Izvor: Ekonomist magazin | Nedelja, 10.12.2006.| 20:52
Izdvojite članak Odštampajte vest

(Ekonomist) Evropski i svetski standard zdravstvene i higijenske bezbednosti hrane ISO 22000 postaje naglo popularan u Srbiji

(Foto: b)

Evropski i svetski standard zdravstvene i higijenske bezbednosti hrane postaje naglo popularan u Srbiji, jer će samo oni koji ga usvoje moći od 1. januara naredne godine da izvoze pića i prehrambene proizvode u EU i dobar deo ostalog sveta

Knjaz Miloš nedavno je prvi u Srbiji osvojio standard ISO 22000. Najveći domaći proizvođač mineralne vode sertifikat je dobio od sertifikacione kuće World Register Group, što će mu omogućiti izvoz proizvoda na tržište zapadne Evrope. Naime, od 2007. posedovanje ovog standarda biće nezaobilazni uslov za izvoz proizvoda na tržište EU.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije potpisali su početkom oktobra sa čelnicima 56 srpskih preduzeća iz sektora prehrane ugovore za finansijsku pomoć pri uvođenju standarda ISO 9001/HACCP. Inače, tokom 2006. godine 343 privredne organizacije iz Srbije potpisale su ugovor o korišćenju podsticajnih sredstava za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti hrane (i na taj način se ugovorno obavezale na implementaciju i sertifikaciju integrisanog HACCP / ISO 9001 sistema, odnosno standarda). Još oko 300 zahteva je odbijeno uglavnom zato što su potrošena namenska sredstava ministarstva.

(Foto: b)

Ako se dodaju i podaci iz 2005. godine, kad je 242 preduzeća potpisalo iste ugovore sa ministarstvom, kao i onih 56 preduzeća koja su subvencionisana posredstvom donacije USAID-a i ministarstva, trebalo bi da je trenutno oko 650 preduzeća u procesu implementacije ili je sertifikovalo integrisani HACCP/ISO 9001 standard. Ovaj podatak možda ima veću težinu ako se uporedi sa rezultatima ankete sa početka 2004. godine - da 85 odsto domaće prehrambene industrije nikada nije čulo za HACCP.

Za sledeću 2007. godinu, sektor za agrarnu politiku predložio je još jednu godinu subvencionisanja implementacije i sertifikacije sistema bezbednosti hrane uvezano sa subvencijom izvozno orijentisanih sertifikovanih preduzeća za nastupe na međunarodnim sajmovima hrane. Inače, u Srbiji je trenutno registrovano 97 preduzeća koja su usvojila sistem HACCP.

Više od propisa
Osnova ovog standarda je HACCP (Hazard analysis and critical control points - Analiza rizika i kritične kontrolne tačke) i taj se deo odnosi na sistem koji identifikuje, vrednuje i kontroliše opasnosti koje su bitne za zdravstvenu bezbednost hrane. Dakle, poštovanje i primena tog sistema je ono što će se zahtevati u EU i dobrom delu preostalog sveta. HACCP daje garancije potrošaču da je hrana zdravstveno bezbedna, što povećava konkurentnost firmi koje su uvele ovaj sistem.

Primena sistema HACCP odnosi se na sve koji rade sa hranom u proizvodnji, preradi, pripremi, skladištenju, transportu, distribuciji, prodaji, konzumiranju hrane. Znači, HACCP se ne odnosi na kvalitet proizvoda, već isključivo na njegovu zdravstvenu bezbednost.
ISO 22000 je standard Međunarodne organizacije za standarde ISO o sistemu menadžmenta bezbednošću hrane (FSM - Food safety management sistem). To je sistem kojim su integrisani zahtevi HACCP-a i sistema menadžmenta kvalitetom (ISO 9001:2000). Ovaj standard upravljanja kvalitetom u Srbiji ima oko 550 preduzeća i organizacija.


Osnovni preduslovi za uspostavljanje sistema HACCP su - dobra higijenska praksa, koja se odnosi na higijenu prostora, ličnu higijenu onih koji rade sa hranom, higijenu opreme, uređaja i sredstava koji se koriste, kao i na postojanje uputstava i postupaka za održavanje higijene; dobra proizvodna praksa i - propisi o zdravstvenoj ispravnosti i bezbednosti hrane.

Navodi se sedam principa HACCP: Analiza potencijalnih opasnosti (mikrobioloških, hemijskih, fizičkih); određivanje kritičnih kontrolnih tačaka (CCP) u kojima je opasnost moguće eliminisati ili svesti na prihvatljivu meru; određivanje granične vrednosti u svakoj CCP; uspostavljanje sistema kontrole za svaku CCP (ko, kad, kako prati CCP); uspostavljanje postupka za sprovođenje korektivnih mera; uspostavljanje postupaka za verifikaciju i izrada i vođenje dokumentacije.

Kada se preduzeće ili organizacija odluči za uvođenje sistema HACCP ili kompletnog standarda ISO 22000, pre svega mora da formira HACCP tim koji će se u narednom periodu time baviti. Navodi se da je centralna figura u celom procesu - vođa tog tima, koji treba da je iz samog preduzeća, da poseduje osnovna znanja o sistemu bezbednosti hrane i da u preduzeću nema neku drugu funkciju koja bi se interesno sukobljavala sa odgovornostima za bezbednost hrane. Često će ipak biti potrebno da se timu pridoda i profesionalni stručni konsultant. Potom sledi tačno propisani redosled postupaka: opisivanje proizvoda, definisanje nameravane upotrebe, izrada i potvrđivanje dijagrama toka, nabrajanje svih potencijalnih opasnosti povezanih sa svakim pojedinim korakom, sprovođenje analize opasnosti i definisanje mera za kontrolu identifikovanih opasnosti, identifikacija CCP, utvrđivanje kritičnih graničnih vrednosti za svaku CCP i uspostavljanje nadzora, definisanje korektivnih aktivnosti i uspostavljanje postupaka verifikacije, uspostavljanje dokumentacije i zapisa.

Po okončanju uvođenja neophodno je sprovesti: stalno održavanje i nadgradnju sistema, stalan interni i eksterni nadzor, korigovanje sistema kod promena u tehnološkom postupku ili promeni sirovina i, napokon, sertifikaciju sistema.

Knjaz Miloš

(Foto: b)

Predstavnik sertifikacione kuće World Register Group iz Čikaga Paul Andre uručio je kompaniji Knjaz Miloš u Aranđelovcu međunarodni sertifikat ISO 22000. Taj sertifikat odnosi se na strogu kontrolu mineralnih voda i bezalkoholnih napitaka, od sirovina i ambalaže, preko proizvodnje, do skladištenja i distribucije. Tim međunarodnim priznanjem definišu se procedura za identifikaciju i praćenje svih kontrolnih tačaka u cilju sprečavanje opasnosti, koje mogu da utiču na bezbednost hrane u lancu proizvodnje i distribucije. Ispunjavanjem tog novog svetskog standarda za bezbednost hrane, omogućiće plasman proizvoda Kompanije Knjaz Miloš na tržište EU.

poziv na pretplatu na

(Foto: b)
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.