Izvor: Pristop | Utorak, 21.03.2006.| 12:00

(Pristop) Buduća kazna za monopoliste u Srbiji - u visini njihovog profita !

Skupština Srbije trebalo bi da na redovnom zasedanju, koje je bilo zakazano za 20. mart ali je pomereno za 27, izabere članove Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, koja ima velika ovlašćenja u sankcionisanju monopolskog položaja na tržištu. Antimonopolska komisija imaće pet članova i biće potpuno nezavisna od Vlade Srbije.

Srđan Srećković, pomoćnik ministra za trgovinu kaže da će Antimonopolska komisija, na osnovu Zakona o zaštiti konkurencije, moći da prekršiocima izrekne kazne koje su od jedan do deset procenata poslovnog prihoda ostvarenog u prethodnoj poslovnoj godini.

- S obzirom na to da su prosečne profitne stope danas oko deset procenata, to bi praktično značilo da prekršiocu zakona može da se dogodi da plati kaznu koja je na nivou godišnjeg profita - rekao je Srećković.

Po njegovim rečima, Komisija će se baviti svim elementima narušavanja konkurencije i analizirati vertikalne i horizontalne monopole, odnosno monopolske dogovore različitih privrednih subjekata na istom nivou reprodukcije - maloprodavaca, veleprodavaca ili proizvođača, kao i takozvanu koncentraciju kapitala.

- Koncentracija kapitala podrazumeva da će privredni subjekti koji kupovinom stiču učešće na tržištu veće od 40 odsto morati da traže prethodnu saglasnost Antimonopolske komisije, pred kojom će morati da dokažu da neće zloupotrebljavati dominantan položaj koji stiču na tržištu kupovinom tog drugog pravnog subjekta - rekao je pomoćnik ministra za trgovinu, turizam i usluge, dodajući da činjenica da neko ima učešće na tržištu od 50 ili 60 procenata ne znači samo po sebi kršenje zakona, ali da problem nastaje ako dođe do zloupotrebe dominantnog, odnosno monopolskog položaja.

On je podsetio i da je Zakon o zaštiti konkurencije, koji je usvojen prošlog septembra, bio jedan od uslova za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji.

Naveo je da je drugi razlog za usvajanje tog zakona postojanje mnogih elemenata monopolskog ponašanja u različitim privrednim granama i delatnostima u Srbiji.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.