Izvor: eKapija | Ponedeljak, 29.08.2011.| 14:23
Izdvojite članak Odštampajte vest

Koji su uslovi za izgradnju objekta lovnog turizma i standardi za pružanje usluga?

(Foto: b)

Na osnovu Zakona o turizmu, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, po pribavljenoj saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva unutršnjih poslova, Ministrstva za infrastrukturu i energetiku i Ministrstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, donelo je pravilnik kojim se propisuju minimalni tehnički uslovi za izgradnju, uređenje i opremanje lovnoturističkih objekata, kao i standardi, uslovi i način pružanja i korišćenja usluga lovnog turizma.

U pravilniku se navodi da objekat lovnog turizma, uređaji i oprema, pored uslova propisanih ovim pravilnikom, mora da ispunjava i uslove u pogledu izgradnje, protivpožarne zaštite, zaštite životne sredine, zaštite na radu i druge propisane uslove, standarde i normative.

Pravilnikom se određuje gde se i kako mogu graditi objekti lovnog turizma, prilazni putevi i platoi oko objekta, kako mora biti uređena površina izvan objekta lovnog turizma i kao bi objekat trebalo komunalno opremiti.

Objekat lovnog turizma mora da bude uređen i opremljen tako da se omogući racionalno korišćenje prostora, nesmetano kretanje i boravak gostiju i zaposlenog osoblja, bezbedno čuvanje oružja, čuvanje robe, hrane i pića ako se pružaju usluge ishrane i pića, zaštitu zdravlja gostiju i zaposlenog osoblja.

Pravilnikom je određeno da objekat lovnog turizma na ulazu mora da ima vidno istaknuto poslovno ime i sedište, naziv i vrstu objekta, kao i radno vreme.

Objekti lovnog turizma moraju da ispunjavaju propisane uslove za pružanje i korišćenje usluga objekata lovnog turizma, a način pružanja usluge lovnoturističkog objekta može biti prihvat i smeštaj gostiju, pripremanje i usluživanje hrane, pića i napitaka kao i pružanje drugih usluga za potrebe lovnog turizma lovcima – turistima.

Za objekte lovnog turizma za ishranu, pravilnik propisuje uslove po kojima on mora imati odgovarajuće sadržaje za pružanje tih usluga u objektu ili u zasebnoj građevinskoj celini. Njime je uređeno kako bi takav objekat trebalo opremiti, kako se i gde čuva i sprema hrana, održava higijena objekta.

Posebni uslove za objekat lovnog turizma koji pruža usluge smeštaja, takođe su propisani ovim pravilnikom.

Prema uslugama koje se u objektu pružaju, objekat lovnog turizma može da bude: lovačka koliba, lovačka kuća i lovačka vila, a pravilnikom je definisano i koje bi uslove svaka od njih trebalo da ispuni.

Lovačka koliba je objekat za smeštaj gostiju u lovištu, na mestu udaljenom od naselja i komunikacija, a namenjen je kraćem zadržavanju gostiju. Lovačka kuća je objekat za smeštaj u kojem se gostima, u prirodnom okruženju u lovištu, pružaju usluge smeštaja, a mogu da se pružaju i usluge ishrane, pića i napitaka, a lovačka vila je objekat za smeštaj u kojem se gostima pružaju usluge smeštaja, ishrane i pića.

Pravilnikom su posebno utvrđeni standardi za pružanje i korišćenje usluga, kao i oznaka za lovačke vile. Njime je utvrđeno da objekat mora imati najmanje 5 smeštajnih jedinica, a smeštajne jedinice su sobe i apartmani.

Lovačka vila označava se nalepnicom petougaonog oblika sa zaobljenim uglovima i u gornjem delu ima ucrtane lovačke rogove, čiji broj označava ispunjenost standarda, a u donjem deluje ispisan naziv objekta na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom i naziv lovačka vila ispisan na engleskom jeziku.

U cenovnicima i propagandnim publikacijama uz naziv objekta lovnog turizma – lovačka vila, mora da se koristi odgovarajuća oznaka u odnosu na standarde koje lovačka vila ispunjava.

Pravilnik je donet u julu tekuće godine.

Za više informacija


Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.