Usluga održavanja 5 motornih vozila Audi Vojna Pošta 2289 Beograd čet 22.10.2020.
Usluga održavanja 4 motorna vozila Opel Vojna Pošta 2289 Beograd čet 22.10.2020.
Prevoz Radnika ( Zdravstvenu rehabilitaciju) HIP- Petrohemija a.d. Pančevo čet 22.10.2020.
Prevoz Radnika ( Zdravstvenu rehabilitaciju) HIP- Petrohemija a.d. Pančevo čet 22.10.2020.
HITNA nabavka usluge popravke automobila proizvođača FIAT na osnovu OS broj 7040-112 Centar vojnomedicinskih ustanova Beograd čet 22.10.2020.