2021.
(obaveštenje o zaključenom ugovoru) Lekovi sa liste lekova Zdravstveni centar Dr Milenko Marin, Loznica uto 19.01.2021.
Medicinsko tehnička pomagala, 60/2 Dom zdravlja RUMA uto 19.01.2021.
Nabavka RO filmova, JN 02/21 Zdravstveni centar Vranje uto 19.01.2021.