Izvor: eKapija | Ponedeljak, 07.11.2011.| 15:04
Izdvojite članak Odštampajte vest

Dvadeseti salon urbanizma, 2011.godina - kandidati za nagrade u kategoriji : Istraživanja i studije iz oblasti urbanizma

1. STUDIJA SLUČAJA – GRAD NIŠ U TRENDOVIMA, Aleksandra Milošević, JP Zavod za urbanizam Niš
2. URBANISTIČKA STUDIJA REVITALIZACIJE CENTRALNOG PODRUČJA SREMSKIH KARLOVACA, Boris Dačić
3. HERITAGE AS URBAN IDENTITY – CASE STUDIES, Aleksandra Milosevic, JP Zavod za urbanizam Nis
4. STUDIJA O UTICAJU HIDROELEKTRANE "ULOG" NA ŽIVOTNU SREDINU, a.d. "Projekt" Banjaluka
5. PRONALAŽENjE NIŠKOG KIOSKA DEFINISANjEM PLANA POSTAVLjANjA MANjIH MONTAŽNIH OBJEKATA, Aleksandra Milošević, JP Zavod za urbanizam Niš
6. UNAPREĐENjE KVALITETA URBANOG OKRUŽENjA I PROMOVISANjE PEŠAČENjA KAO ODRŽIVOG VIDA TRANSPORTA, dr Ružica Bogdanović, Milena Vukmirović
7. INOVACIJA STUDIJE UVOĐENjA ELEKTRIČNIH VIDOVA PREVOZA PUTNIKA U GRADU NOVOM SADU, Aleksandar Jevđenić, JP Urbanizam Zavoda za urbanizam Novi Sad
8. STUDIJA TRANSFORMACIJE JAVNIH PROSTORA U CENTRALNOM PODRUČJU GRADA NIŠA, Aleksandra Milošević, JP Zavod za urbanizam Niš
9. ISTRAŽIVANjE MODELA ZONINGA KROZ PILOT PROJEKTE U 11 OPŠTINA U BiH, Brankica Milojević, Dragan Todorović, Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Inova Banjaluka
10. TURISTIČKA VALORIZACIJA SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE SUVA PLANINA, Nikola Lečić, JP Zavod za urbanizam Niš
11. REVITALIZACIJA BROWNFIELD LOKACIJE – TEHNOLOŠKI PAR "TEHNIS" NIŠ, Lidija Stefanović, Zavod za urbanizam Niš
12. GRAD GLOBALIZACIJE – ALISA U ZEMLjI ČUDA?, Ružica Bogdanović, Aleksandra Stupar
13. ANALIZA BESPRAVNE STAMBENE IZGRADNjE U NOVOM SADU SA STUDIJOM SLUČAJA ALIBEGOVAC, JP "Urbanizam" Zavoda za urbanizam Novi Sad
14. ANALIZA RJEŠAVANjA PROBLEMATIKE PLAVLjENjA POVRŠINSKIM VODAMA STAMBENOG NASELjA "BARE" U KOTOR VAROŠU, Urbis centar, doo Banjaluka
15. ROD I PROSTOR – INTEGRISANjE PRINCIPA RODNE RAVNOPRAVNOSTI U PLANIRANjU PROSTORA U CRNOJ GORI, Tatjana Rajić, EXPEDITIO Centar za odrzivi prostorni razvoj, Kotor
16. TICAD (TISA CHACMENT AREA DEVELOPMENT)PROJEKAT – RAZVOJ SLIVA REKE TISE, JP Zavod za urbanizam Vojvodine, Novi Sad
17. STUDIJA GRADITELjSKOG NASLEĐA ZA POTREBE IZRADE PLANA GENERALNE REGULACIJE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA, Aleksandar Ristić, Anđelka Faninger, JP Zavod za urbanizam Niš
18. URBANISTIČKA STUDIJA OBNOVE NASELjA BANATSKO ARANĐELOVO, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
19. ISTRAŽIVANjE POZORIŠNIH OBJEKATA U REPUBLICI SRBIJI SA URBANISTIČKIH ASPEKATA, Departman za arhitetkuru i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
20. STUDIJA VISOKIH OBJEKATA BEOGRADA, Jovanka Đorđević, Vera Mihaljević, Urbanistički zavod Beograda

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.