Virusi putuju kroz 063 i 064 mrežu ! Virusi putuju kroz 063 i 064 mrežu ! Ponedeljak 21.02.2005.