Petstoti broj Ekapija Biltena ! Petstoti broj Ekapija Biltena ! Nedelja 17.12.2006.

(Odluka o dodeli ugovora) Usluga servisiranja računara i reciklaža tonera Centar za negovanje tradicionalne kulture Abrašević uto 29.09.2020.
(Nabavka male vrednosti) Nabavka kancelarijske opreme i potrepštine Gradska Biblioteka Novi Sad uto 29.09.2020.
(Nabavka male vrednosti) Nabavka računarske opreme Gradska Biblioteka Novi Sad uto 29.09.2020.
(Nabavka male vrednosti) Usluge održavanja telefonske centrale Vode Vojvodine Novi Sad uto 29.09.2020.
Usluga zakupa multifunkcionalnih uređaja za obradu teksta, jn 26-2020 Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja Republike Srbije uto 29.09.2020.