Izvor: eKapija | Utorak, 27.05.2014.| 13:04
Izdvojite članak Odštampajte vest

Hotel Crown Plaza - rekonstrukcija najpoznatijeg srpskog hotela, primena Mapei rešenja

Hotel Crowne Plaza, po završetku obnove

Posle skoro tri i po decenije uspešnog rada kao Hotel Intercontinental a zatim kao Hotel Continental, jedan od turističkih simbola prestonice nakon renoviranja postao je najsavremeniji Crowne Plaza Hotel u Evropi. Kao i u brojnim dosadašnjim rekonstrukcijama i izgradnjama beogradskih hotela i ovde je zastupljen širok spektar Mapei materijala

Uvod

Hotel je otvoren 1979. godine pod nazivom Intercontinetal kada je označio početak ulaska zapadnih hotelskih lanaca na bivšim jugoslovenskim prostorima. Od 2006. godine nosi naziv Continental. Delta Holding je nakon ugovora sa InterContinental Hotels Groupom, kompletno rekonstruisao Hotel prebrendirajući ga u Crowne Plazu.


Rekonstrukcija je započeta 2012. godine čime će se ispuniti uslovi za brend Crowne Plaza,prema domaćoj kategorizaciji 4 zvezdice, a imaće 416 soba, 14 konferencijskih sala i veliki izbor sala i barova.
Posle rekonstrukcije hotela Balkan, Moskva, Excelsior i Metropol kao i gradnje hotela Square Nine, Mapei je i na ovom najvećem beogradskom hotelu uzeo svoje učešće kroz primenu kompletnih sistema materijala za obnovu betonskih delova fasade i rekonstrukciji bazena a kroz saradnju sa više izvođača radova.

Obnova betonskih fasadnih površina

Dugo vremena vladalo je mišljenje da je beton kao neorganski materijal po svojoj prirodi neuništiv. Posledica takvog razmišljanja su propadanje vidnih betona već desetak godina nakon gradnje. Uzroke propadanja treba tražiti u proizvodnji, ugradnji i održavanju betona. Oštećenja zavise od velikog broja unutrašnjih i spoljašnjih, fizičkih i hemijskih uzroka. Posle vizuelnog pregleda betonskih delova fasadnih površina konstatovano je da postoje korozijska oštećenja sa vidljivom korodiralom armaturom na površini betona i kao posledice ovog procesa došlo je do raslojavanja betona. Ostatak drvenih oplatnih distancera, koji su u međuvremenu delimično ili potpuno istrulili, dodatno je uticao na propadanje površinskog sloja pojedinih elova betona. Firmi Sigma projekt povereno je izvođenje ovih zahtevnih radova i zajedničkim pregledom konstrukcije sa Mapei tehničkom službom odlučeno je da se primeni sistem sanacije, koji se sastoji od antikorozivnog sredstva i sanacionog maltera. Betonske površine su pored vidnih natur betona sadržale i vence koji su obojeni. Na
obojenim površinama investitor je zahtevao vraćanje boje u pređašnju
ponovnim bojenjem u RAL 7047, a odlučeno je i da se natur beton dodatno zaštiti hidrofobnim sredstvom, čime bi se značajno smanjila upojnost vode.

Antikorozivna zaštita i reparacija betona

Cela površina betona je ispeskarena. Posle čišćenja armaturnih šipki četkanjem do sjaja Sa 2 ½ po Svenk standardu korodirana armatura premazana je jednokomponentnim antikorozivnim premazom na cementnoj bazi MAPEFER 1K. Ovaj premaz sadrži inhibitore korozije i ispunjava propisane zahteve norme SRPS EN 1504-7, kao i zahteve ispitivanja antikorozivne zaštite po SRPS EN 15183. Pored osnovne funkcije ima i funkciju poboljšanja prianjanja narednih slojeva maltera. Čvrstoća prianjanja ovog premaza je više od 2 N/mm². Za sve reprofilacije i popunjavanja šupljina izvršene su probe nekoliko maltera klase R3 i R4, u skladu sa normom SRPS EN 1504-3. Kao odgovarajući proizvod, posebno na osnovu boje koja se uklapa u postojeću betonsku konstrukciju, izabran je normalnovezujući tiksotropni reparaturni malter ojačan vlaknima MAPEGROUT 430. Ovaj malter sa kontrolisanim skupljanjem, pripada klasi R3 i ima čvrstoću pri pritisku više od 30 N/mm², odnosno čvrstoću pri savijanju više od
6 N/mm². Omogućava nanošenje od 5 do 35 mm u jednom sloju.

Zaštita akrilnom bojom i hidrofobnom zaštitom

Sve betonske površine koje se ne boje, tretirane su sa vodoodbojnim impregnatorom na bazi silana i siloksana ANTIPLUVIOL W. Premaz je nanet valjkom do zasićenja podloge, čime se postiže smanjenje procenta upijanja cementnih podloga za oko 60 % u odnosu na procenat upijanja nepremazane površine.

Delovi betonskih fasadnih površina koji su bili obojeni ponovo su zaštićeni sa akrilnom elastičnom bojom ELASTOCOLOR PAINT u traženom RAL-u. Ovaj proizvod formira paropropustan, izuzetno elastičan zaštitni sloj koji je nepropustan za vodu i agresivne materije iz atmosfere (CO2 i SO2). Ima odličnu otpornost na starenje i otpornost na cikluse zamrzavanja/odmrzavanja, kao i na dejstvo soli. Na površinama koje su bojene, a pre toga tretirane sa malterom kako bi se ujednačilo prianjanje sa postojećim obojenim površinama, nanet je univerzalni osnovni akrilni prianjajući premaz MALECH.

Rekonstrukcija bazena

Posle više od 30 godina eksploatacije, u sklopu cele rekonstrukcije planirana je i obnova bazena. Sa stare bazenske konstrukcije uklonjena je keramička obloga, malter i hidroizolacija. Pored građevinskih radova pristupilo se i zameni dotrajale bazenske tehnike. Nov sistem za prečišćavanje zahtevao je zatvaranje postojećih i otvaranje novih prodora. Kada su uklonjeni svi nanosi sa konstrukcije, izvođač hidroizolacije Lever inženjering zajedno sa Mapeijem definisao je svaki pojedinačni slučaj zatvaranja postojećih rupa u konstrukciji u zavisnosti od veličine postojećeg otvora. Ono što je za ove rekonstrukcijske radove bilo specifično su kratki rokovi koji su zahtevali primenu brzosušećih materijala.

Primena betona sa konstrolisanim skupljanjem

Na mestima na kojima su bili fiksirani veliki bazenski reflektori, a na istim mestima nije planirano postavljanje novih, ostao je prazan prostor. Sav oštećen beton oko tog prostora je uklonjen. Zbog bržeg završetka skupljanja betona i smanjenja rizika od pojave prslina, primenjena je mešavina betona sa kontrolisanim skupljanjem. U mešavinu cementa i trofrakcijskog agregata dodato je ekspandirajuće sredstvo EXPANCRETE, koje u kombinaciji sa superplastifikatorom DYNAMON SX značajno smanjuje skupljanje i ubrzava mogućnost izrade nadgrađenih slojeva. Monolitizacija starog i novog betona obezebeđena je primenom epoksidnog lepka za konstruktivno lepljenje EPORIP. Lepak je nanet na bočne strane postojećeg betona, a čvrstoća prianjanja ovog lepka je veća od 3 N/mm².

Reprofilacija zidova ̶ brzo i kvalitetno

Manje rupe od nekadašnjih instalacionih prodora zapunjene su primenom brzosušećeg reparaturnog maltera PLANITOP 400. Čvrstoća pri pritisku od 35,0 N/mm² i odlično prianjanje na beton od 2,0 N/mm² garantuju kvalitetnu reparaciju. Nanošenje narednih slojeva moguće je već posle 4 sata (na 20°C). Za reprofilaciju zidova je zbog skraćenih rokova izvođenja upotrebljen jednokomponentni brzovezujući malter ojačan vlaknima PLANITOP FAST 330, koji može da se nanosi u debljini od 3 do 30 mm u jednom sloju. Malter je jednostavan za ugradnju i primenu, a postiže krajnju čvrstoću pri pritisku veću od 20 MPa. Brzo sušenje ovog materijala je omogućilo izvođenje hidroizolacije posle samo jednog dana od završetka reprofilacije. Ivični venci oko bazena su reprofilisani, takođe, sa malterom PLANITOP FAST 330. Na mestima na kojima nije bilo moguće u potpunosti ukloniti prethodne premaze i ostatke nekadašnjih nanosa boje ili bitumenske hidroizolacije nanet je prajmer bez rastvarača MAPEPRIM SP, koji omogućva adekvatno prianjanje narednih slojeva. Izravnavanje podova bazena izvedeno je estrihom sa kontrolisanim skupljanjem spravljenim sa brzosušećim hidrauličkim vezivom TOPCEM. Upotrebom ovog proizvoda vreme sušenja estriha se smanjuje i nekoliko puta u poređenju sa primenom estriha spravljenih sa klasičnim cementom. Ostatak vlage posle 48 sati je samo 4 % mereno CM metodom (pri 23°C, rel.vlažnosti vazduha od 50 % i debljini od 4 cm). Vezni sloj je izrađen primenom mešavine lateksa sintetičke smole PLANICRETE, vode i TOPCEM-a.

Obrada prodora

Po završetku reprofilisanja, a pre nanošenja hidroizolacije, neophodno je da se obrade instalacioni prodori (brizgaljke i reflektori). Ova najrizičnija mesta za eventualni prolazak vode obrađena su tako da je oko cevi naneta hidroekspanzivna pasta MAPEPROOF SWELL, a zatim prekrivena epoksidnim lepkom ADESILEX PG1. MAPEPROOF SWELL u prisustvu vode obezbeđuje zapreminsku ekspanziju od min. 100 %. Iz tog razloga ograničava se čvrstim materijalom, kao što je ADESILEX PG1, čija je čvrstoća pri pritisku više od 70 MPa.

Hidroizolacija – primena fleksibilnih polimercementnih sistema

Izvođač i Mapei su već dokazani u pogledu kvaliteta izvedenih hidroizolacija, o čemu svedoče brojne reference. U skladu sa projektnim zahtevom, gde je definisana primena fleksibilne polimer-cementne hidroizolacije, za primenu je izabran sistem Mapelastic. Nanosi se u dva sloja, s tim da se u prvi sloj umetne alkalno otporna mrežica od staklenih vlakana MAPENET 150. Upotrebom MAPEBAND fazonskih elemenata i traka rešavaju se svi spojevi i dilatacije. Sistem premošćava pukotine u širini od 0,9 mm (EN 14891-A.8.2). Na hidroizolaciju, primenom odgovarajućeg lepka, direktno se lepi završna obloga bazena. Navedeni sistem je najsigurniji način hidroizolacije, jer se ujedno obezbeđuje i zaštita betonske konstrukcije.

Lepljenje keramičkih pločica

U bazenu i oko bazena keramičke pločice su lepljene na postavljenu hidroizolaciju. Kako bi se kompletirao fleksibilan sistem generalni izvođač radova Exing, koji je izvodio i keramičke radove odlučio se za primenu deformabilnog cementnog lepka KERAFLEX MAXI S1, koji se po SRPS EN 12004 svrstava u klasu C2 TE. Ovaj lepak odlikuje mogućnost nanošenja od čak 15 mm i izuzetno prianjanje od 2,6 MPa. I pored toga što je debeloslojan klasifikovan je po SRPS EN 12002 i spada u deformabilne lepkove u klasi S1.

Fugovanje i zaptivanje spojeva

Oblaganje bazena završeno je fugovanjem, gde je upotrebljena polimer modifikovana cementna masa za fugovanje KERAKOLOR FF. Masa je vodoodbojna (Drop-Effect®) i svrstana je u klasu CG2 WA, a raspoloživa je u 26 boja. Primenjuje se za fuge širine do 6 mm i jednostavna je za ugradnju. Postojeća svojstva su dodatno poboljšana dodavanjem polimernog dodatka FUGOLASTIC umesto vode, čime su poboljšana između ostalih svojstva i čvrstoća, koja pri pritisku iznosi čak 30 N/mm².

Spojevi i dilatacije su zapunjeni acetatnom silikonskom masom MAPESIL AC, uz nanošenje osnovnog premaza PRIMER FD, koji se nanosi na bočne strane keramičkih pločica. Silikonska masa je, kao i masa za fugovanje, dostupna u 26 boja. Odlikuje je vodoodbojnost, istezanje od 800 % i sprečavanje nastanka buđi.

Izravnavanje podova u holovima

Zbog velike frekvencije pešačkog saobraćaja u toku eksploatacije bio je potreban estrih sa dobrim mehaničkim svojstvima. Za izvođača je izabran Beton Com, specijalizovani izvođač za ovu vrstu radova koji iza sebe ima brojne reference zahtevanih izravnavajućih slojeva. Na predlog izvođača investitor je prihvatio izradu estriha od Topcema koji ispunjava zahteve za poboljšanom mehaničkom čvrstoćom
(> 30 N/mm²), kontrolisano skupljanje i izuzetno brzo sušenje.

Tehnički podaci

Hotel Crowne Plaza, Beograd
Investitor: Delta Holding, Hotel Crowne Plaza, Beograd
Autor projekta, dizajn enterijera: Imagination studio, London U.K. Carlos Virgile, Ewald Damen
Projektantska kuća: Mašinoprojekt Kopring AD
Odgovorni projektant: Nataša Milojević, d.i.a.
Generalni izvođač radova: Exing d.o.o, Beograd
Odgovorni izvođač radova: Jovan Drobnjaković, d.i.g.
Stručni nadzor: Boyden d.o.o. i Siniša Vučković, d.i.a.
Izvođač radova sanacije betonskih površina fasade: Sigma projekt d.o.o., Beograd
Rukovodioci radova sanacije betonskih površina fasade: Zoran Filipović, d.i.g i Jugoslav Kecman, i.g.
Izvođač radova na hidroizolaciji bazena: Lever inženjering d.o.o.
Rukovodioci radova na hidroizolaciji bazena: Nataša Stepanović, d.i.g i Krsto Medigović, d.i.g.
Izvođač radova na izravnavanju podova: Beton Com d.o.o.
Rukovodioci radova na izravnavanju podova: Slobodan Šošic, i.g. i Andrija Andrić, i.g.
Mapei koordinatori: Vladimir Dimitrijević, d.i.g., Melanija Pavlović, d.i.a. i Nebojša Janić
Mapei distributer: UC Partizan

Vreme izvođenja radova: 2013. godina

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.