Izvor: eKapija | Petak, 30.06.2006.| 14:00
Izdvojite članak Odštampajte vest

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva - misija, zadaci i kontakti

Republička agencija je osnovana Zakonom o Agenciji za razvoj MSP (“Sl. glasnik RS” br. 65 od 23. novembra 2001.)

Osnovana je sa osnovnim ciljem da podrži (pomogne, savetuje i zaštiti) razvoj i interese MSP sektora, što treba da doprinese uravnoteženju privredne strukture, dinamiziranju privrednog razvoja i oživljavanju ekonomskih tokova u zemlji.

Osnovne aktivnosti:

v Podrška kreiranju podsticajnog okruženja za rast i razvoj MSPP (Dinamiziranje regionalnog privrednog razvoja; efikasnije rešavanje pitanja nezaposlenosti; supstitucija uvoza; podsticanje različitih oblika saradnje sa velikim preduzećima; know-how; obezbeđivanje racionalnijeg razmeštaja proizvodnih snaga; privlačenje ideja i sredstava),

v Učestvovanje u izradi republičkih propisa i stvaranje institucionalne (tržišne) infrastrukture za osnivanje i razvoj MSP (Predlaganje i iniciranje dogradnje propisa iz oblasti poslovanja malih i srednjih preduzeća u pravcu izgradnje jedne razuđene institucionalne infrastrukture za podršku osnivanju i dinamiziranju razvoja ovog sektora nacionalne privrede…),

v Direktna nefinansijska podrška MSPP sektoru (konsalting, informacije, povezivanje, matchmaking, olakšavanje pristupa izvorima finansiranja ...)

v Priprema i realizacija edukativnih programa za instruktore i za obuku preduzetnika i menadžera MSP (edukacija preduzetnika za izradu biznis plana i za vođenje biznisa, nezaposlenih lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i ekonomsko-tehnoloških viškova, trening trenera u sferi preduzetništva – osposobljavanje institucija i pojedinaca na regionalnom nivou, mentoring, jačanje edukativnih procesa u sveri preduzetništva na fakultetima i višim školama u Srbiji, ...)

v Koordinacija rada Republičke mreže regionalnih agencija/centara (Republička Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva kao koordinator Republičke mreže stručne podrške podsticanju razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva Republike Srbije svojom mrežom pokriva više od 80% teritorije Republike Srbije. Čini je 15 institucija: Republička agencija, 13 regionalnih agencija/centara i Euro info korespodentni centar

v Međunarodna saradnja (SINTEF/ENTRANSE-Projekat uspostavljanja biznis inkubatora; UNIDO-uspostavljanje IS, Internacionalizacija; AECI-Reorganizacija preduzetničkog servisa , povezivanje finansijske i nefinansijske podrške; ATA, ETF, NFG, GTZ, EAR,UNDP,SDC,ILO...)

v Promocija preduzetništva (Međunarodni sajam preduzetništva “BIZNIS BAZA”; učestvovanje i podrška preduzetničkim sajmovima na regionalnom i lokalnom nivou; promotivne kampanje u saradnji sa RM (promocija banaka, Registra, EOT, SEMDAS projekta...); Izložba umetničkih zanata Srbije – ZANUM; radionice, B2B događaji, matchmaking, domaće i međunarodne konferencije, SMEs News – 10 brojeva – 2,000,000 primeraka, ..)

v Pružanje pomoći MSP u oblasti novih tehnologija i podrške njihovim inovativnim aktivnostima (stvaranje veza između R&D sektora, univerziteta i MSPP sektora)

Rpublička mreža regionalnih agencija i centara:

- Regionalni centar za razvoj MSP i preduzetništva Beograd d.o.o.

Topličin venac 11/II, 11 000 Beograd

tel/faks 011/ 186 730, 186 740, 632 990

www.mspbg.co.yu e-mail: office@mspbg.co.yu

- KRAGUJEVAC Kralja Petra Prvog 17

tel/faks 034/302-708

www.smerakg.co.yu e-mail: smerakg@eunet.yu

- Regionalna agencija za razvoj MSP "Šumadija" d.o.o. Kragujevac - kancelarija Jagodina

Knjeginje Milice 21, 35000 Jagodina

tel/faks 034/331-971, 331-949

www.smerakg.co.yu e-mail: smeraja@ptt.yu

- Regionalni centar za razvoj MSP d.o.o. Kruševac

Dragomira Gajića 1, 37 000 Kruševac

tel/faks 037/ 443 018

www.mspks.co.yu e-mail: mspks@ptt.yu

- Regionalni centar za razvoj MSP - kancelarija Kraljevo

Omladinska 2, 36 000 Kraljevo

tel/faks 036/318-900

e-mail: mspkv@ptt.yu

- Regionalni centar za razvoj MSP - kancelarija Čačak

Trg Ustanka 2, 32 000 Čačak

tel/faks 032/ 310-065

e-mail: mspca@ptt.yu

- Regionalna Agencija za razvoj MSP d.o.o. Niš

Dobrička 2, 18 000 Niš

tel/faks 018/255-693

www.ranmsp.co.yu e-mail: ranmsp@ranmsp.co.yu

- Regionalna Agencija za razvoj MSP - kancelarija Prokuplje

Ratka Pavlovića 53, 18 400 Prokuplje

tel/faks 027/ 322 258

e-mail: prokuplje@ranmsp.co.yu

- Regionalna Agencija za razvoj MSP - kancelarija Pirot Vuka Karadžića 1, 18 300 Pirot

tel/faks 010/ 337 493

www.ranmsp.co.yu e-mail: pirot@ranmsp.co.yu

- Regionalni centar za razvoj MSP i preduzetništva Banat d.o.o. Zrenjanin

Gimnazijska 25/I G2, 23 000 Zrenjanin

tel/faks 023/510-567

www.mspzr.co.yu e-mail: office@mspzr.co.yu

- Regionalni centar za razvoj MSP i preduzetništva Banat - kancelarija Vršac

Žive Jovanovića 2, 26 300 Vršac

tel/faks 013/ 812 156

e-mail: vrsac@mspzr.co.yu

- Regionalni centar za razvoj MSP i preduzetništva Banat - kancelarija Kikinda

Trg srpskih dobrovoljaca 23/I, 23 300 Kikinda

tel/faks 0230/26 573

e-mail: kikinda@mspzr.co.yu

- Regionalni centar za razvoj MSP i preduzetništva Banat - kancelarija Pančevo

Dimitrija Tucovića 100, 26 000 Pančevo

tel/faks 013/ 43-494

e-mail: pancevo@mspzr.co.yu

- Regionalni centar za razvoj MSP i preduzetništva Timok d.o.o. Zaječar

Nikole Pašića 37/1

tel/faks 019/426-516, 425-380

www.msp-timok.co.yu e-mail: zajecar@msp-timok.co.yu

- Regionalni centar za razvoj MSP i preduzetništva Timok - kancelarija Bor

Đorđa Vajferta 3, 19 210 Bor

tel/faks 030/ 421 982

e-mail: bor@msp-timok.co.yu

- Regionalni centar za razvoj MSP i preduzetništva Timok - kancelarija Knjaževac

Miloša Obilića 2, 19 350 Knjaževac

tel/faks 019/ 731 268

e-mail: knjazevac@msp-timok.co.yu

- Regionalni centar za razvoj MSP i preduzetništva Timok - kancelarija Negotin

Vojvode Mišića 21, 19 300 Negotin

tel/faks 019/ 542 094

e-mail: negotin@msp-timok.co.yu

- Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća "ALMA MONS" Novi Sad

Dunavska 13/3, 21 000 Novi Sad

tel/faks 021/6612-273

www.almamons.co.yu e-mail: almamons@eunet.yu

- Agencija za privredni razvoj Sandžaka - SEDA

Univerzitetski grad, ul. VukaKaradžića, 36 300 Novi Pazar

tel/faks 020/317-551

e-mail: sedanp@verat.net

- Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća d.o.o. Subotica

Trg Cara Jovana Nenada br. 15, 24 000 Subotica

tel. 024/ 554 107; faks: 024/ 35 109

www.smer.co.yu e-mail: bmalagurski@smer.co.yu

- Regionalni centar za razvoj MSP i preduzetništva Zlatibor d.o.o. Užice

Ljube Stojanovića 5, 31 000 Užice

tel/faks 031/ 523 065

www.mspue.co.yu e-mail: office@mspue.co.yu

- Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Sombor

Trg Cara Lazara 1, 25 000 Sombor

tel/faks 025/421-127

e-mail: msppso@eunet.yu

- Regionalna agencija za ekonomski razvoj i preduzetništvo Jablaničkog okruga "REEDA" d.o.o. Leskovac

Trg revolucije 45, 16 000 Leskovac

tel/faks 016/233-380

www.reeda.net e-mail: office@reeda.net

- Regionalna agencija za ekonomski razvoj i preduzetništvo Pčinjskog okruga "VEEDA" d.o.o. Vranje

22. decembra bb, 17 000 Vranje

tel/faks 017/412-207

www.leda_vr.yahoo.com e-mail: oleda_vr@ yahoo.com

- GTN (Global Trade & Technology Network) - Globalna trgovačka i tehnološka mreža

Takovska 49A/12, 11 000 Beograd

tel/faks 011/ 2759-390

www.gtn-serbia.net e-mail: braca@flaginternational.com

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.