Prodaja pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole-naftvni derivati Ministarstvo finansija Republike Srbije, Poreska uprava, Regionalni centar Niš uto 27.07.2021.
Materijal za grejanje, 92/21 KP zavod Sremska Mitrovica uto 27.07.2021.
Usluge održavanja i popravke uređaja za kontrolu relejne zaštite, 162 21 Elektromreža Srbije a.d. EMS Beograd uto 27.07.2021.