Izvor: eKapija | Petak, 25.05.2012.| 16:51

Unapređenje obrazovanja i nauke u oblasti proizvodnog mašinstva - Održana 38. JUPITER Konferencija

Kompanija "OSA Računarski inženjering" i Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije su finansijskom podrškom omogućili organizovanje ovogodišnje 38. JUPITER Konferencije kao podršku naporima za unapređenje obrazovanja i nauke u oblasti proizvodnog mašinstva. Konferencija je održana na Mašinskom fakultetu u Beogradu 15. i 16. maja 2012. godine.

JUPITER Konferencija, kao najznačajnija stalna aktivnost JUPITER (Jedinstveno upravljanje proizvodno informacionim tehnologijama i resursima) asocijacije (asocijacija industrije, fakulteta, instituta, visokih škola strukovnih studija i komora), prikazuje najvrednije rezultate postignute prethodne godine. Na ovogodišnjoj 38. JUPITER Konferenciji prisutni su imali priliku da sagledaju trendove u domenu nauke, obrazovanja i industrije u Republici Srbiji i njihovu kompatibilnost sa Strategijom obrazovanja i Strategijom industrijskog razvoja do 2020. godine.

Organizator, Katedra za proizvodno mašinstvo – Centar za nove tehnologije Mašinskog fakulteta, je ambiciozno pristupila organizovanju ove konferencije postavljajući tri cilja: (1) Da se ukaže na značaj permanentnog obrazovanja kao preduslova ekonomije zasnovane na znanju, (2) Da inicira nove naučne i tehnološke pravce u funkciji razvoja domaće industrije, pre svega njene reindustrijalizacije, (3) Definiše novu generaciju naučnih radnika u oblasti proizvodnog inženjerstva u kontekstu definisanih nacionalnih programa.

Na Savetovanju su bila izložena 63 rada autora iz Srbije, SAD, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Aktivnosti su se realizovale kroz plenarno zasedanje i pet simpozijuma: 31. Simpoziijum "CIM u strategiji tehnološkog razvoja", 25. Simpozijum "CAD/CAM", 34. Simpozijum "NU – Roboti – FTS", 40. Simpozijum "Upravljanje proizvodnjom u industriji prerade metala" i 18. Simpozijum "Menadžment Kvalitetom", koji svojim temama uključuju najznačajnije pravce razvoja savremenih i novih tehnologija.

Centar za nove tehnologiije – naučni i tehnološki poligon za generisanje novih ideja, koncepta i proizvoda ka njihovim mogućim industrijama, u narednom periodu treba da postane jedan od nosioca stvaranja tehnoloških platformi Republike Srbije. Poseban akcent će biti usmeren ka povezivanju sa relevantnim naučnim institucijama, našim naučnim radnicima u inostranstvu, međunarodnim projektima i permanentnim inovacijama znanja.

Između dve konferencije u okviru škole za inovaciju znanja koja će prerasti u edukacioni centar, obučeno je do sada 43 studenta Mašinskog fakulteta za rad u programu Autodesk Inventor Professional čime su studenti obučeni za korišćenje najpoznatijeg 3D CAD alata za projektovanje proizvoda i proizvodnih procesa u mašinskoj industriji.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.