(Odluka o dodeli ugovora) Servisiranje računara Muzička škola dr Miloje Milojević, Kragujevac sub 26.09.2020.
Potrošni materijal za radne stanice, JN 207/UPJ/2020 Narodna banka Srbije Beograd pet 25.09.2020.
Softver Adobe Creative Cloud, JN 3/UPJ/2020 Narodna banka Srbije Beograd pet 25.09.2020.
Računarska oprema-INN, D-0007 Institut za nuklearne nauke Vinča pet 25.09.2020.