(pregovarački postupak) Softver za psihometrijsku procenu kandidata, 404-02-17/2020-04 Kabinet ministra bez portfelja za inovacije i tehnološki razvoj pon 26.10.2020.
Repromaterijal za štamparsko-grafičku delatnost, 2412 Vojna štamparija, Beograd sub 24.10.2020.
Nabavka računarske opreme, 6-op/20 Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd pon 26.10.2020.