Izvor: eKapija | Četvrtak, 28.09.2006.| 15:16

Nastanak i razvoj lizinga, pojam i značaj

Nastanak i razvoj lizinga

O vremenu nastanka lizinga postoje različita mišljenja. Neki smatraju da je nastao u Egiptu još pre tri hiljade godina p.n.e., odnosno u SAD 1877.god. kada je Bell-Telephon-Company umesto da prodaje svoje telefone iste davala na korišćenje u vidu lizinga. S druge strane, smatraju da je pojava lizinga vezana za 30-te godine 20. veka u vidu finansiranja nekretnina u SAD.

Zemljom porekla smatraju se SAD. Industrijski razvijene zemlje Evrope prihvataju lizing polovinom 20-tog veka,a prvi lizing poslovi kod nas vezani su za uvoz elektronskih računara i železničkih cisterni 70-ih godina.

Ugovor o lizingu razvio se iz klasičnog ugovora o zakupu pa se često naziva novim oblikom zakupa. Danas se razvio u novi, samostalni, pravni posao. Lizing posao kao složenu, pravnu, ekonomsku i finansijsku operaciju kreirala je poslovna praksa.

Razlozi nastanka i daljeg razvoja lizinga su brojni. Razvoj tehnike i tehnologije odvija se brzim tempom u industrijski razvijenim zemljama, njihov interes je da složene i skupe proizvode prodaju i zato iznalaze različite oblike plasmana, jedan je od tih oblika je lizing posao. Sa druge strane, nerazvijene zemlje i zemlje u razvoju imaju potrebu za razvojem, ali lizing im omogućava da dođu do savremene i skupe opreme.

Početni oblik lizing posla je zaključivanje ugovora neposredno između proizvođača i korisnika proizvoda. Ulaskom treće strane tj. finansijera u ovaj odnos omogućava razvoj lizing posla u pravom smislu te reči. Sve tri strane pronalaze interes u lizing poslu: proizvođač uspeva da plasira svoju robu, finansijer da oplodi svoj kapital, a korisnik lizinga da dođe do opreme koja mu je neophodna za obavljanje svoje delatnosti.

Pojam i značaj lizinga

Termin lizing vodi poreklo od engleske reči leasing i označava davanje u zakup ili najam. Lizing predstavlja specifičnu formu pribavljanja osnovnih sredstava putem zakupa. Prema Međunarodnom računovodstvenom standardu 17: Lizing predstavlja sporazum na osnovu koga zakupodavac prenosi na zakupoprimca pravo na korišćenje nekog sredstva na dogovoreni period, uz dobijanje zakupnine. Naše zakonodavstvo reguliše samo jednu vrstu lizninga, finansijski lizing, Zakonom o finansijskom lizingu.

Lizing je danas složen i samostalan ekonomski, pravni i računovodstveni posao i zasniva se na pismenom ugovoru između davaoca lizinga (lizing kompanije) i primaoca lizinga (korisnika opreme). Davalac lizinga nabavlja opremu od dobavljača i daje je na korišćenje primaocu lizinga na određeni vremenski period, a korisnik lizinga za primljenu opremu davaocu lizinga periodično plaća naknadu u skladu sa uslovima utvrđenim ugovorom. Iz date definicije se može zaključiti da ugovor o lizingu ima karakteristike ugovora o zakupu, ali sadrži i mnoštvo određenih specifičnosti po čemu se razlikuje od ugovora o zakupu.

Ugovor o lizingu je složena mešavina pravnih poslova: zakupa, kupoprodaje sa pravom zadržavanja prava svojine, ugovora o kreditiranju, ugovora o pružanju specijalizovanih usluga, ugovora o obučavanju kadra i sl.

Značaj lizinga je višestuk za svaku ugovornu stranu o čemu će više reči biti u poglavlju o prednostima i nedostacima lizinga. Opšti zančaj lizinga ogleda se u sledećem:

  • proizvodi velike vrednosti kroz lizing posao naleze put do potrošača,
  • putem lizing posla vrši se integracija proizvođača, finansijskih organizacija i potrošača,
  • do potrebnih sredstava ne mora se doći putem prava svojine tj. kupovinaom,
  • omogućava dobit svim stranama u lizing poslu i sl.

    Izveštaj formiran od strane tima PORSCHE LEASING-a Beograd www.porscheleasing.co.yu

  • Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.