Izvor: eKapija | Ponedeljak, 07.11.2011.| 10:33
Izdvojite članak Odštampajte vest

Turizam, putevi, železnice, aerodromi, akumulacije, ekologija - razlozi izrade Prostornog plana Parka prirode Golije

Reka Studenica
Reka Studenica (Foto: b)

Turizam se smatra najjačim "adutom" ove regije, a u klasifikaciji turističkih zona i regija Republike Srbije, prostor Golije je svrstan u Središnju zonu prvoga stepene i Turističku regiju sa Radočelom, Čemernom, Troglavom, Novim Pazarom, Ivanjicom, Novopazarskom i Bogutovačkom banjom, Studenicom, Sopoćanima, Petrovom crkvom, Đurđevim Stupovima, starim Rasom, Deževom, manastirom Gradac i dr.

Reka Studenica
Reka Studenica (Foto: b)

Trasa postojećeg magistralnog puta M 21.1 na području Golije, predvinena je kao jedna od tri varijante prolaska koridora autoputa E-763, Beograd-granica Crne Gore. Na delu trase od Požege do granice Crne Gore koridor bi prolazio dolinom reke Moravice, od Kumanice do Duge Poljane. Daljim istraživanjima optimalne varijante došlo je do korekcija trase i koridora, što će se uneti u Prostorni plan, kroz rezervaciju prostora.

Reka Studenica
Reka Studenica (Foto: b)

Kod železničkog saobraćaja planirana je jednokolosečna pruga Raška-Novi Pazar i elektrifikacija postojeće jednokolosečne pruge dolinom Ibra.

Reka Studenica
Reka Studenica (Foto: b)
(Dubinje, kod Sjenice)

Od značaja za prostor Golije mogu biti sledeće lokacije postojećih i planiranih aerodroma: Ponikve-Zlatibor, Lađevci-Preljina, Kraljevo, Ivanjica, Sjenica, Užice, kao srednji i manji aerodromi osposobljeni za prihvat i otpremu manjih savremenih aviona namenjenih za poslovna i turistička putovanja, kao i vojni aerodromi koji bi mogli da se koriste za civilni saobraćaj. Najbliži aerodrom je Dubinju, u blizini Sjenice (vojni aerodrom), koji je prema PPRS planiran za korišćenje u civilne svrhe.

Reka Studenica
Reka Studenica (Foto: b)

Vodoprivredna osnova Republike Srbije najveći deo obuhvaćene površine Prostornim planom proglašava za zaštićeno izvorište regionalnog/republičkog značaja (izvorišta Studenice, Moravice, Ljudske reke, i dr.), a u cilju održavanja i razvoja vodnog režima u Republici Srbiji i obezbenenja optimalnih tehničkih, ekoloških i drugih rešenja za jedinstveno upravljanje vodama, zaštitu od voda, te zaštitu i korišćenje voda.

Koncepcija razvoja regionalnih sistema vodosnabdevanja zasniva se na izgradnji višenamenskih akumulacija u zonama zaštićenih izvorišta. Studenički podsistem, izgradnjom akumulacije na reci Studenici, na profilu "Preprana", trebalo bi da učestvuje u rešavanju problema podmirivanja vodom deficitarne zone Šumadije i Pomoravlja.

Reka Studenica
Reka Studenica (Foto: b)

Prostornim planom se rezerviše prostor na potezu od 9,5 km uzvodno od manastira do blizu sela Pridvorica, a do donošenja konačne odluke. Prostornim planom rezervisaće se i prostori predvineni Vodoprivrednom osnovom za izgradnju i drugih hidroakumulacija, kao i prostori za izgradnju malih akumulacija za potrebe MHE, ukoliko nisu u suprotnosti sa režimima zaštite.

izvor : Prostorni plan područja posebne namene Parka prirode Golija

za vremenski horizont do 2021. godine

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.