Izvor: eKapija | Četvrtak, 28.11.2013.| 16:32
Izdvojite članak Odštampajte vest

Referenc lista u oblasti industrijske automatike za period od 2009-2013. - Uno-lux processing d.o.o. Beograd

IZVOD IZ REFERENC LISTE NA DAN 01.04.2013.
PO ABECEDNOM REDU

2013.


(Foto: ulp.rs)

"DELIKOS" Nemenikuće - Sopot
- Isporuka sistema za merenje, regulaciju i upravljanje komorama za defrostraciju

"ALFA-PLAM " Vranje
- Upravljanje mašinom za sečenje žice

"DYNAMIC ELCHEM" Beograd
- Sistem za nadzor i upravljanje rezervoarima u fabrici GORENJE - Valjevo

"ĐUNIS" Ub, ALEKSIĆ Ub
- Isporuka sistema za kontrolu i daljinski nadzor (GPRS) bunarima EBU 1-5

"ELEKTRON" Banja Koviljača
- Upravljačka automatika peći za voatile

"JKP VODOVOD I KANALIZACIJA" Obrenovac
- Isporuka elektro materijala i instalacija softvera za rekonstrukciju elektro ormana radi prilagođavanja daljinskom sistemu na objektima: FCS "Kolubara"; FCS "II mesna"; FCS "Kod vojske"; FCS "Kupinačka"; FCS "Kupinac"; FCS "Zabrežje"; HS "Barička reka1"; HS "Barička reka 2"; HS "Frenki"; HS "Jezerski put"; Rezervoar "Mislođin"; Rezervoar "Jasenak"; KKC "Zabrežje"; PPV "Barič".
- Isporuka SCADA server računara u KKC "Zabrežje". Dorada "SCADA" aplikativnog softvera na server računaru (sa 3 monitora) i client računaru (sa 2 monitora).

"KOLUBARA UNIVERZAL" Veliki Crljeni, SIGOC Beograd
- Projektovanje i isporuka automatike za rekonstrukciju linije za odmeravanje sitnih komponenti.

"NTIM TEHNOLOGI" Beograd
- Projektovanje i isporuka ormara automatike za sušare SOLARIS PLUS.
TENT - TE "KOLUBARA" Veliki Crljeni
- Nadogradnja sistema za kontrolu paralelnosti pretovarnih mostova br 2, 3 i 4.

"Viscofan Technology (Suzhou) Co., Ltd" SUZHOU China
- Isporuka upravljačkih panela za prese.

(Foto: ulp.rs)

2012.
ATENIC-COMMERCE – Čačak, I&M GROUP Beograd
- Sistem za nadzor i upravljanje pećima za kaljenje DEGUSSA.

BINEMIKOM – Beograd
- Ormar automatike crpne stanice za daljinski nadzor i upravljanje (GPRS).

"ENERGOMONT" Bački Vinogradi
- Proširenje sistema za nadzor i upravljanje komorama za sušenje namotaja statora i rotora vetrogeneratora.
- Akvizicioni sistem sušare za drvo (europalete).

IG AUTO – Vranje
- Servis upravljačkog sistema Asfaltne baze MARINI.

Institut za virusologiju, vakcine i serume "TORLAK" – Beograd
- Servis upravljačke automatike parnog sterilizacionog autoklava tipa DLOM.

INTER-KOP – Šabac
- Servis automatike na Fabrici betona u Zemun polju.

JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD" RUMA - Ruma
- Servis automatike daljinskog sistema nadzora i upravljanja na izvorištu "JARAK".

JKP "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA" Beograd
- Upravljačka automatika rezervoara "VRELINE-GAJ" Barajevo

(Foto: ulp.rs)

"KATAGO CONSTRUCTION" Ruma
- Upravljački sistem pogona skipa za asfaltnu bazu "TELTOMAT 100" u Rumi

MBA MILJKOVIĆ – Beograd
- Servis asfaltne baze BENNING HOVEN.

PZP BEOGRAD U RESTRUKTURIRANJU – Beograd
- Servis pogona preddozatora na asfaltnoj bazi u Maloj Krsni.

Rudarski basen "KOLUBARA" Ogranak "Prerada" Vreoci
- Tehnička kontrola glavnog projekta adaptacije i sistema merenje protoka industrijske vode Ogranka "Prerada" - Vreoci.

SIEMENS Beograd Sektor LES, Subotica
- Proširenje SCADA softvera sa akvizicionim sistemom sušara za sušenje namotaja statora i rotora vetrogeneratora.

SRBIJAAUTOPUT – Beograd
- Servis asfaltne baze BENNING HOVEN (Servis automatike za grejanje cisterne bitumena, servis pogona skipa, servis pogona exhaustora).

TAMPON-PRINT – Osečina
- Upravljački sistem na mašini za tampon štampu.

VODOSNABDEVANJE "JABUČKO RAVNIŠTE" STARA PLANINA, TEA-KOMERC Beograd
- Izrada aplikativnog softvera za buster CS "Šopur".
2011.

"ASTRA ELEKTRO" Arilje
- Upravljački sistem za mešaonu stočne hrane u Donjoj Toplici

(Foto: ulp.rs)

"ENERGOMONT" Bački Vinogradi
- Proširenje sistema za nadzor i upravljanje komorama za sušenje namotaja statora i rotora vetrogeneratora.

JKP "ĐUNIS" Ub, INGRAD Loznica
- Upravljačka automatika za CRPNU STANICU I REZERVOAR SIROVE VODE.

"JKP VODOVOD I KANALIZACIJA" Obrenovac
- Upravljanje filterima I faze (6 filterskih polja) u fabrici vode "ZABREŽJE".
- Isporuka ormara automatike cevastih bunara na izvorištu "VIĆ BARE".
- Upravljačka automatika "RENI BUNARA" na izvorištu "VIĆ BARE".
- Upravljačka automatika "PROJSAG BUNARA" na izvorištu "VIĆ BARE".
- Upravljačka automatika na rezervoaru "DRAŽEVAC R2".
- Proširenje "SCADA" softvera sa nadzorom filterskog postrojenja I faze.

"KATAGO CONSTRUCTION" Ruma
- Upravljački sistem za asfaltnu bazu "TELTOMAT 100"

"MBA MILJKOVIĆ" Beograd
- Servis na asfaltnoj bazi "BENINGHOVEN" u Beogradu
- Servis na asfaltnoj bazi "TELTOMAT" u Kosovskoj Mitrovici

"MLEKARA" Subotica
- Akvizicija podataka sa brojila električne energije LANDIS&GYR

"NEIMAR-PUT" Salakovac
- Rekonstrukcija upravljačkog sistema na betonskoj bazi "PROGRES"

"PREDUZEĆE ZA PUTEVE - VRANJE" Vranje
- Servis asfaltne baze "MARINI" u Vranju
- Servis asfaltne baze "WIBAU" u Leskovcu
- Servis asfaltne baze "GRADIS" u Leskovcu
- Servis betonske baze "ABS 18" u Vranju

"RAFINERIJA NAFTE" Pančevo, WIG Beograd
- Upravljačka automatika za neutralizaciju pH na HPV.

"SIEMENS Electrical Drives Ltd" Tianjin, KINA
- Proširenje SCADA softvera na "TEMPERATURE ACQUISITION SYSTEM ON HOTPRESS LINE 1"

(Foto: ulp.rs)


TENT - TE "KOLUBARA" Veliki Crljeni
- Nadogradnja sistema za kontrolu paralelnosti pretovarnog mosta br 1.

VODOSNABDEVANJE "JABUČKO RAVNIŠTE" STARA PLANINA, MINEL DINAMO Beograd
- Upravljačka automatika REZERVOAR "VIDIKOVAC".
- Upravljačka automatika REZERVOAR "DOJKINA VRELA".
- Upravljačka automatika KAPTAŽA "ŠOPUR".
- Upravljačka automatika KAPTAŽA "DOJKINA VRELA".
- KOMANDNO KONTROLNI CENTAR - SCADA


2010.

"COMING - COMPUTER ENGINEERING" Beograd
- Sistem za daljinski nadzor i kontrolu DATA CENTARA "HOLCIM Srbija"

"ENERGOMONT" Bački Vinogradi
- Sistem za nadzor i upravljanje velikim komorama za pečenje segmenata statora vetrogeneratora.

"INDUSRIJA ELEKTRIČNIG GREJAČA" Beograd
- Automatika mašina za savijanje električnih grejača

"JKP VODOVOD I KANALIZACIJA" Obrenovac
- Isporuka sistema centralnog nadzora, daljinskog upravljanja i komandovanja vodovodnim sistemom na teritoriji gradske opštine Obrenovac.
- Isporuka ormara automatike za cevne bunare na izvorištu "VIĆ BARE".
- Isporuka ormara automatike za fekalne crpne stanice.
- Proširenje "SCADA" programa za objekte na izvorištu "VIĆ BARE".
- Proširenje "SCADA" programa za objekte fekalnih i kišnih crpnih stanica.

"KRISTAL INFIZ" Zemun
- Sistem za nadzor i upravljanje LIOFILIZATOROM

"NEIMAR-PUT" Salakovac
- Automatika pogona exhaustora na asfaltnoj bazi u Salakovcu

"PUTEVI" Užice
- Automatika dogrejača mazuta i regulacije opterećenja gorionika na Asfaltnoj bazi

RB "KOLUBARA" Lazarevac – PK "BAROŠEVAC"
- Sistem za nadzor i upravljanje postrojenjem za uzorkovanje uglja drobilane "TAMNAVA-ISTOČNO POLJE" u Kaleniću.

"SIEMENS d.o.o. Beograd" Sektor LES, Subotica
- Akvizicioni sistem potrošnje električne energije po GRO u HALI 2.
- Akvizicioni sistem za brojilo električne energije na strani 20kV u TS1.

TENT - TE "KOLUBARA" Veliki Crljeni
- Upravljanje pogonom tri pumpe 62kW u crpnoj stanici "Kolubara".

"TERM - ENGINEERING" Beograd
- Sistem za nadzor i upravljanje komorama za otapanje i hlađenje ribe u Temerinu.
- Sistem za nadzor i upravljanje komorama za defrostraciju u mesnoj industriji "GORANOVIĆ" Nikšić.


2009.

"COMING - COMPUTER ENGINEERING" Beograd
- Sistem za daljinski nadzor i kontrolu DATA CENTRA

"EFT - RUDNIK I TERMOELEKTRANA STANARI" Stanari, Republika Srpska, SIGOC Beograd
- Akvizicioni sistem za daljinski prenos podataka sa BTO na površinskom kopu Raškovac.

"ENERGOMONT" Bački Vinogradi
- Proširenje sistema za nadzor i upravljanje pogonima impregnacije i komorama za sušenje i pečenje namotaja statora i rotora vetrogeneratora.

"GEOKOP" Derventa, UNO-LUX SR Doboj
- Rekonstrukcija upravljačkog sistema na asfaltnoj bazi "WKM130"
"Institut za virusologiju, vakcine i serume Torlak" Beograd,
- Upravljačka automatika parnog sterilizacionog autoklava tipa DLOM

"JKP TOPLOVOD" Obrenovac, EKOVOXPRODUKT Obrenovac
- Upravljački sistemi za toplotne podstanice u Obrenovcu.

"JKP VODOVOD I KANALIZACIJA" Obrenovac
- Rekonstrukcija opreme za popravku faktora snage
- Daljinski sistem praćenja i komandovanja rezervoarima i svim hidroforskim stanicama na teritoriji G.O. Obrenovac

"JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA", RJ "Glavni poštanski centar" Beograd
- Servisni radovi na rekonstrukciji Sistema za upravljanje mehanizacijom za sortiranje paketa

"LOHER ELEKTRO SUBOTICA" Subotica
- Akvizicioni sistem vlage i temperature na pogonu vučnih motora
- Upravljački sistem šušare za Europalete
- Daljinski sistem za nadzor protivpožarne crpne stanice
- Daljinski sistem za nadzor trafo stanice

"MLEKARA" Subotica, TERMOELEKTRO-MM Veternik
- Proširenje upravljačkog sistema u kotlarnici - na kotlu 2

"PREDUZEĆE ZA PUTEVE - BEOGRAD" Beograd
- Rekonstrukcija pogona skipa na asfaltnoj bazi u Obrenovcu

"SERVOTEH" Beograd
- Upravljački sistem navijalnog uređaja u fabrici papira
- Upravljački sistemi za prese 400t i presu 600t

"SINEX" Beograd
- Automatika peći br 2. za žarenje žice

"US STEEL SERBIA" Smederevo, COMING COMPUTER ENGINEERING Beograd
- MDA SISTEM u pogonima Visoka peć 1, Visoka peć 2, Aglomeracija i Topla valjaonica

Firme:
UNO-LUX PROCESSING DOO BEOGRAD
ALFA-PLAM AD Vranje
Delikos d.o.o. Sopot
DYNAMIC ELCHEM Beograd
Gorenje d.o.o Valjevo
KJP Đunis Ub
Aleksić d.o.o. Ub
ELEKTRON SZR BANJA KOVILJAČA
JKP Vodovod i kanalizacija Obrenovac
Kolubara univerzal d.o.o. Veliki Crljeni
SIGOC DOO ŠIMANOVCI
NTIM TEHNOLOGI DOO BEOGRAD
Ogranak EPS Termoelektrane Nikola Tesla- TENT d.o.o. Obrenovac
ATENIC-COMMERCE DOO ČAČAK
Binemikom d.o.o. Beograd
IG - Sistem d.o.o. Vranje
Institut Torlak
Inter-kop Mišar, Šabac
JP Vodovod Ruma
JKP Beogradski vodovod i kanalizacija Beograd
Katago Construction d.o.o. Ruma
MBA Miljković d.o.o. Beograd
PZP Beograd a.d. Beograd
Kolubara Metal d.o.o. Vreoci
Siemens d.o.o. Beograd
Srbijaautoput d.o.o. Beograd
TAMPON PRINT OSEČINA
TEA-KOMERC D.O.O. BEOGRAD
ASTRA ELEKTRO Arilje
ENERGOMONT d.o.o. Bački Vinogradi
Ingrad energo d.o.o. Loznica
Mlekara a.d. Subotica
Neimar put d.o.o. Salakovac
Trace PZP Vranje a.d. Vranje
NIS a.d. Petrol Rafinerija nafte Pančevo
Kolektor Etra d.o.o. Beograd – Barajevo
Coming-Computer Engineering
Moravacem d.o.o. Popovac
IEG INDUSTRIJA ELEKTRIČNIH GREJAČA
Putevi Užice a.d. Užice
TERM ENGINEERING BEOGRAD
EFT-Rudnik i termoelektrana Stanari d.o.o.
GEOKOP d.o.o. Derventa
JKP Toplovod Obrenovac
JP Pošta Srbije Beograd
Loher Elektro Subotica d.o.o. (LES)-obrisano iz registra
Servoteh d.o.o. Dobanovci
SINEX BEOGRAD
Železara Smederevo d.o.o.
Tagovi:
ALFA-PLAM Vranje
Delikos Nemenikuće Sopot
komore za defrostraciju
DYNAMIC ELCHEM Beograd
sistem za upravljanje rezervoarima
GORENJE Valjevo
ĐUNIS Ub
ALEKSIĆ Ub
sistem za kontrolu i daljinski nadzor
GPRS
ELEKTRON Banja Koviljača
Upravljačka automatika peći za voatile
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA Obrenovac
FCS Kolubara
FCS II mesna
FCS Kod vojske
FCS Kupinačka
FCS Kupinac
FCS Zabrežje
HS Barička reka1
HS Barička reka 2
HS Frenki
HS Jezerski put
Rezervoar Mislođin
Rezervoar Jasenak
KKC Zabrežje
PPV Barič
SCADA server računari
KOLUBARA UNIVERZAL Veliki Crljeni
SIGOC Beograd
linija za odmeravanje sitnih komponenti
NTIM TEHNOLOGI Beograd
SOLARIS PLUS
TENT TE KOLUBARA Veliki Crljeni
Viscofan Technology Suzhou Co Ltd SUZHOU China
upravljački paneli za prese
ATENIC-COMMERCE Čačak
IM GROUP Beograd
peći za kaljenje
DEGUSSA
BINEMIKOM Beograd
Ormar automatike crpne stanice za daljinski nadzor i upravljanje
ENERGOMONT Bački Vinogradi
rotor vetrogeneratora
sušara za drvo
europalete
IG AUTO Vranje
Asfaltna baza MARINI
Institut za virusologiju vakcine i serume TORLAK Beograd
parni sterilizacioni autoklav tipa DLOM
INTER-KOP Šabac
Fabrika betona u Zemun polju
JAVNO PREDUZEĆE VODOVOD RUMA
izvorište JARAK
JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd
VRELINE-GAJ Barajevo
KATAGO CONSTRUCTION Ruma
TELTOMAT 100 Ruma
MBA MILJKOVIĆ Beograd
Servis asfaltne baze BENNING HOVEN
PZP BEOGRAD U RESTRUKTURIRANJU Beograd
pogon preddozatora na asfaltnoj bazi u Maloj Krsni
Rudarski basen KOLUBARA Ogranak Prerada Vreoci
sistem za merenje protoka industrijske vode Ogranka Prerada Vreoci
SIEMENS Beograd Sektor LES Subotica
sušenje namotaja statora i rotora vetrogeneratora
SRBIJAAUTOPUT Beograd
BENNING HOVEN
grejanje cisterne bitumena
TAMPON-PRINT Osečina
mašina za tampon štampu
VODOSNABDEVANJE JABUČKO RAVNIŠTE STARA PLANINA
TEA KOMERC Beograd
CS Šopur
ASTRA ELEKTRO Arilje
mešaona stočne hrane
JKP ĐUNIS Ub
INGRAD Loznica
REZERVOAR SIROVE VODE
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA Obrenovac
Fabrika vode ZABREŽJE
RENI BUNARI
PROJSAG BUNARI
VIĆ BARE
DRAŽEVAC R2
KATAGO CONSTRUCTION Ruma
asfaltna baza TELTOMAT 100
 MBA MILJKOVIĆ Beograd
BENINGHOVEN Beograd
TELTOMAT Kosovska Mitrovica
LANDIS GYR
NEIMAR-PUT Salakovac
PREDUZEĆE ZA PUTEVE Vranje
MARINA Vranje
WIBAU Leskovac
GRADIS Leskovac
ABS 18 Vranje
RAFINERIJA NAFTE Pančevo
WIG Beograd
SIEMENS Electrical Drives Ltd Tianjin KINA
TEMPERATURE ACQUISITION SYSTEM ON HOTPRESS LINE 1
 TENT
TE KOLUBARA Veliki Crljeni
JABUČKO RAVNIŠTE STARA PLANINA
MINEL DINAMO Beograd
REZERVOAR VIDIKOVAC
KAPTAŽA ŠOPUR
KOMANDNO KONTROLNI CENTAR SCADA 2010
HOLCIM Srbija
INDUSRIJA ELEKTRIČNIG GREJAČA Beograd
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA Obrenovac
izvorište VIĆ BARE
KRISTAL INFIZ Zemun
PUTEVI Užice
RB KOLUBARA Lazarevac
BAROŠEVAC
TAMNAVA-ISTOČNO POLJE Kalenić
SIEMENS Beograd
LES Subotica
TERM - ENGINEERING Beograd
komore za otapanje i hlađenje ribe
GORANOVIĆ Nikšić
EFT - RUDNIK I TERMOELEKTRANA Stanari
SIGOC Beograd
površinski kop Raškovac
ENERGOMONT Bački Vinogradi
GEOKOP Derventa
UNO-LUX SR Doboj
JKP TOPLOVOD Obrenovac
EKOVOXPRODUKT Obrenovac
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA Obrenovac
JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA
Glavni poštanski centar Beograd
LOHER ELEKTRO Subotica
Europalete
protivpožarne crpne stanice
Daljinski sistem za nadzor trafo stanice
MLEKARA Subotica
TERMOELEKTRO MM Veternik
PREDUZEĆE ZA PUTEVE Beograd
pogon skipa na asfaltnoj bazi
SERVOTEH Beograd
navijalni uređaj fabrika papira
Upravljački sistemi za prese
SINEX Beograd
US STEEL SERBIA Smederevo
COMING COMPUTER ENGINEERING Beograd
MDA SISTEM
Visoka peć 1
Visoka peć 2
Aglomeracija
Topla valjaonica
Podelite:
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.
Pratite na našem portalu vesti, tendere, grantove, pravnu regulativu i izveštaje.
Testiraj besplatno!
Prijavite se na naš dnevni ekonomski bilten koji će stizati na vašu mejl adresu krajem svakog radnog dana.
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima i neophodno je da se ulogujete.
Testiraj besplatno!
Testiraj besplatno!
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Testiraj besplatno!

Ako ste već korisnik, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDE