Izvor: eKapija | Četvrtak, 21.04.2011.| 11:02

"Yu kapital" u 2011. godini ulaže 10 mil EUR u proizvodnju energije na biomasu

Kompanija "Yu kapital" planira da u 2011. godini pokrene proizvodnju energije iz biomase u dva pogona. U razgovoru za "eKapiju", direktor ove kompanije Marko Krajnčić, govori o ovim, ali i drugim planovima.

eKapija: Koji su Vaši planovi za pokretanje poslovanja u Srbiji, u domenu gradnje biogas postrojenja na biomasu?

Mi smo optimistični u pogledu pokretanja ovakve proizvodnje električne energije u Srbiji. Ipak, postoje određene administrativne prepreke. Na primer, problem predstavlja Zakon o konverziji zemljišta, koji nam ne ide u prilog, zato što nam može oduzeti i do 6 meseci vremena u najboljem slučaju.

Mi planiramo da, u 2011, započnemo izgradnju dva pogona, dok bi u 2012. godini otpočela gradnja još tri ili četiri objekta. Svi objekti u koje investiramo će biti snage 500kw ili 1 mw. Računamo takođe i na gradnju biogas postrojenja za druge investitore.

eKapija: Da li postoji neka optimalna snaga pogona?

- Sve zavisi od pristupačnosti inputa, zahteva tržišta, uslova otkupa energije elektrodistribucije, i tako dalje. Po našim proračunima, mi ne bismo ulagali u pogon snage manje od 250kw.

eKapija: Na kojim lokacijama planirate da pokrenete proizvodnju?

- Ne bih želeo imenovati partnere, ali ono što mogu reći jeste da planiramo da tri pogona budu smeštena u Vojvodini – kod Sombora, Padeja, možda jedno u okolini Beograda, dok će jedan ili dva biti locirana u okolini Pirota. Razlog za pokretanje gradnje biogas postrojenja za proizvodnju električne energije u Vojvodini je taj što ona obiluje sirovinom potrebnom za naša postrojenja, dok Pirot ima tu prednost što ima dosta neobrađene zemlje – iz tog razloga je lakše naći partnera za isporuku sirovine – ali, i investitori iz ovog grada pokazuju interes da bude uključeni u naše projekte.

Za optimalno funkcionisanje, potrebna nam je lokacija od bar 2 ha, na kojoj bi se izgradilo biogas postrojenje. Potencijal ove energije je ogroman – osim električne energije, moguće je generisati toplotu i do 90 stepeni. Najbolje su, zato, one lokacije gde se može koristiti i električna i toplotna energija – dakle u blizini gradova, industrijskih postrojenja, bazena, bolnica, staklenika, sušara,...

(Postrojenje u Nemačkoj)

eKapija: Koje tehnologije biste koristili?

- Koristićemo najnovije tehnologije. Imamo dogovore sa nemačkim partnerima, koji su do sada izgradili više od 250 biogas postrojenja i koji su specializovani za razne vrste organskog otpada (iz proizvodnje hrane, iz klanica...).

eKapija: Koje sirovine ćete koristiti?

- Specijalizovaćemo se za organski otpad. U radu naših pogona, koristićemo i alternativne sirovine kao što su - sirak, sudanska trava, sorgun. Ove kulture su veoma zahvalne kao input u proizvodnji električne energije na biomasu, zbog toga što su otporne, i moguće ih je gajiti na suvoj zemlji. Upravo zbog volatilnosti cena kukuruza, u inostranstvu biogas postrojenja na biomasu sve češće prelaze na ove kulture.

eKapija: Imate li kontakte sa dobavljačima sirovina? Da li planirate partnerstva?

- Stupili smo u kontakt sa partnerima koji su vlasnici zemlje. Oni će na tom zemljištu, čiji će jedan deo koristiti za izgradnju pogona, gajiti industrijske biljke, sirak, sudansku travu i sorgun, kao i kukuruz.

eKapija: Kolika će biti vaša ulaganja?

- U ovoj godini, naša ulaganja će iznositi do 10 mil EUR. U oba postrojenja bi bilo zaposleno po pet osoba neposredno, a posredno još mnogo više njih kod dobavljača sirovina.

eKapija: Kako ćete finansirati vaše ulaganje?

- Našu investiciju ćemo izvesti po modelu projektnog finansiranja. Trenutno vodimo razgovore sa par banaka u Srbiji, ali ne mogu trenutno da otkrijem više detalja.

eKapija: Na koji način vas stimuliše država?

- Potpisaćemo ugovor sa EPS-om o otkupu naše proizvodnje električne energije za period od 12 godina. Cene su fiksne, i iznose 14,2 evrocenta po kWh. Ove podsticajne cene omogućavaju povraćaj investicija za 8 do 10 godina, u zavisnosti od veličine pogona. Ukoliko neko ima sopstvenu organsku sirovinu kao otpad u svojoj proizvodnji,onda se vreme povraćaja investicije drastično smanjuje.

Ipak, moram napomenuti da su ove subvencionisane cene najniže u regionu, i među najnižim u Evropi. Primera radi, u Nemačkoj je moguće prodati kWh po ceni od 23 evrocenti, u Italiji za 28, dok je ta cena u Sloveniji oko 17 evrocenti. Moguće je, ipak, skratiti period povraćaja investicija ukoliko zajednički sa partnerima proizvodimo sirovinu. Ukoliko ne budemo ostvarili sopstveni izvor inputa, troškovi obezbeđivanja sirovine će iznositi oko 400.000 EUR godišnje, što produžuje period povraćaja naše investicije.

eKapija: Kakva su regionalna iskustva u domenu izgradnje biogas postrojenja na biomasu?

- U Srbiji ovo nije razvijena oblast. Nemamo još nijedno pravo biogas postrojenje. Već u Hrvatskoj su u toku ozbiljniji planovi, dok su instalirana dva, tri pogona. U Sloveniji postoji 10 postrojenja, u Austriji 450, a u Nemačkoj, koja je i svetski lider, radi oko 6.000 biogas pogona! Dakle, jasno je da je ova vrsta električne energije budućnost. Kako zbog obnovljivih izvora energije, tako i zbog ekologije.

eKapija: Da li planirate da se bavite prometom opreme za biogas postrojenja?

- Svakako. Mi ćemo se baviti sa gradnjom kompletnog biogas postrojenja za zainteresovane investitore po principu ključ u ruke.

eKapija: Vaša kompanija organizuje forum – Alternativni izvori energije-biogas, početkom maja, u Beogradu i Novom Sadu. Šta će biti tema ovog foruma, i da li možete da najavite neke učesnike?

- Organizujemo najstručniji do sada organizovan međunarodni forum – "Biogas, biomasa, organski otpad".

Ovaj forum koji će trajati dva dana – 5. maja u Novom Sadu i 6. maja u Beogradu, imaće za cilj da upozna domaću javnost i invesitore sa mogućnostima ove vrste energije. Ovaj skup će biti veoma značajan – ugostićemo, između ostalih, predsednika nemačke biogas asocijacije i vlasnika postrojenja na biogas – Jozefa Pelmejera. Osim njega, na forumu će učestvovati Bernhard Peks i Martin Šusler, kao predstavnici bavarske vlade. Nadamo se da će forum uveličati i mnogobrojni predstavnici domaćih preduzeća, lokalnih samouprava i ministarstava.

Forum koji organizujemo je jedna od aktivnosti koje sprovodimo u cilju edukacije o biogasu. Mi bismo u tom smislu želeli da pomognemo podacima i stručnom podrškom svakom studentu za, recimo, diplomski i magistarski rad ili doktorsku disertaciju.

M.D.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.