Izvor: eKapija | Utorak, 10.12.2013.| 15:52
Izdvojite članak Odštampajte vest

Ko su novi direktori javnih preduzeća u Beogradu?

(Foto: Suzana Obradović)

Privremeni organ grada Beograda održao je 10. decembra 10. sednicu, na kojoj je razrešeno i imenovano više direktora javnih preduzeća, kao i sekretara i zamenika sekretara u Gradskoj upravi, objavio je Beoinfo.

Privremeni organ je umesto dosadašnjeg v.d. direktora JKP "Parking servis" Bobana Kovačevića, koji je podneo ostavku, imenovao v.d. direktora Andriju Čupkovića.

Umesto dosadašnjeg v.d. direktora JKP "Gradska čistoća" Radovana Draškića, koji je podneo ostavku, imenovan je za v.d. direktora Siniša Lazarević.

V.d. direktora Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda Tatjana Popović, kojoj ističe mandat 14. decembra 2013. godine, zameniće Srđan Milanović.

Umesto dosadašnjeg direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda mr Milice Grozdanić, kojoj je istekao mandat 26. maja 2013. godine, Privremeni organ imenovao je Nelu Mićović.

Na poziciji direktora "Bitef teatra" umesto Jelene Kajgo, kojoj je istekao mandat 26. maja 2013. godine, imenovan je v.d. direktora Miloš Latinović.

Dejan Veselinov, koji je podneo ostavku na mesto v.d. direktora Turističke organizacije Beograda, biće zamenjen Miodragom Popovićem.

Umesto dosadašnjeg v.d. direktora JKP "Infostan" Bojana Milića imenovan je v.d. direktor Vladimir Baćović, a umesto dosadašnjeg v.d. direktora JP "Ada Ciganlija" Aleksandra Stamenkovića imenovan je v.d. direktor Žarko Šormaz.

V.d. direktora JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" Cviju Babića zameniće Svetozar Veselinović.

Umesto dosadašnjeg generalnog direktora Ustanove za fizičku kulturu SRC "Tašmajdan" Gorana Šormaza imenovan je za v.d. direktora Milan Novović.

Privremeni organ je usvojio Rešenje o razrešenju i određivanju predstavnika grada Beograda u Skupštini privrednog društva "Veletržnica Beograd" d.o.o.

Privremeni organ je usvojio predlog Rešenja o razrešenju gradskog javnog pravobranioca Nevenke Petrović, na lični zahtev. Za gradskog javnog pravobranioca imenovana je Katarina Žeželj, na četiri godine.

Privremeni organ je usvojio Rešenje o izmeni rešenja o obrazovanju Komisije za planove Skupštine grada Beograda tako što se razrešavaju predsednik komisije Tomislav Đorđević i članovi Žaklina Gligorijević i Vesna Stefanović, a za članove komisije imenuju se Budimir Novaković i Marko Stojičić.

Privremeni organ grada Beograda obrazuje radnu grupu za razmatranje celishodnosti rešenja i materijala koji se dostavljaju ovom organu. U radnu grupu imenuju se: Siniša Mali, predsednik Privremenog organa i predsednik radne grupe, Aleksandar Marković, član, Aleksandar Jovičić, član, Irena Vujović, član, Vladanka Malović, član, Luka Tomić, član, i Milica Milićević, član.

Privremeni organ usvojio je rešenja o davanju saglasnosti za razrešenje i postavljenje rukovodećih radnika u jednom broju organizacionih jedinica grada Beograda.

Umesto dosadašnjeg sekretara Sekretarijata za finansije Renate Milić Radujko imenovan je Slobodan Milosavljević.

Umesto sekretara Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove Milana Vukovića imenovana je Ljiljana Novaković.

Umesto sekretara Sekretarijata za poslove legalizacije objekata Predraga Vučića imenovan je Dragan Grujić. Umesto sekretara Sekretarijata za saobraćaj Bojana Bovana imenovan je Dušan Rafailović.

Na poziciji sekretara Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu Ljiljane Jovčić imenovana je Snežana Đurić, do je na poziciju sekretara Sekretarijata za sport i omladinu Ace Kovačevića imenovan Slavko Gak.

Umesto zamenika sektretara Sekretarijata za upravu Miomira Popovića imenovana je Sandra Pantelić. Umesto direktora Službe za informisanje Danke Novović imenovan je zamenik direktora Boris Jovanović.

Umesto direktora Službe za komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima Đorđa Belamarića i zamenika direktora ove službe Danijela Pantića imenovana je Marijana Đurić.

Na poziciji direktora Uprave za cene Branisava Rakića imenovan je Borko Milosavljević. Na mesto direktora Direkcije za javni prevoz Zorana Šarca postavljen je Uglješa Mitrović.

Umesto direktora Agencije za investicije i stanovanje Marka Blagojevića imenovan je Luka Petrović, za direktora, a za zamenika direktora imenovana je Dušica Anđelković.

Privremeni organ dao je saglasnost za postavljenje: Slobodana Stanojevića za sekretara Sekretarijata za komunalne i stambene poslove, Ivana Sočo za sekretara Sekretarijata za poljoprivredu, Zagorke Panić za zamenika sekretara Sekretarijata za inspekcijske poslove, Igora Raičevića za zamenika sekretara Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu, Aleksandra Pavlovića za zamenika direktora Zavoda za informatiku i statistiku, Nataše Milošević za direktora Agencije za evropske integracije i saradnju sa udruženjima.

Privremeni organ razmatrao je i predloge akata o kojima se odlučuje po skraćenom postupku.

Firme:
Grad Beograd
JKP Parking servis Beograd
JKP Gradska čistoća Beograd
JP Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda
Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda
Bitef teatar Beograd
Turistička organizacija Beograda
JKP Infostan tehnologije Beograd
JKP Beogradski vodovod i kanalizacija Beograd
Sportski centar Tašmajdan d.o.o. Beograd
Veletržnica d.o.o. Beograd
Grad Beograd-Sekretarijat za finansije Beograd
Grad Beograd, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
Sekretarijat za poslove legalizacije objekata Beograd
Sekretarijat za saobraćaj Beograd
JP Ada Ciganlija Beograd
Republičko javno pravobranilaštvo Beograd
Gradska uprava- Sekretarijat za socijalnu i dečju zaštitu Beograd
Sekretarijat za sport i omladinu Beograd
Služba za informisanje grada Beograda - BEOINFO
Grad Beograd - Zavod za informatiku i statistiku
Sekretarijat za inspekcijske poslove Beograd
Sekretarijat za poljoprivredu Beograd
Agencija za investicije i stanovanje Gradska uprava grada Beograda
Tagovi:
Privremeni organ Beograda
Boban Kovačević
Andrija Čupković
Radovan Draškić
Siniša Lazarević
Tatjana Popović
Srđan Milanović
Milica Grozdanić
Nela Mićović
Bitef teatar
Jelena Kajgo
Miloš Latinović
TOB
Dejan Veselinov
Miodrag Popović
Bojan Milić
Vladimir Baćović
Cvijo Babić
Svetozar Veselinović
Žarko Šormaz
Goran Šormaz
Milan Novović
Nevenka Petrović
Katarina Žeželj
gradski javni pravobranilac
javni pravobranilac Beograd
Komisija za planove Skupštine grada Beograda
Tomislav Đorđević
Žaklina Gligorijević
Vesna Stefanović
Budimir Novaković
Marko Stojičić
Siniša Mali
Aleksandar Marković
Aleksandar Jovičić
Irena Vujović
Vladanka Malović
Luka Tomić
član
Milica Milićević
Sekretarijat za finansije
Renata Milić Radujko
Slobodan Milosavljević
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
Milan Vuković
Ljiljana Novaković
Sekretarijat za poslove legalizacije objekata
Predrag Vučić
Dragan Grujić
Sekretarijat za saobraćaj
Bojan Bovan
Dušan Rafailović
Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu
Ljiljana Jovčić
Snežana Đurić
Sekretarijat za sport i omladinu
Aca Kovačević
Slavko Gak
Sekretarijat za upravu
Miomir Popović
Sandra Pantelić
Služba za informisanje
Danka Novović
Boris Jovanović
Služba za komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima
Đorđe Belamarić
Danijela Pantić
Marijana Đurić
Uprava za cene
Branisav Rakić
Borko Milosavljević
Direkcija za javni prevoz
Zoran Šarac
Uglješa Mitrović
Agencija za investicije i stanovanje
Marko Blagojević
Luka Petrović
Dušica Anđelković
Slobodan Stanojević
Sekretarijat za komunalne i stambene poslove
Ivana Sočo
Sekretarijat za poljoprivredu
Zagorka Panić
Sekretarijat za inspekcijske poslove
Igor Raičević
Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu
Aleksandar Pavlović
Zavod za informatiku i statistiku
Nataša Milošević
Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima
javna preduzeća Beograd
direktori javnih preduzeća Beograd
Podelite:
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.