(izmena ugovora) Nabavka građevinskog materijala, JNMV 11/20 JKP Čistoća Stara Pazova pet 18.06.2021.
Rekonstrukcija bulevara Pokrajina Kosovo i Metohija, Opština Kačanik pet 18.06.2021.
Građevinske usluge, 22/2021 JKP Stan Novi Sad pet 18.06.2021.
Građevinski materijal za interno raseljena lica, 10/2021-OP Gradska opština Lazarevac pet 18.06.2021.