Izvor: eKapija | Sreda, 06.03.2013.| 12:06
Izdvojite članak Odštampajte vest

(Nominacija za nagradu AUREA 2013): "Throne Solutions" - Softver za čuvanje podataka

Beogradska kompanija "Throne Solutions" razvila je "Throne CNBS" (Client Network Backup Solution) – inovativno rešenje koje nudi najsavremeniju tehnologiju za bekap (backup) i čuvanje, kopiranje, arhiviranje i kontrolu podataka (disaster recovery). Ideja za "Throne CNBS" kao samostalni bekap softver došla je posle iskustava sa više klijenata koji su tražili centralizovan bekap servis koji može raditi na već postojećoj infrastrukturi u kompaniji.

Trenutna rešenja za čuvanje i skladištenje poslovnih podataka u domaćim kompanijama nisu automatizovana, zahtevaju izdvajanje značajnih ljudskih resursa i sklona su greškama zbog ljudskog faktora, a dostupna strana rešenja su preskupa ili neprilagodljiva za domaće kompanije.

Sa aspekta tehničkih karakteristika "Throne CNBS" parira najvećim svetskim bekap proizvodima i to koristeći inovatini pristup i svoj "know-how". "Throne CNBS" obezbeđuje potpuno centralizovan bekap podataka, koji je moguće implementirati bez instalacije bekap klijenata (dodatnih softvera) na pojedinačnim radnim stanicama i serverima, što ga izdvaja u odnosu na konkurentna rešenja popularnih firmi kao što su "R1Soft" i "Acronis".

Rešenje obezbeđuje značajno niže troškove infrastrukture i manje radnih sati IT odeljenja, može da radi na svakom radnom okruženju (Linux, Microsoft Windows, OS X i BSD) i u heterogenim hardverskim infrastrukturama. Rešenje ne zahteva bilo koje dodatno ulaganje u smislu hardvera već se prilagođava i optimalizuje postojećem sistemu, a lako se može transformisati u "cloud" bekap rešenje bez dodatnih troškova licenciranja.

"Throne CNBS" je kompetitvan sa cenom licenci koja je niža i do 50% u poređenju sa konkurencijom. Rešenje i u osnovnoj verziji nudi napredne funkcionalnosti bez doplaćivanja.

"Throne CNBS" podržava vrlo kompleksne funkcije i zahteve i može da radi na različitim platformama (Linux, Microsoft Windows, OS X i BSD). Rešenje implementira sve ključne mehanizme čuvanja podataka, odnosno bekapa, uključujući: kompletan bekap, inkrementalni bekap, diferencijalni bekap, deduplikaciju a sve ovo sa značajnim uštedama u prostoru i vremenu, a samim tim i uštedama u novcu za klijente.

Ostale funkcionalnosti proizvoda uključuju: "granular control" (kontrola granularnosti), "backup encryption" (enkripcija ili šifrovanje), "self-user restore" (sam korisnik može da povrati izgubljene podatke), "bandwidth throttling" (regulisanje i optimizacija protoka podataka zbog opterećenja mreže), "pause backup" (pauziranje backup-a), "scheduled backup" (zakazan backup), "filter/policy" (filtriranje i protocol), jednostavno prilagođavanje na "cloud" i dr.

"Throne CNBS" je u potpunosti domaći "know how", a "Throne Solutions" je jedna od retkih kompanija u Srbiji koja je razvila sopstveno bekap rešenje. Rešenje je razvijano tokom prethodne 3 godine. Proizvod je završen u junu 2012. godine a posle uspešnog testiranja, kompanija "Milšped", je preko svoje outsourcing kompanije "Procyon" odlučila da potpiše ugovor sa kompanjiom "Throne Solutions" u septembru 2012 godine ( trenutno se za kompaniju "Milšped" rade dodatna prilagođavanja a planirano je da se CNBS pusti u rad tokom narednih mesec dana).

Analize tržišta bekap i "disaster recovery softver"-a pokazuju značajan rast u poslednjih nekoliko godina. Dugoročni cilj kompanije "Throne Solutions" je da konstantnim ulaganjem u ljudske resurse i razvojem rešenja stvori srpsku kompaniju koja će biti konkurencija postojećim međunarodnim firmama iz ove oblasti.

INOVATIVNOST

"Throne CNBS" je u potpunosti domaći "know how", a "Throne Solutions" je jedna od retkih kompanija u Srbiji koja je razvila sopstveno bekap rešenje. Rešenje je razvijano tokom prethodne 3 godine. Proizvod je jedinstven po tome sto za razliku od ostalih rešenja "Throne CNBS-a" ne zahteva instalaciju agenta (specijalni softver) na radne stanice i servere. Takođe, "Throne CNBS" ne zahteva bilo koje dodatno ulaganje u smislu hardvera već se prilagođava i optimalizuje postojećem sistemu.

Throne CNBS" je moguće implementirati, testirati i pustiti u rad za 7 do najviše 30 dana u zavisnosti od veličine sistema i lako se može transformisati u "cloud backup" rešenje bez dodatnih troškova licenciranja.

Tehničke prednosti Throne CNBS

- Svi ključni koraci se mogu obaviti putem komandi i opcija što omogućava najviši stepen automatizacije procesa i minimalizuje mogućnost greške zbog ljudskog faktora;
- Hostname, grupa, SID od kloniranih Windows klijenta se automatski menja;
- Bekap fajlova u upotrebi (zaključanih) u trenutku bekapa (npr. pst dok je Outlook u upotrebi.);
- Selektivni izbor direktorijuma koji će se bekapovati;
- Vraćanje pojedinačnih datoteka iz rezervne arhive bez sprovođenja celokupnog bekapa;
- Automatizacija i zakazivanje operacija; i
- Diferencijalni / inkrementalni bekap su podržani.

Kompanija "Throne Solutions" je jedini vlasnik intelektualnih prava za "Throne(M2Tech) CNBS" koji je početkom 2012. godine autorizovan u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije.

DRUŠTVENA KORISNOST

Istraživanjem srpskog tržišta kompanija "Throne Solutions" je ustanovila slabu pokrivenost rešenjima za bekap podataka prvenstveno zbog neprilagođenosti usluga i cena međunarodnih kompanija i neadekvatnog postojećeg rešenja kompanija u Srbiji.

Trenutna rešenja procesa čuvanja i skladištenja poslovnih podataka u kompanijama nisu automatizovana, zahtevaju izdvajanje značajnih ljudskih resursa i skloni su greškama zbog ljudskog faktora. Ponuda na tržištu nudi automatizaciju procesa ali zbog visoke cene samog softvera, a posle i održavanja, ne nudi uštede firmama koje su zbog loše makroekonomske situacije vrlo obazrive na uštede.

Sa druge strane, približavanjem evropskim standardima i usvajanjem novih zakona koji se odnose na korišćenje elektronskih podataka, firme u Srbiji će morati da pronađu rešenje za čuvanje svojih poslovnih podataka (zakoni koji su usvojeni iz domena elektronskog poslovanja kao i približavanje Republike Srbije EU idu u prilog kompaniji "Throne Solutions" zbog regulativa koje će primorati kompanije, banke i državne ustanove da čuvaju (od 2 do 20 godina) i dislociraju (ne ispod 80km od sedišta) svoje podatke).

"Throne CNBS" je u potpunosti domaći proizvod, srpski "know how", a "Throne Solutions" je jedna od retkih kompanija u Srbiji koja je razvila svoje backup rešenje.

Dugoročni cilj kompanije je da konstantnim ulaganjem u ljudske resurse i razvojem rešenja stvori srpsku kompaniju koja će biti konkurentna postojećim međunarodnim firmama iz oblasti IT industrije.

U ovom trenutku u firmi je jedino zaposlen Nebojša Denčić koji je direktor i suvlasnik kompanije. Članovi tima "Throne Solutions" trenutno rade kao eksterni konsultanti firme koji pomažu firmi u početnoj fazi. U 2013. godini kompanija želi da zaposli stručnjake koji su radili na razvoju samog rešenja, kako bi nastavili da ga dalje unapređuju i kreiraju nove usluge u skladu sa politikom kompanije i potrebama tržišta. Takođe, u planu je zapošljavanje stručnjaka iz drugih sektora - prodaje, marketinga, finansija i prava, koji bi bili glavna podrška razvoju.

U narednom periodu kompanija "Throne Solutions" planira razvoj većeg broja servisa u okviru "Throne CNBS"-a. Ti servisi biće iz domena Document Management System. Takođe je planiran razvoj dodatne funkcionalnosti u okviru bekapa, a odnosi se na povraćaj kompletnih mašina. Ova funkcionalnost će pomoći klijentima u smanjenju zahtevanog storage (čuvanja) prostora kao i smanjenja opterećenja njihove mreže.

"Throne CNBS" je u decembru 2011. godine priznat kao jedan od perspektivnih poslovnih rešenja od strane međunarodne stručne komisije koja mu je dodelila nagradu DISKOBOLOS 2011. u međunarodnoj konkurenciji. "Throne CNBS" je među 128 kandidata iz regiona, osvojio Specialnu nagradu DISKOBOLOS u kategoriji usluga.

FINANSIJSKI POTENCIJAL

"Throne CNBS" bekap rešenje razvijano je u prethodne 3 godine. Razvoj u 2012. godini obuhvatio je završetak proizvoda "Throne CNBS" u junu i njegovo testiranje u kompaniji "Milšped" koje je trajalo 70 dana. Posle uspešnog testiranja proizvoda kompanija "Milšped" je (preko svoje outsourcing kompanije) odlučila da potpiše ugovor sa kompanjiom "Throne Solutions" u septembru 2012. godine.

Planirano je da se CNBS pusti u rad u narednih mesec dana, dok će u narednih 45 dana "Throne CNBS" biti testiran u kompanijama "Univerexport", "CZR Scholc", "Nectar" i "Delhaize".

"Throne Solutions" je u 2012. godini aktivno radio na edukaciji tržišta i bio prisutan na svim bitnim skupovima vezanim za IT tehnologije kako bi pristupio većem broju potencijalnih klijenata.

Kompanija je do sada identifikovala određene potencijalne klijente u Srbiji. To uključuje i privatne i javne kompanije, kao i filijale velikih međunarodnih korporacija koje su operativno prisutne u Srbiji, banke, javne i državne ustanove.

Kratkoročni cilj je da do kraja 2013. godine pridobiju više od 10 klijenata na područiju Srbije koji su prepoznali kvalitet rešenja i potrebu da svoje poslovanje osiguraju na što kvalitetniji način. Nakon 2013. godine žele da nastave da rastu i prošire se na međunaradno tržište uz paralelan rast na lokalu. Cilj kompanije je da uspostavi i saradnju sa IT firmama u regionu na velikim projektima vezanim za sigurnost i skladištenje podataka kao i implementaciju i razvoj "cloud" usluga.

Tržište

Raznovrsne analize tržišta bekap i "disaster recavery softver"-a pokazuju značajan rast u poslednjih nekoliko godina. Backup/recovery softver (softver koji se bavi čuvanjem, kopiranjem, skladištenjem i spašavanjem) tržište vredelo je 3,1 mlrd USD u 2009, a projektovani rast za 2014. godinu je 3,9mlrd USD, odnosno predviđena je godišnja stopa rasta od 4,6%.

"Throne Solutions" je u toku 2009. godine naručio istraživanje tržišta, na uzorku od 100 srednjih i velikih kompanija na teritoriji Republike Srbije o njihovim potrebama za bekap rešenjem. Intervjuisana preduzeća su odabrana na osnovu faktora, kao što su godišnji prihodi preduzeća, broj servera, radnih stanica kao i broja zaposlenih. Menadžerima IT sektora ispitanih kompanija postavljeno je osam ključnih pitanja u cilju dobijanja kvalitetnih i merljivih informacija sa ciljem da saznaju šta bi bekap rešenje trebalo da ima da bi odgovaralo njihovim potrebama. Neki od anketiranih preduzeća su filijale velikih globalnih korporacija u Srbiji. Rezultati analize su potvrdile da "Throne CNBS" rešenje zadovoljava potrebe ispitanih kompanija i da je 75% ovih kompanija zaintresovano za kupovinu CNBS sistema.

Istraživanjem srpskog tržišta ustanoviljena je slaba pokrivenost rešenjima za bekap podataka prvenstveno zbog neprilagođenosti usluga i cena međunarodnih kompanija i neadekvatnog postojećeg rešenja kompanija u Srbiji. Istraživanje je pokazalo da rešenja koja nude svetski vendori imaju loš odnos cene i kvaltieta, kao i da su kompanije koje koriste postojeća bekap i "disaster recovery" rešenja nezadovoljna podrškom koju ti isti proizvođači pružaju za svoje proizvode.

Ključ svog uspeha, kompanija "Throne Solutions" vidi u tome da iskoristi svoje prednosti prilagodljivosti, jeftinije cene i konkurentnog kvaliteta rešenja da pridobije nove klijente kojima će omogućiti usklađenost sa zakonom i značajnim uštedama u poslovanju.

Zakoni koji su usvojeni iz domena elektronskog poslovanja kao i približavanje Republike Srbije EU idu u prilog kompaniji "Throne Solutions" zbog regulativa koje će primorati kompanije, banke i državne ustanove da čuvaju (od 2 do 20 godina) i dislociraju (ne ispod 80km od sedišta) svoje podatke.

Osim toga, "Throne CNBS" nudi i do 50% niže cene licenci (mesečno/godišnje) za sve opcije i podešavanja sistema. Rešenje je u osnovnom nivou enterprise (nudi napredne karakteristike i usluge korisniku bez doplaćivanja za dodatne funkcionalnosti) dok konkurencija za osnovni nivo nudi basic ili osnovnu varijantu za koju se svaka dodatna funkcionalnost doplaćuje.

Konkurentne prednosti Throne CNBS

U poređenju sa sličnim rešenjima kompanija kao što su "IBM Tivoli", "Microsoft", "Symantec", i EMC prednosti "Throne CNBS"-a su:

- Značajno povoljnija ponuda u odnosu na konkurenciju;
- Lokalna, stalna podrška (24/7) - tehnički tim je na lokalu i nudi efikasniji i povoljniji odziv na zahtev klijenta;
- Klijent ne mora da kupuje dodatne hardverske komponente, "ThroneCNBS" se prilagođava na postojeći sistem;
- Bekapuje radne stanice ili servere pod različitim operativnim sistemima (npr. Microsoft, Linux, IOS 6...);
- Fleksibilnost proizvoda: može da se prolagodi različitim sistema i okruženju (npr. cloud, ADSL, laptop i PDA računare, virtuelne mašine, itd.);
- Centralizovani mrežni backup, odnosno instalacija agenta nije potrebna, dok konkurentska bekap rešenja zahtevaju instalaciju agenta. To znači da će "Throne CNBS" izvršiti bekap preko mreže bez instaliranog softvera na svakoj radnoj stanici i serveru;
- Bekap proces je moguć čak i kada su bekap fajlovi trenutno u upotrebi od strane operativnog sistema;
- Centralna administracija servera i centralne kontrole bekap procesa bez obzira na serversku geografiju; i
- Tehnički uslovi su u skladu sa EU regulatornim zahtevima u pogledu zaštitite i čuvanja podataka, odnosno pravno relevantna rešenja po pristupačnoj ceni.

Ukoliko je softver za čuvanje podataka kompanije "Throne Solutions" Vaš favorit za investiciju godine, glasanje možete obaviti na oficijalnom sajtu nagrade "Aurea".

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.
Pratite na našem portalu vesti, tendere, grantove, pravnu regulativu i izveštaje.
Testiraj besplatno!
Prijavite se na naš dnevni ekonomski bilten koji će stizati na vašu mejl adresu krajem svakog radnog dana.
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima i neophodno je da se ulogujete.
Testiraj besplatno!
Testiraj besplatno!
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Testiraj besplatno!

Ako ste već korisnik, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDE