Izvor: Beta | Četvrtak, 12.07.2012.| 17:18

Usvojen završni račun budžeta Beograda za 2011. - U 2012. zaduženje kod domaćih banaka 677,8 miliona dinara, kod stranih za 79,6 mil EUR

Skupština grada usvojila je danas završni račun budžeta grada Beograda za 2011. godinu po kojem je suficit iznosio 1,39 milijardi dinara.

Ukupni tekući prihodi budžeta Beograda, prema završnom računu za 2011. godinu, bili su 78,13 milijardi, a rashodi 76,74 milijardi dinara.

Predviđeno je da se iz suficita 307 miliona dinara namenski opredeli za Fond za zaštitu životne sredine (146 miliona), Fond za poljoprivredno zemljište (37,5 miliona) i Direkciji za građevinsko zemljište (76,6 miliona).

U ukupnom suficitu u 2011. godini 1,05 milijardi dinara je čist suficit iz 2011. godine, a 343 miliona dinara su preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina.

Prema završnom računu 741 milion dinara raspoređen je rebalansom budžeta grada Beograda za 2012. godinu.

Kapitalne investicije u 2011. godini iznosile su 32,6 milijardi dinara, od čega je 14,7 milijardi finansirano iz kredita, a 17,9 milijardi dinara je grad Beograd finansirao iz tekućih prihoda.

Beograd je u 2011. godini na osnovu tekućih prihoda i rashoda imao deficit od 11,6 milijardi dinara. Kroz otplate glavnice po kreditima od 2,3 milijarde dinara povećan je na 13,9 milijardi.

Korekcijom deficita budžeta zahvaljujući prilivu od 14,2 milijarde dinara od kredita, 1,06 milijardi iz neraspoređenog viška prihoda iz prošlih godina i 63,6 miliona dinara od privatizacije, gradski budžet završio je 2011. godinu sa suficitom od 1,39 milijardi dinara.

Odbornici Skupštine grada Beograda razmatraju na današnjoj sednici rebalans budžeta za 2012. godinu, koji predviđa smanjenje deficita na 8,64 milijardi dinara.Rebalansom budžeta predloženo je da ukupna primanja budžeta budu 93,6 milijardi, a rashodi 102,2 milijarde dinara čime će prethodno planirani deficit sa 8,98 milijardi, biti smanjen na 8,64 milijradi dinara.

Zaduženje u 2012. godini

Odbornici Skupštine grada Beograda usvojili su na današnjoj sednici rebalans budžeta za 2012. godinu, koji predviđa smanjenje deficita na 8,64 milijardi dinara.

Rebalansom budžeta ukupna primanja biće 93,6 milijardi, a rashodi 102,2 milijarde dinara čime će prethodno planirani deficit sa 8,98 milijardi, biti smanjen na 8,64 milijradi dinara.

Gradska vlada planira da se u 2012. godini zaduži kod domaćih banaka za 677,8 miliona dinara i stranih za 79,6 mil EUR. Novac će biti iskorišćen za nabavku vozila za predškolske ustanove, uređenje ulica, izgradnju pristupnica za most na Adi i obnovu grada.

Od Evropske banke za obnovu i izgradnju, gradska vlast će zaunapređenje javnog saobraćaja i infrastrukturu pozajmiti 20,2 mil EUR.

Novac za finansiranje budžetskog deficita i otplata duga od 3,46 milijarde dinara, kako je predloženo, obezbediće se prodajom finansijske imovine u iznosu 85 miliona dinara, zatim iz domaćih zaduživanja 1,09 milijardi i inostranih pozajmica 9,55 milijardi dinara.

Za pokrivanje minusa u gradskoj kasi dodatno će biti iskorišćena i nepotrošena sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 1,38 milijardi dinara.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.