Izvor: eKapija | Četvrtak, 10.05.2012.| 14:28

Nezaobilazna stanica na Dunavu - "Delta" u Kladovu planira otvaranje novog postrojenja za preuzimanje brodskog otpada, dogradnju pristaništa i izgradnju rafinerije

Mladen Genčić

Na svakom brodu koji stalno plovi Dunavom ima od 3.000 do 5.000 kg mešavine otpadnog ulja, goriva i vode za koje do prošle godine nije postojalo adekvatno mesto za odlaganje na 600 km toka te reke kroz Srbiju. Kompanija "Delta" je u septembru 2011. otvorila prvo postrojenje za preuzimanje brodskih otpada u Srbiji, kao i fabriku za reciklažu otpadnih ulja, zauljenih voda, zauljenih krpa i filtera u koje je investirano 2 mil EUR. Kako bi kompletirala poslovanje, ova kladovska kompanija planira i nova ulaganja u proširenje palete usluga za sve vrste brodova.

- Za sada prikupljamo i prerađujemo otpadna ulja, zauljene vode i delom zauljene krpe. Pripremamo se i želimo da proširimo asortiman ponude brodovima odnosno da prikupljamo i fekalne vode sa brodova. U Evropskoj uniji je već stupila na snagu uredba o tome da brodovi ne mogu svoje fekalne vode da izlivaju u Dunav već su dužni da imaju ugrađen tank i taj otpad moraju da prodaju na za to predviđenim mestima u lukama. Kod nas će to početi da važi od 2016. godine – kaže u razgovoru za "eKapiju" Mladen Genčić, vlasnik kompanije "Delta" iz Kladova.

Preduzeće "Delta" poseduje skladište za naftne derivate i pristanište za brodove na 937 kilometru toka reke Dunav odnosno na kilometar udaljenosti od Đerdapa.

Mladen Genčić

- Na jednom mestu kod nas brodovi mogu da se snabdeju gorivom i u isto vreme oslobode se otpada. Planiramo da povećamo proizvodne, prijemne i skladišne kapacitete. Otvorićemo novo postrojenje za preuzimanje otpada, dogradićemo deo pristaništa jer je postalo premalo zbog dužine zadržavanja brodova, a planiramo izgradnju jedne vrste rafinerije odnosno sistema koji bi izvršio vrhunsku reciklažu otpadnih ulja kapaciteta do 1.000 tona mesečno – navodi naš sagovornik.

Prema proračunu "Delte" za nove usluge biće im potrebno oko 3,6 mil EUR, a za te investicije planiraju da konkurišku kod EU fondova.

- Značajna sredstva su nam potrebna za nove projekte koje ćemo pokušati da dobijemo preko "Dunavske strategije". Ako nas podrže fondovi Evropske unije onda bismo krenuli sa pripremnom dokumetacijom još ove godine, a ako se budemo morali oslanjati na svoja sredstva za nove projekte ćemo sačekati do sledeće godine.

Prema rečima našeg sagovornika, ni jedna "bunker baza" na starom kontinentu nema sakupljački i prerađivački centar na jednom mestu, pa se srpska investicija promoviše kao pilot projekat u Evropi. Puštanjem postrojenja u rad domaćim i stranim brodovima omogućeno je da svoje otpade umesto u reku Dunav odlažu na za to propisano i registrovano mesto zašta im se overavaju papiri i izdaju odgovarajuća dokumenta kojima se legitimišu kod nadležnih organa.

Mladen Genčić

Kompanija "Delta" je za projekat sistema za reciklažu otpadnih ulja dobila priznanje za društvenu korisnost "Aurea 2012".

Iako su nedavno krenuli sa otkupom otpada sa brodova, Genčić napominje da su zadovoljni sa dosadašnim poslovanjem.

- Kod nas već pristaje mesečno 60 do 100 brodova da kupe gorivo i polako se navikavaju da preuzimamo otpadna ulja od njih. Osim plovila koja doplove u našem pristaništu, preuzimamo otpadna ulja i sa teritorije čitave Srbije tako da mesečno sakupljamo 150-200 tona.

Kladovska kompanija u januaru je počela izvoz proizvoda dobijenih reciklažom ulja, februar ih je omeo zbog snega, a već u martu je izvoz dostigao 100 tona.

- Preradom otpada dobijamo dva nivoa proizvoda – jedan je manjeg stepena prerade koji se kotira na evropskom tržištu 600-650 USD po toni, a drugi je proizvod višeg nivoa prerade koje je bazno ulje čija je cena blizu 1.000 USD po toni, tako da smo zadovoljni. Za sada izvozimo u Rumuniju i Bugarsku – kaže prvi čovek kompanije "Delta".

Iako je "Naftna industrija Srbije" u martu ove godine otvorila prvu stanicu za snabdevanje brodova gorivom i planira da razvija tu delatnost, sagovornik "eKapije" kaže da ne vide u NIS-u konkurenciju.

- Predstavnici NIS-a su bili kod nas da vide kako funkcionišemo. Oni rade, za sada, samo snabdevanje plovila gorivom. S obzirom na to da su njihove stanice u gornjem toku Dunava, a mi smo pozicionirani na bitnom strateškom mestu kakvo je Kladovo, nisu nam konkurencija. Takođe, idemo dva koraka ispred njih i imam mogućnosti da ravijemo još više znanje i tehnologiju – navodi Genčić.

S.O.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.