Izvor: eKapija | Subota, 05.12.2020.| 09:02
Izdvojite članak Odštampajte vest

Kakvi su planovi za Klinički centar Vojvodine? - Na javnom uvidu plan generalne regulacije

Ilustracija
Ilustracija (Foto: miamia/shutterstock.com)
Plan generalne regulacije za Klinički centar Vojvodine u Novom Sadu, koji je JP Urbanizam stavio na javni uvid do 30. decembra, predviđa nagradnju brojnih objekata, uklanjanje određenih objekata kao i izgradnju garaža i površina za pešake.

Kako se kompleks Kliničkog centra, zajedno sa Medicinskim fakultetom i Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, nalazi na ograničenom prostoru koji je skoro u potpunosti izgrađen u prethodnom periodu, potrebno je predvideti mogućnost transformacije prostora u savremeni visokospecijalizovani bolnički kompleks.

Naime, kako se navodi u planu, predviđena je dogradnja objekta Poliklinike, Klinike za infektivne bolesti, Klinike za medicinsku rehabilitaciju, te Zavoda za radiologiju, kao i dogradnja prizemnog aneksa Zavodu za patologiju.

Dodatno, planom je predviđena dogradnja sprata Zavodu za transfuziju krvi i Medicinskom fakultetu na delu objekta čija je spratnost manja od P+3. Nov objekat fakulteta spratnosti P+2 je u izgradnji, a planirana je i još jedna lamela sa ukupno četiri nadzemne etaže. Dodatni sprat trebalo bi da dobiju Institut za neurologiju, psihijatriju i mentalno zdravlje.


Dijagnostičko-terapeutski centar


Objekat Dijagnostičko–terapeutskog centara (DTC) se prema prvom projektu sastojao od četiri lamele, dok su izgrađene samo tri (A, B i C) i to u grubim građevinskim radovima.

Izgradnja objekta DTC-a započeta je 1990. godine. Lamela A rekonstruisana je 2009. godine i u njoj je lociran Urgentni centar (UC). U ostale dve izgrađene lamele planiraju se sadržaji iz oblasti medicinskih delatnosti koje će utvrditi korisnik.

Izgrađeni gabarit objekta je spratnosti prizemlje, tri sprata i potkrovlje. U funkciji osnovne namene, radi bolje funkcionalne organizacije sadržaja, planira se određeno povećanje prostora.

U planu je nadziđivanje lamele C do spratnosti P+4, dogradnja nedovršenog dela objekta prema originalnom projektu–zapadni deo lamele C i jezgra vertikalnih komunikacija između lamela B i C, dogradnja aneksa spratnosti P+4, u istočnom delu objekta i dogradnja prizemlja u zoni atrijuma između lamela B i C.


Parkinzi i priključci za vozila na električni pogon

U okviru kompleksa Kliničkog centra planira se i izgradnja tri spratne garaže, za potrebe pacijenata, zaposlenih i posetilaca. Planirana spratnost je do P+2 sa mogućim parkiranjem na krovu, uz mogućnost izgradnje jedne ili više suterenskih/podzemnih etaža. Kapacitet je približno 130 parking mesta za putničke automobile po etaži.

U okviru navedenih garaža, u prizemnom delu, planirani su parkinzi za bicikle i motocikle. Takođe u okviru garaža, planiraju se priključci za punjenje automobila na električni pogon. Na obuhvaćenom prostoru, planiraju se i otvoreni parkinzi, kapaciteta većeg od 100 parking mesta za putničke automobile.

Parkinzi za bicikle su planirani u blizini ulaza u gotovo sve objekte, a centralni parking za bicikle i motocikle planiran je na prostoru nekadašnje tkaonice svile, odnosno naspram glavnog ulaza u objekat urgetnog centra.

Planom se ostavlja mogućnost postavljanja parkinga za bicikle i na svim mestima gde postoje prostorne mogućnosti odnosno gde nije ugrožena prohodnost i zelenilo.

Površine namenjene pešacima, trgovi biće adekvatno obogaćene mobilijarom, zelenilom, čak i vodenim površinama. Planiran je i glavni pešački prilaz zgradi Kliničkog centra sa Futoške ulice.


Tople veze

Tople veze, odnosno zatvoreni hodnici na koti terena, ispod, ili na određenoj visini iznad terena, kojima se povezuju pojedini bolnički objekti, neophodni su za kvalitetno funkcionisanje zdravstvene delatnosti, kada se ona odvija u više zasebnih objekata, stoji u planu.

- To su horizontalne komunikacije nad terenom, na koti prvog sprata (mogu se formirati kroz više etaža) ispod kojih se odvija interni bolnički saobraćaj. Preporučuje se da ove veze budu transparentne, odnosno zastakljene. Moguće je formiranje i drugih veza (komunikacija) u zavisnosti od potreba, uz uslov da se ne remeti nesmetano odvijanje kolskog i pešačkog saobraćaja na kompleksu. Minimalna širina tople veze je 2 m - navodi se u dokumentaciji.


Dotrajali objekti

Planom se predviđa i uklanjanje dotrajalih objekata. Naime u planu je uklanjanje Klinike za kožno-venerične bolesti, Odeljenja za dijalizu, Klinike za bolesti uha, grla, nosa, objekta za prijem bolesnika i manjih tehničkih objekata


Površine rezervisane za objekte Kliničkog centra


Podsetimo, Klinički centar se prostorno i funkcionalno razvio iz Velike gradske bolnice, koja je na ovom prostoru izgrađena 1909. godine. Nekoliko objekata na uglu ulica Futoške i Hajduk Veljkove su iz ovog perioda. Ostali objekti, ukupno oko 40, građeni su u kasnijem periodu pa sve do današnjih dana.

Poslednji, novi objekat, koji je još uvek u izgradnji, je objekat Dijagnostičko-terapeutskog centra koji se nalazi u jugozapadnom delu kompleksa.

Inače, pored objekata u funkciji Kliničkog centra, u obuhvatu Plana nalaze se područja porodičnog stanovanja, koja su generacijama planova unazad, namenjena kompleksu Kliničkog centra, odnosno planiraju se za transformaciju u površine javne namene.


S. Petrović

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.