Repromaterijal za štamparsko-grafičku delatnost, 2412 Vojna štamparija, Beograd sub 24.10.2020.
Računarska oprema, 404-159/20-01 Opština Surdulica pet 23.10.2020.
Repromaterijal za štamparsko-grafičku delatnost, 2412 Vojna štamparija, Beograd pet 23.10.2020.