(izmena ugovora) Ugradnja video nadzora, JNU-3 EUB 2020 D.O.O. pet 14.08.2020.
(Odluka o dodeli ugovora) Snabdevanje uloga za kancelariju KMDK Pokrajina Kosovo i Metohija, Kompanija za Rukovođenje Deponijama i Smećem na Kosovu pet 14.08.2020.
Internet Usluge za KPCVA. KAI- Pokrajina Kosovo i Metohija, Agencija za imovinu KAI, Priština pet 14.08.2020.
(Nabavka male vrednosti) Usluge fiksne telefonije i besplatne telefonske linije JP za komunalnu infrastrukturu i usluge Kikinda pet 14.08.2020.