Izvor: eKapija | Utorak, 04.11.2014.| 14:37
Izdvojite članak Odštampajte vest

Punija kasa privatnih preduzeća - Saradnjom sa ESCO kompanijama firme u Srbiji bi mogle da uštede i do 50% energije

Da bi jedno preduzeće bilo dugoročno ekonomski održivo, neophodno je da razmišlja o energetskoj efikasnosti, jer ona pomaže u kontroli rastućih troškova energije, smanjuje uticaje klimatskih promena i doprinosi porastu konkurentnosti tih preduzeća, ali i opština u kojima se ta preduzeća nalaze.

Na činjenicu koliko neko preduzeće troši energije, ne utiče samo obim proizvodnje već i stanje u kom se nalazi stolarija, elektro i vodovodni sistemi, način grejanja i klimatizacije, starost samih objekata, ali i proizvodnih mašina.

Održivost proizvodnje, isplata plata radnicima, često su menadžerima i vlasnicima preduzeća prvi zadaci na listi prioriteta. Neretko se na projekte poboljšanja energetske efikasnosti gleda kao na veliki trošak, koji treba ostaviti "za kasnije". Uglavnom je to zbog nedovoljno razvijene svesti o važnosti uštede energije neznanja kako to sprovedu. Jedan od bržih, ali i načina kako preduzeća to mogu da učine jesu saradnje sa ESCO (Energy Service Company) kompanijama.

To su kompanije koje pružaju energetske usluge koje mogu uključivati implementaciju projekta energetske efikasnosti (uključujući i projekte koji se odnose na obnovljive izvore energije) i u mnogim slučajevima po principu "ključ u ruke". Ono što je bitno napomenuti jeste da je visina naknade ESCO kompanije direktno vezana za nivo ostvarenih ušteda energije. To znači da ESCO kompanije mogu finansirati ili pomoći u pronalaženju modela finansiranja projekta ili sistema za upravljanje energijom, uz garantovanje energetskih ušteda. S obzirom na to da garantuju uštedu, ESCO kompanije prihvataju do izvesnog nivoa rizik za dostizanje postavljenih ciljeva energetske efikasnosti u objektu klijenta.

Martin Elezović, izvršni direktor kompanija "Atrium Consulting" objašnjava da sam princip ESCO funkcioniše po sledećem principu:

- Korisnik koji nema sredstava da ulozi u poboljšanje energetske efikasnosti obraća se ESCO provajderu, ESCO zatim ulaže sredstva u objekat (npr. izolaciju, prozore, sistem grejanja i sl.) na osnovu kojih se ostvaruju uštede u potrošnji energije. Tokom perioda trajanja ugovora sa ESCO provajderom ušteda se deli između vlasnika i ESCO. ESCO koristi ta sredstva za povraćaj investicije, dok korisnik može sa sredstvima da upravlja u skladu sa svojim potrebama. Nakon isteka ugovora vlasnik samostalno raspolaže unapređenim objektom i ostvaruje uštedu.

Tipični primeri povećanja energetske efiksanosti uključuju poboljšanje sistema za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju, osvetljenje, kao i zamenu ili poboljšanje električnih sistema, upravljačkih sistema, motora i pumpi i otklanjanje curenja i otpada.

Region već koristi

Slovenčki "Eltec Petrol", jedna od vodećih regionalnih ESCO kompanija. Ova kompanija pruža celovita rešenja efikasne upotrebe energije pri planiranju, izgradnji, obnovi i upravljanju objektima u Sloveniji, Austriji, severnoj Italiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, u Crnoj Gori i Makedoniji, a kako kažu ušteda energije ide i do 50%.

- Od 2002. godine kada je potpisan prvi ugovor ovakvog tipa sa opštinom Kranj do danas je sklopljeno mnogo ugovora i svi su uspešno realizovani ili su u toku. Kao primer dobre prakse spomenuo bih ugovor sa Univerzitetom u Mariboru na period od 2010. do 2025. godine koji obuhvata 28 objekata ukupne površine od oko 140.000 m2, gde je finansijska vrednost postignutih ušteda samo u prvoj godini bila oko 300.000 EUR – rekao je za "eKapiju" Aleksandar Stanković, generalni direktor "Eltec Petrol"-a.

Kogeneracija

Projekti koji se odnose na kogeneraciju, ili kombinovano grejanje i hlađenje, u Evropi predstavljaju ubedljivo najznačajniji deo ESCO contracting-a (CHP). Radi se o sistemima koji istovremeno obezbeđuju i grejanje i proizvodnju struje, i stoga omogućavaju uštedu energije i smanjenje CO2 emisije gasova. Skoro 40% energije u javnom sektoru proizvedeno je upravo putem kogeneracije.

I u Srbiji ima nekoliko dobrih primera ovakve prakse. Kompanija ESCO doo iz Beograda (naziv kompanije isti kao i princip delovanja svih tih kompanija) radila je na implementaciji kogenerativnog postrojenja u kompaniji "Imlek" u pogonu u Padinskoj Skeli.

Proizvodnja mleka uključuje veoma specifične proizvodne cikluse koji zahtevaju velike količine energije koja se koriste prvenstveno u termičkoj obradi proizvoda i radu postrojenja. Ova postrojenja su u funkciji 24h dnevno, zahtevajući konstantno fleksibilno snabdevanje energijom za potencijalnu preradu hiljada litara dnevno.- Jasna je potreba da se optimizuje potrošnja u odnosu na troškove i dobit, u nameri da se iskoristi najbolja moguća energetska efikasnost sa održivim uštedama, kako u smislu troškova, tako i emisije štetnih gasova. Potvrda ostvarenih efekata, potrebna je u što je moguće kraćem roku. Izbor kogeneracije upravo vodi u tom pravcu – navodi kompanija ESCO povodom opravdanosti projekta.

Upotrebom kogeneracione tehnologije, koju je ESCO implementirao, garantuje se raspoloživost energetskog rešenja koje je u funkciji 24h dnevno, 365 dana u godini. Istovremeno, ovaj koncept omogućava upotrebu dela energije koja se obično rasipa upotrebom tradicionalnih sistema (približno 55%) sa značajnim umanjenje troškova i emisije, uz održavanje jednako visokog nivoa produktivnosti, kako u smislu kvaliteta, tako i kvantiteta.

Iskustvo "Imleka" iz Padinske Skele, pokazuje važnost kogeneracije u tehnološkom lancu kao što je obrada mleka i proizvodnja sira, jer zadovoljava zahteve upravljanja postrojenjem sa ciljem maksimizacije upotrebljene energije, sa električnom i toplotnom primenom, smatraju u kompaniji ESCO.

ESPC kompanije

Osim ESCO, postoji i druga kategorija energetskih kompanija koje nude usluge krajnjim korisnicima energije, uključujući nabavku i ugradnju energetski efikasne opreme, snabdevanje energijom ili renoviranje zgrada, održavanje i funkcionisanje objekata, upravljanje i snabdevanje energijom (uključujući i toplote ). To su Energy Service Provider Companies (ESPC). One mogu biti konsultanti specijalizovani za poboljšanje efikasnosti, opreme za proizvodnju i komunalije. ESPC pružaju usluge za fiksnu naknadu ili kao dodatnu vrednost za nabavku opreme. ESPC može da ima neke podsticaje za smanjenje potrošnje energije, ali to nije tako jasno kao u ESCO pristupu. Često puna cena energetskih usluga je uračunata u proviziju, pa ESPC ne preuzima rizik u slučaju ostvarenja lošijih rezultata u energetskim uštedama. Osnovna razlika je što ESPC naplaćuju naknadu za njihove savete ili opremu i nisu plaćene na osnovu rezultata njihovih preporuka.

Jedna od ESPC kompanija koja posluje u Srbiji je i već pomenuti "Atrium Consulting". Martin Elezović, izvršni direktor te kompanija, kaže da se oni bave poslovima upravljanja energijom, nadzorom i upoređivanjem referentnih parametara potrošnje energije.

- Kao sledeći korak u razvoju kompanije i naših usluga planirano je da klijentima ponudimo i usluge finansiranja unapređenja energetske efikasnosti - ESCO. Verujemo da je u ovom trenutku ESCO najefikasniji način da se unapredi energetska efikasnost u Srbiji. "Atrium" planira pružanje ESCO usluga i privatnom i javnom sektoru, u domenu koji to omogućava domaća legislativa. Takođe smo zainteresovani i za saradnju u oblasti javno-privatnog partnerstva. ESCO princip je primenljiv na obe grupe, uz dodatak da je za primenu u javnim ustanovama potrebno prethodno adaptirati neka zakonska rešenja. Pre svega, mislim na javne nabavke gde je potrebno preciznije definisati ESCO model i finansije gde se uštede kod budžetskih korisnika moraju tretirati kao "prihodi/rashodi" onih korisnika koji su ih i ostvarili.

Novac iz EU

Evropska unija će odvojiti veliki deo svog budžeta za period od 2014. do 2020. godine za aktivnosti povezane sa razvojem energetskog sektora, a sa ciljem da se izmeni struktura energetskih sistema u Evropi, i da se postave osnove za ekonomiju sa malim intenzitetom ugljenika do 2050. godine. Ukupan iznos ovog budžeta za pomenuti period iznosi 1.000 mlrd EUR.

Jelena Đelić

Kompletan Tematski bilten "Okretanje ka energetskoj efikasnosti" možete pogledati OVDE.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.