Uređaji za merenje i ispitivanje, 3896 Tehnički opitni centar, Beograd sub 24.10.2020.
Baždarenje i verifikacija uređaja za centriranje trapa Vojna Pošta 2289 Beograd pet 23.10.2020.