Izvor: eKapija | Petak, 21.02.2014.| 16:03
Izdvojite članak Odštampajte vest

Krupanj bi uskoro mogao da dobije reciklažno dvorište

Radnici Javnog komunalnog preduzeća "1. Maj" započeli su drugu sezonu merenja količine i sastava komunalnog otpada uz podršku GIZ IMPACT projekta "Upravljanje otpadom i otpadnim vodama u opštinama", saopštio je GIZ.

Zahvaljujući ovom projektu u opštini Krupanj, kao i u ostale četiri GIZ IMPACT pilot opštine (Aleksandrovac, Bela Crkva, Kuršumlija i Svilajnac) prethodne godine je realizovano 4 sezonske kampanje merenja komunalnog otpada, te su prikupljeni pouzdani podaci o količini i sastavu otpada koji građani opštine Krupanj proizvedu u toku godine.

Podaci dobijeni merenjem na terenu su poslužili kao osnova za izradu Analize tokova materijala (MFA) u oblasti upravljanja otpadom, koja je obuhvatila sagledavanje postojećeg stanja i definisanje scenarija za optimizaciju budućih sistema. Dobijena su moguća rešenja za buduće upravljanje otpadom koja predviđaju izgradnju infrastrukture za sakupljanje i tretman otpadnih resursa, kao što su reciklažna ostrva, reciklažna dvorišta, postrojenja za kompostiranje i anaerobnu digestiju. Sve predložene opcije biće analizirane sa aspekta njihove ekonomske isplativosti, ali i društvene i ekološke prihvatljivosti i predstavljene u dokumentu "Analiza opcija za održivo upravljanje otpadom i otpadnim vodama u opštini Krupanj". Planirano je da dokument bude finalizovan do kraja marta 2014. godine, nakon čega će predložena rešenja biti prezentovana široj javnosti i donosiocima odluka na lokalnom nivou, kako bi kroz njihovo aktivno učešće bilo izabrano najoptimalnije rešenja za datu opštinu.

U ovoj godini predviđeno je još 3 kampanje merenja otpada, koje će radnici JKP "1 maj" obavljati samostalno uz stručnu podršku GIZ IMPACT konsultanata sa Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada. Tokom 2014. godine u okviru GIZ IMPACT projekta, osim 4 kampanje merenja otpada, obaviće se i 2 ciklusa merenja količine i kvaliteta otpadnih voda, kao i 4 kampanje uzorkovanja otpadne vode u skladu sa zakonskim obavezama JKP.

Cilj novih merenja je prvenstveno dobijanje što pouzdanijih ulaznih parametara prilikom projektovanja i dimenzionisanja budućih postrojenja za tretman otpada i otpadnih voda, u kojima se otpad i otpadne vode tretiraju kao resursi od kojih profitira cela zajednica. Otvaranjem reciklažnog dvorišta u opštini Kurupanj ne bi se samo smanjila količina otpada na opštinskoj deponiji i broj divljih deponija, nego bi se stvorila i nova radna mesta i ekonomski razvoj opštine. Uz sve to građani bi imali i lepšu i zdraviju životnu sredinu.

Komunikacija sa građanima o korišćenju otpada kako resursa započeta je prošle godine putem informisanja o prednostima reciklaže i zaštite voda, a ove godine će biti intenzivirana kroz aktivno uključivanje građana u male aktivnosti na ove teme. Opštine su već izradile akcione planove za oblast zaštite životne sredine koje uključuju i mere komunikacije sa građanima i njihovo aktivno uključivanje. Cilj je da građani uvrste u svoje svakodnevne navike odvajanje PET ambalaže, papira ili drugih frakcija otpada. S tim u vezi rađena je i anketa koja pokazuje da su više od 40% građana u svih 5 pilot opština spremno da odvaja otpad ukoliko u opštini postoji sistem.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.