Izvor: eKapija | Četvrtak, 07.11.2013.| 14:20
Izdvojite članak Odštampajte vest

NBS izdao dozvolu "DDOR-Garant"-u za upravljanje "Societe Generale" fondovima "Štednja" i "Ekvilibrio"

Narodna banka Srbije (NBS) je na današnjoj sednici Izvršnog odbora Društvu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom "DDOR-Garant" Beograd izdala dozvolu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima "Societe Generale Štednja" i "Societe Generale Ekvilibrio", s obzirom na to da je DZU dobrovoljnim penzijskim fondom "Societe Generale Penzija" odlučilo da namerava da prestane da obavlja delatnost društva za upravljanje i da prenese prava upravljanja na "DDOR-Garant", navedeno je u saopštenju NBS.

Propisima je predviđeno da Narodna banka Srbije istovremeno sa izdavanjem društvu "DDOR-Garant" dozvola za upravljanje pomenutim fondovima, oduzme dozvolu za upravljanje tim fondovima društvu "Societe Generale Penzija", odnosno da mu oduzme i dozvolu za rad jer to društvo ne upravlja nijednim drugim fondom, nakon čega ono pokreće postupak dobrovoljne likvidacije.

Celokupna imovina fonda u svakom trenutku odvojena je od imovine društva za upravljanje i nalazi se na računu u kastodi banci, tako da prestanak postojanja društva za upravljanje ne može da utiče na sredstva članova fonda. UniCredit banka Srbija a.d. Beograd, koja je u prethodnom periodu obavljala kastodi usluge za fondove "Societe Generale Štednja" i "Societe Generale Ekvilibrio", nastaviće s pružanjem tih usluga, što znači da se dosadašnji način uplate sredstava neće menjati. Broj investicionih jedinica i stanje sredstava na računima članova tih fodnova neće biti promenjeno. Sva prava članova tih dobrovoljnih penzijskih fondova ostaju nepromenjena, ili se položaj članova eventualno poboljšava (npr. najviša moguća naknada prilikom uplate biće smanjena sa 3%, odnosno 2,75% na 2,7%).

Društvo "DDOR-Garant" će u roku od osam dana članove fondova "Societe Generale Štednja" i "Societe Generale Ekvilibrio" pisanim putem obavestiti o nastalim promenama, kao i o njihovom pravu da, ako više ne žele da budu članovi ovog fonda, svoj račun mogu preneti u fond kojim upravlja drugo društvo za upravljanje – u roku od 60 dana od dana prijema tog obaveštenja, pri čemu troškove ovog prenosa snosi Društvo "DDOR-Garant".

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.