Izvor: eKapija | Utorak, 04.03.2014.| 08:33
Izdvojite članak Odštampajte vest

Investitori čekaju tender za međunarodnu luku u Apatinu - Šta će sve sadržati kompleks na Dunavu vredan više od 30 mil EUR?

Portalna dizalica
Još od prošlog predizbornog perioda luka u Apatinu čeka raspisivanje međunarodnog tendera za izgradnju. Kako za "eKapiju" kaže predsednik ove bačke opštine, Živorad Smiljanić, iako postoje zainteresovani investitori, čeka se Agencija za luke koja treba da da saglasnost za raspisivanje tendera.

Robno-transportni centar Apatin bi tako izašao na Dunav i to bi bila prva luka u bescarinskoj zoni u Evropi. Prošle godine je urađeno idejno rešenje izgradnje međunarodne javne luke Apatin sa studijom ekonomske opravdanosti i izgradnje u okviru logističkog centra.

Dužina lučke obale je 715 metara, a širina lučke teritorije od 220 do 375 metara, tako da je približna površina od 18,5 hektara namenjena za potrebne lučke operacije i smeštajne kapacitete. Za javna skladišta namenjena je površina od oko 7,2 hektara.

S obzirom na to da je planskim dokumentima Apatina za potrebe luke određena obala dužine 2 km, a omogućava se i širenje luke na njenom uzvodnom i nizvodnom delu.

- Ukoliko se navigacionim uslovima postave stroži zahtevi (veća širina lučke akvatorije i udaljenost od granice međunarodnog plovnog puta), operativna obala može se pomeriti ka unutrašnjosti teritorije luke – navode u opštini Apatin.

Radi omogućavanja nesmetane plovidbe Dunavom, na uzvodnom delu obezbeđen je deo reke za potrebe sidrišta, gde se istovremeno se može nalaziti i do 20 plovila.

Logistički centar Apatin

Sve konstrukcije koje su previđene da budu na keju su projektovane kao montažne, armiranobetonske na vertkalnim cevastim čeličnim šipovima. Da bi se kejska konstrukcija i oprema zaštitili od udara plovila pri pristajanju, čeona greda i prednji šipovi keja zaštićeni su gumenim odbojnicima.

Na ukupnoj dužini od 1.225 metara operativne obale određeno je šest pristanišnih mesta, zavisno od potrebe, na svakom od njih može istovremeno da se vrši pretovar sa dva plovila.

Jedno pristanišno mesto namenjeno je za utovar i istovar kontejnera, gde je predviđena mosna dizalica za pretovar intermodalnih jedinica. Zatim, tu su dva pristaništanišna mesta sa jednom ili dve portalne dizalice namenjena za utovar i istovar generalnog tereta. Naredno pristanišno mesto predviđeno je za jednu portalnu dizalica za utovar i istovar rasutog tereta. Tu je pristanišno mesto predviđeno za pneumatski uređaj za utovar žitarica, kao i pristanišno mesto koje je planirano za uređaj za pretakanje tečnih tereta - nafte i naftnih derivata.

Tri faze izgradnje

Izgradnja kompleksa luke i logističkog centra u Apatinu može da se realizuje u tri faze, navedeno je u idejnom rešenju. Prva faza podrazumeva nasipanje i betoniranje radne površine luke, kao i izgradnju obaloutvrde, drumskih saobraćajnica, železničkih koloseka, infrastrukture za pretovarne rampe, pumpnih stanica za rasute i tečne terete, infrastrukture za elektro i komunalne razvode, kejove za brodove.

Pretovarni kran

Takođe, u ovoj fazi bi bili izgrađeni i objekti za smeštaj pripadajućih službi - kapetanija, carina, policija, špedicija, uprava luke, sigurnosne ograde oko kompleksa, kao i obezbeđenje priručnih sistema i mehanizacije neophodnih za pretovar, odnosno početak rada u okviru kompleksa.

U drugoj fazi bi trebalo da budu izgrađeni pretovarni kapaciteti luke - otvorena i zatvorena skladišta i natkrivena skladišta za rasute terete. Treća faza predviđa nasipanje zemljišta iza postojećeg nasipa i izgradnju skladišta i silosa za smeštaj rasutih i tečnih tereta, odnosno slobodne zone.

Kompleks treba da obezbedi kapacitete za manipulaciju 2.000.000 tona rasutih, tečnih i komadnih tereta, kao i jedinica intermodalnog transporta - kontejneri, izmenljivi transportni sudovi, poluprikolice i autovozovi.

Predviđeno je kontrolisano prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda kompleksa (tehničkih, sanitarnih i atmosferskih zauljenih voda) pre njihovog upuštanja u Dunav. Za takvo rešenje definisana je pristanišna (lučka) infrastruktura koja obuhvata: obaloutvrdu, RoRo rampu, vezove za pretovar tereta, RoRo terminal, terminal za tečne terete, kontejnerski terminal, huckepack terminal, terminal za rasute terete, terminal za generalne terete, železničke i drumske saobraćajnice itd.

Dimenzionisanje intermodalnog terminala u zoni dejstva krana sa procenjenim dimenzijama u metrima

Za izgradnju i opremanje apatinske luke procenjeni su troškovi od oko 28,2 mil EUR. U logističkom centru dimenzionisan je trimodalni terminal koji objedinjuje tehnologije kontejnerskog, huckepack i RoRo sistema transporta. Za njegovu izgradnju i opremanje istog procenjeni su troškovi investicija u visini od oko 6,4 mil EUR.

Dakle, ukupne investicije za izgradnju luke i logističkog centra procenjene su na 34,6 mil EUR

- Nakon procene očekivanih prihoda luke Apatin sa intermodalnim terminalom, sprovedena je dinamička ocena ekonomske opravdanosti projekta izgradnje. Ocena je pokazala isplativost ulaganja, jer interna stopa rentabilnosti (IRR) iznosi 6,42 % i ukazuje na siguran i brz povraćaj uloženih sredstava – zaključuju u Opštini Apatin.

Zainteresovani investitori

Prema ranijim najavama, za projekat luke u Apatinu zainteresovane je konzorcijum kompanija "Agrifer" iz Švajcarske i "Nika group" iz Beograda, a memorandum o razumevanju potpisan je još u aprilu 2012. godine.

I.M.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.