Izvor: eKapija | Četvrtak, 27.05.2010.| 15:20
Izdvojite članak Odštampajte vest

Da li znate za šta se sve plaća lokalna komunalna taksa u Srbiji ?

Evo šta na tu temu “govori” deo Odluke o lokalnim komunalnim taksama Grada Beograda

Po ovoj odluci, komunalna taksa se plaća za:

1. korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti;
2. držanje sredstava za igru ("zabavne igre");
3. priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima;
4. korišćenje reklamnih panoa;
5. korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih i priključnih vozila na uređenim i obeleženim mestima;
6. korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili druge objekte privremenog korišćenja;
7. korišćenje obale u poslovne i bilo koje druge svrhe;
8. isticanje firme na poslovnom prostoru;
9. isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na građevinskim objektima;
10. korišćenje vitrine radi izlaganja robe van poslovnih prostorija;
11. držanje i korišćenje plovnih postrojenja i plovnih naprava i drugih objekata na vodi, osim pristana koji se koriste u pograničnom rečnom saobraćaju;
12. držanje i korišćenje čamaca i splavova na vodi, osim čamaca koje koriste organizacije koje održavaju i obeležavaju plovne puteve;
13. držanje restorana i drugih ugostiteljskih i zabavnih objekata na vodi;
14. držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina;
15. zauzeće javne površine građevinskim materijalom i za izvođenje građevinskih radova.

Među njima, sigurno su ovih dana najinteresantnije - firmarina

Izvod - iz Odluke o lokalnim komunalnim taksama (Beograd) – iznos firmarine po pojedinim zonama

- Pod firmom, u smislu ove odluke, podrazumeva se svaki istaknuti naziv ili ime na poslovnom prostoru, koje upućuje na to da pravno ili fizičko lice obavlja delatnost u tom prostoru.
- Obveznici takse iz ovog tarifnog broja su pravna i fizička lica.
Taksa na firmu plaća se za sedište, predstavništvo i za svaku poslovnu jedinicu pravnog lica na teritoriji grada Beograda. Za poslovne jedinice pravnog lica čije je sedište na teritoriji grada Beograda taksa se umanjuje za 20% od iznosa propisanog za odgovarajuću zonu, a umanjeni iznos predstavlja osnovicu u slučaju primene neke od propisanih olakšica.
- Taksa na firmu umanjuje se:
- Pravnim licima, koja su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo, razvrstana u:
- srednja pravna lica za 20%.
- mala pravna lica za 40%.
- Pravnim licima iz oblasti trgovine (Sektor E, oblast 50-52), ugostiteljstva (Sektor Ž, oblast 55, grana 553-555) i ličnih usluga (Sektor M, oblast 93, grana 930, grupa 9301-9302) za 40%.
- Udruženjima građana, savezima, društvima i ostalim neprofitnim organizacijama taksa se umanjuje za 80%.
- Radnjama koje nemaju svojstvo pravnog lica i pravnim licima, odnosno njihovim poslovnim jedinicama, koje delatnost obavljaju u kiosku, na tezgama i objektima gde je šalterska prodaja taksa se umanjuje za 80%.
- Pravnim licima koja se nalaze na seoskom području gradskih opština, bez obzira na lokaciju, taksa se umanjuje za 40%.
- Takseni obveznik koji ima pravo na umanjenje po više osnova, može koristiti olakšice ili deo olakšice, za koje je potrebno da dostavi odgovarajuće dokaze nadležnom organu za naplatu takse, s tim da ukupno umanjenje ne može biti veće od 80% od iznosa propisanog za odgovarajuću zonu.
- Komunalna taksa po ovom tarifnom broju plaća se mesečno u visini 1/12 godišnjeg iznosa takse i to do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Kao i građevinsko zemljište :

Odlukom o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta određeno je da se naknada plaća za stambeni i za poslovni prostor.

Vrednovanje građevinskog zemljišta za utvrđivanje visine naknade vrši se posebno za grupu stanovanja i posebno za grupe delatnosti: proizvodnja, proizvodne, saobraćajne i druge usluge, trgovina i ugostiteljstvo, zaštićene delatnosti i finansijske, tehničke i poslovne usluge i ostale delatnosti, s tim što u okviru svake grupe, osim grupe stanovanja, postoje dve podgrupe - A, niža i B, viša u koje se raspoređuju korisnici građevinskog zemljišta po šiframa delatnosti koje obavljaju.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.