NavMenu

Hitna privatizacija i konkurentna privreda - Šta predviđaju ekonomske mere nove Vlade

Izvor: eKapija Nedelja, 27.04.2014. 23:23
Komentari
Podeli

Srbija je dobila novu Vladu. U Nemanjinoj 11 zajedno sa premijerom Aleksandrom Vučićem ubuduće će sedeti 19 ministara. Zakletve su položene, a premijer je prethodno pred poslanicima u parlamentu predstavio svoj ekspoze. Ako je suditi po njemu, prvi i najvažniji cilj nove Vlade biće transformacija ekonomije, što će obezbedi finansijsku konsolidaciju i rast zaposlenosti, jačanje konkurentnosti domaće privrede i privlačenje investitora.

- Reforma ekonomije kroz set reformskih zakona, jačanje privatnog sektora i konsolidacija budžeta su tri velika zadatka nove Vlade Srbije - naveo je Aleksandar Vučić.

Program rada Vlade, je prema rečima novog premijera, predstavljen mnogim domaćim i inostranim stručnjacima, koji su procenili da on jeste temelj na kojem Srbija može da postane najprivlačnija ekonomija u regionu.

Reformski zakoni će, već tokom prve nedelje biti u skupštinskoj raspravi.

- Zamolio sam predsednicu Skupštine da do 15. jula, za oko 65 dana i noći, prvi paket reformskih zakona bude usvojen – rekao je Vučić.

U tom paketu su zakoni o radu, planiranju i izgradnji, stečaju i pravitazaciji. Do kraja juna, tvrdi Vučić, biće usvojen i rebalans budžeta, a plan je da budžetski deficit do 2017. godine bude tri do četiri odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Ekonomska politika koju je najavio Vučić, zasivaće se i na borbi protiv sive ekonomije i boljem poreskom obuhvatu. Većina državnih preduzeća biće prodata, neće biti smanjenja penzija, ali će plate u javnom sektoru biti niže za 10%. Vučić je najavio subvencije za kredite privredi i formiranje kompanije ili fonda koji će otkupljivati nenaplativa potraživanja od banaka, kako bi se lakše odobravali novi krediti. Reforme neće zaobići ni pravosuđe, zdravstvo, sektor energetike, obrazovni sistem, medije...

Ključni zakoni

Zakon o planiranju i izgradnji, kako je rekao Aleksandar Vučić, predviđa uvođenje elektronskog registra i sistema izdavanja dozvola, smanjenje broja institucija koje su uključene u proces izdavanja, skraćivanje rokova u kojima institucije moraju da se izjasne i otklanjanje ostalih uskih grla i uvođenje kancelarije za brze odgovore, što će saseći birokratiju i korupciju koje karakterišu građeviski sektor.

Zakon o privatizaciji predviđa oročavanje završetka privatizacije i preciziranje uloge državnih organa u procesu privatizacije.- Zakon bi podstakao ekonomski rast, jer će nam omogućiti da pronađemo pravog investitora za zdrava preduzeća, ali će i osloboditi nacionalni budžet od finansiranja preduzeća koja gube novac, a realno ništa ne proizvode - objasnio je Vučić.

Donošenje zakona o stečaju, rekao je, pomoći će da se unapredi investiciono okruženje i solventnost celokupne ekonomije.

Vučić je rekao i da je planirano i donošenje zakona o stranim ulaganjima, javnim preduzećima, poreskom postupku i administraciji, registru korisnika javnih sredstava, državnim službenicima, osiguranju, hipoteci.

Prema njegovim rečima, čim prvi paket reforme bude odobren u parlamentu, Vlada će preduzeti mere da predstavi ove reforme investitorima širom sveta, organizovaće turneje kako bi Srbiju predstavili kao najprivalačniju destinaciju za investicije u regionu, a da će efekte reformi građani osetiti već 2016. godine.

Bez solidarnog poreza i nižih penzija, ali manje plate u javnom sektoru

Iako svi ekonomski eksperti i sve međunarodne finansijske institucije, posebno MMF, insistiraju na smanjenu penzija, Vučić je rekao da Vlada to neće učiniti sve dok ne uradi sve što se može da pokuša da smanji deficit drugim sredstvima i metodama. Kako je istakao, do oktobra meseca penzija neće biti tema, jer se očekuje da će do tada Srbija zauzeti reformski kurs koji bi obezbedio neporomenjljivost penzija.

On je najavio da će jedna od mera u reformi penzionog sistema biti povećanje starosne granice za žene za odlazak u penziju. Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju, prema Vučićevim rečima, predviđa povećanje starosne granice za odlazak u penziju za žene sa 60 na 63 godine, uvođenje penala za prevremeno penzionisanje, pooštravanje kriterijuma za dobijanje beneficiranog radnog staža, a donošenje ovog Zakona, bi istakao je, bar malo usporilo priliv novih penzionera i pomoglo da se izbalansira budžet.

Za razliku od penzionera, zaposlene u javnom sektoru ove godine čekaju manje zarade.

- Plate u javnom sektoru biće smanjene za deset odsto, biće ukinut solidarni porez, a do kraja 2016. plate u javnom sektoru biće više nego sada - rekao je novi premijer.

On je naveo i da je Srbija od 2008. zbog ekonomski neosnovanog povećavanja penzija izgubila pet milijardi evra, a zbog neosnovanog povećanja zapošljavanja u javnom sektoru 2,4 mlrd EUR, uz podsećanje da je u javnom sektoru zaposleno oko 800.000 ljudi.

Prodaja državnih preduzeća

Novi program ekonomskih mera podrazumeva privatizaciju većine preduzeća u državnom vlasništvu, među kojima su "Telekom" i "Elektroprivreda Srbije" (EPS). Privatizaciju "Telekoma", prema najavi novog premijera, možemo očekivati već u prvih 100 dana vlade, dok bi u EPS do kraja sledeće godine mogao da uđe manjinski partner.

- Na taj način bi se povećala vrednost EPS-a, za slučaj da se odlučimo da je prodamo na berzi, što bi moglo da se desi 2016 - rekao je Vučić.

Kada su u pitanju "Železnice Srbije", premijer je kazao da deo preduzeća koji se bavi prevozom robe treba privatizovati, ali da će prevoz putnika ostati u državnom vlasništvu.

Za državno preduzeće "Lutriju Srbije", Vučić je kazao da već postoje strani partneri koji su zainteresovani da kupe licencu za organizovanje igara na sreću. Prema njegovim rečima, od prodaje licence inkasirao bi se dobitak od 100 mil EUR.

Govoreći o "Srbijagasu", on je kazao da za loše rezultate te kompanije nije krivo samo loše rukovođenje, već i objektivne okolnosti poputucene gasa i nenaplativih potraživanja i da pod hitno treba izvršiti restrukturiranje "Srbijagasa" kako bi mogao da postane profitabilna kompanija.

Prema njegovim rečima, RTB "Bor" je najvrednija kompanija u istočnoj Srbiji, ali ima problem lošeg menadžmenta. Do sredine godine, najavio je novi premijer, treba da počne i privatizacija "Dunav osiguranja", kao i rešavanje problema banaka u državnom vlasništvu, za koji očekuje da se završi do kraja godine.

Vučić je najavio i završetak restrukturiranja 153 društvena preduzeća kao i razrešenje situacije u "Železari Smederevo" i kompaniji "Simpo", čije je poslovanje očenio kao "neodrživo".

Obrazovanje

S obzirom na glomazan i krut obrazovni sistem, kakav je sada, Vučić je najavio reforme kojima će čak i ministru prosvete i nauke biti "ukinute" neke nepotrebne ingerencije, recimo za ekskurzije, roditeljske savete, ali da će, s druge strane, biti zaustavljen trend poklanjajna ocena i davanja ispita bez učenja.

U ovoj godini biće izrađena Nacionalna strategija za mlade u periodu od 2015. do 2025. godine sa akcionom planom za njeno sprovođenje u skladu sa inicijativama i okvirom omladinske politike na nivou Evropske unije.

Rekao je da će prilikom izrade ovog strateškog dokumenta, naglasak biti stavljen na smanjenje nazaposlenosti, podsticanje preduzetništva i samozapošljavanja, uz odgovarajuće olakšice i finansijsku podršku početnicima.

Efikasnije sudstvo cilj reforme pravosuđa

Cilj reforme pravosuđa, biće rekao je Vučić, stvaranje uslova za efikasno vođenje sudskog postupka, jačanje kapaciteta nosilaca pravosudnih funkcija, kao i jačanje državnih organa koji učestvuju u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Vučić je istakao da će biti sprovedene temeljne promene kako bi se rešili postojeći problemi u srpskom pravosuđu i ujednačila sudska praksa.

- U tu svrhu biće organizovano sertifikaciono telo i kao obavezujuće uvešće se objavljivanje sudskih oblika u sveobuhvatnim i lakodostupnim elektronskim bazama zajedno sa propisima i sudskim statistikama - rekao je Vučić.

Uvođenje novih i usavršavanje postojećih pravosudnih profesija, kako je istakao, biće jedan od prioriteta delovanja Ministarstva pravde, dodavši da će primena Zakona o javnom beležništvu, u septembru, povećati pravnu sigurnost i efikasnost u obavljanju pravnih poslova.

Kada je reč o ulozi pravosuđa u borbi protiv korupcije Vučić je istakao da je pred novom vladom prvenstveno veliki projekat osavremenjivanja krivično-pravnog sistema.

Medijski zakoni do leta

Vučić je najavio da će do leta biti donet set medijskih zakona sa ciljem da država izađe iz medija, koji će biti temelj za slobodu medija i govora i efikasno informisanje građana.

Naveo je da će i oblast javnih servisa biti uređena tako da funkcionišu po najvišim standardima i da budu "lokomotiva slobodnog novinarstva" ali i da više nego sada emituju kulturne i obrazovne programe.

Novi premijer je poručio i da će vlada biti posvećena istraživanju ubistava novinara i poručio da novinari u Srbiji moraju osećati da mogu "slobodno da krstare i istražuju šta god požele bez bilo kakve bojazni".

Smanjenje lista čekanja na preglede

Prioritet u organizovanju zdravstvenog sistema biće uspostavljanje hitne usluge i službe za primarnu i zdravstvenu negu, a biće formiran i poseban privatno-javni fond za decu čije lečenje ne pokriva Republički fond za zdravstveno osiguranje i za urgentne slučajeve, najavio je Vučić.

Vučić je rekao i da se liste čekanja na specijalističke preglede moraju prepoloviti u naredne tri godine, kao i da započeta rekonstrukcije kliničkih centara moraju biti završena.

Vučić je naglasio da uspostavljanje hitne usluge i službe za primarnu i zdravstvenu negu neće biti obavljeno tako što bi se još novca prosipalo u nezdrav sistem već reorganizacijom sistema.

Vučić je najavio i da će biti formiran specijalni tim koji će raditi na tome da Srbija postane najbolja destinacija za razvoj zdravstvenog turizma, posebno iz oblasti stomatologije i estetske hirurgije.

Vučić kaže da će biti pokrenut i projekat aktivno zdravstvo i da će lekari umesto da čekaju da pacijenti dođu kod njih odlaziti kod potencijalnih pacijentima i da će se na taj način sprečiti određene bolesti, smanjiti dodatni troškovi, ali i spasiti životi.

On je najavio i proširenje dečje klinike i onkološke klinike i formiranje posebnog privatno- javnog fonda koji će sluziti za lečenje dece koje ne pokriva RFZO kao i za urgentne slučajeve.

Potencijal energetskog sektora

Srbija ima mogućnosti da se u oblasti energetike uloži 8,5 mlrd EUR do 2020, a u okviru tih investicija je i ulaganje od 1,9 mlrd EUR u izgradnju deonice međunarodnog gasovoda Južni tok i dve milijarde evra ulaganja u korišćenje obnovljivih izvora energije, naveo je Vučić.

Nova vlada će , kazao je, doneti niz zakona i podzakonskih akata u energetici - zakone o tržištu električne energije, o tržištu gasa, o tržištu toplotne energije, koji će biti usklađeni sa standardima i procesima Evropske unije.

Vučić je rekao i da će biti doneti podzakonski akti o efikasnom korišćenju energije, o robnim rezervama u delu postojanja obaveznih rezervi nafte i naftnih derivata i gasa u Srbiji, i obnovljivim izvorima energije, posebno biomase.Novi premijer je rekao i da će u oblasti rudarstva biti ozbiljnih izmena akata i propisa koji guše razvoj rudarstva i najavio da će biti doneti novi zakoni o geološkim istraživanjima i rudarstvu.

Za trećinu povećati poljoprivrednu proizvodnju

Vučić je izjavio i da je cilj nove Vlade povećanje poljoprivredne proizvodnje za 30%, očuvanje malih poljoprivrednih gazdinstava i ostanak mladih i žena na selu.

Kako je istakao, nova strategija poljoprivrede, koja treba da da jasne smernice budućih reformi sektora poljoprivrede kroz precizno definisanje prioritetnih područja i razvoju potencijala ruralnih sredina, biće usvojena odmah po formiranju Vlade.

- Važan izazov u okviru politike ruralnog razvoja biće obezbeđenje ekonomske održivosti malih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koja čine oko 77 registrovanih gazdinstava i priprema za konkurenciju sa proizvodjačima iz EU, ako i ostanak mladih i žena na selu - rekao je Vučić.

Kako je dodao, Vlada Srbije nastaviće i sa daljim unapređenjem sistema za zaštitu zdravlja potrošača, sprečavanja bolesti životinja i biljaka i obezbeđivanja kvalitetne, zdravstveno ispravne hrane.

On je naveo da će "u najkraćem roku biti donet zakon o predžetvenom finansiranju, koji će omogućiti poljoprivrednicima prihvatljiv izvor finansiranja žetve, tako što će kao garanciju unapred davati budući rod a ne hipoteku".

Prema njegovim rečima, setom zakona regulisaće se odnosi u domenu prometa i nasleđivanja zemljišta, ograničavanje pretvaranja najkvalitetnijeg poljoprivrednog zemljišta za druge namene.

Auto-put od Beograda do Crne Gore za četiri godine

Vučić očekuje da će za četiri godine biti završen auto-put od Beograda do Crne Gore.

- Očekujem da autoput Beograd-Boljare (na granici Srbije i Crne Gore) bude završen za četiri godine. To bi bio nedvosmisleno veliki uspeh i ogroman rezulat. Uveren sam da ćemo kroz koncesione ugovore taj auto-put u potpunosti izgraditi - rekao je Vučić u Skupštini Srbije.

On je uveren da će kroz četiri godine građani auto-putem moći da idu u Crnu Goru na more ili do bilo kojeg mesta u Srbiji na trasi te saobraćajnice. Na deonici auto-puta ka Crnoj Gori, koji u Srbiji zovu i Koridor 11, trenutno se gradi deonica od 12,5 kilometara izmedju Uba i Lajkovca sredstvima iz budžeta Srbije, a kompanija azerbejdžanske kompanija "Azvirt" radi oko 40 kilometara između Ljiga i Preljine, za šta je novac obezbeđen iz azerbejdžanskog kredita od 308 mil EUR.

Komentari
Vaš komentar

Top priče

26.02.2024.  |  Građevina

U Gornjem Milanovcu u planu gradnja Srpsko-vikinškog avantura parka za decu

Gornji Milanovac bi mogao da dobije atrakciju namenjenu najmlađima, shodno urbanističkom projektu koji je bio na javnom uvidu pred kraj januara. Naime, razmatra se gradnja Srpsko-vikinškog avantura parka za decu, neposredno uz Kuću srpsko-norveškog prijateljstva (restoran Norveška kuća). Planira se opremanje sadržajima za rekreaciju i igru dece: "zip line", viseći mostovi, penjalice i ostali sadržaji za aktivni boravak dece.

Izdvajamo još...

Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima i neophodno je da se ulogujete.

Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDE

Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDE

Pratite na našem portalu vesti, tendere, grantove, pravnu regulativu i izveštaje.
Registracija na eKapiji vam omogućava pristup potpunim informacijama i dnevnom biltenu
Naš dnevni ekonomski bilten će stizati na vašu mejl adresu krajem svakog radnog dana. Bilteni su personalizovani prema interesovanjima svakog korisnika zasebno, uz konsultacije sa našim ekspertima.