Izvor: eKapija | Petak, 27.11.2020.| 11:52
Izdvojite članak Odštampajte vest

I Luka Pančevo u igri za lokaciju nove Luke Beograd - Raspisan tender za izradu tehničke dokumentacije, glavni projekat gotov do kraja godine

(Foto: Pixabay.com/PilotBrent)
Projekat izgradnje nove Luke Beograd bliži se početku realizacije. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture raspisalo je tender za izradu tehničke dokumentacije za izradnju nove Luke, ali lokacija još uvek nije precizirana.

Prema rečima pomoćnika ministra za vodni saobraćaj Veljka Kovačevića, "U igri" su i dalje tri varijante za novu lokaciju, ali će definitivna odluka biti poznata nakon izrade Generalnog projekta i Prethodne studije opravdanosti, koji se, kako nam je rekao, očekuju do kraja ove godine, iako je prvobitno trebalo da budu gotovi u avgustu.

Ipak, za naš portal Kovačević je otkrio o kojim je konkretno lokacijama reč:

- Izrada ovih dokumenata je u toku, prolongirana je zbog izbora i celokupne situacije, ali su definisane tri lokacije će potencijalno biti nova adresa Luke Beograd i to su lokacija 10 km uzvodno od Pupinovog mosta, lokacija u Krnjači i Luka Pančevo kao beogradska luka.

On je pojasnio da je lokacija kod Pupinovog mosta koja je prvobitno razmatrana, na 2-3 km od mosta, definitivno odbačena zbog zone zaštite životne sredine, te da je određena nova na tom potezu, takođe na levoj obali Dunava, ali mnogo više uzvodno.

Na pitanje kojoj su lokaciji nadležni najbliži, Kovačević kaže da su sva tri opciona rešenja vrlo kvalitetna.

- Nijanse će odlučiti – kaže naš sagovornik.

Dodaje da lokaciju u svakom slučaju neće predlagati onaj ko bude radio tehničku dokumentaciju, već da će samo dalje obrađivati ono što bude usvojeno kroz Generalni projekat luke.

I u tenderu za tehničku dokumentaciju navedeno je da se varijantna rešenja za izgradnju Luke Beograd obrađuju "kroz parametre multifunkcionalne analize u okviru Prethodne studije opravdanosti, a najbolje varijantno rešenje u Generalnom projektu, te da je šrojektant dužan da izvrši dalju tehničku razradu kroz Idejni projekat za celinu Luke.

Ističe se da je za lokaciju na kojoj se planira izgradnja Luke Beograd u planu i paralelna izrada Prostornog plana područja posebne namene, čiju izradu će finansirati Ministarstvo, a na osnovu usvojenog Prostornog plana područja posebne namene, projektant će uraditi Idejno rešenje za potrebe pribavljanja lokacijskih uslova.

Kako je navedeno, idejnim rešenjem obavezno je obuhvatiti prikaz postojećeg stanja lokacije Luke, sa granicom obuhvata kopnenog i vodenog zauzeća u planiranom stanju, zatim, popis katastarskih parcela u obuhvatu planiranog kapaciteta Luke, zauzeće u m2 i planiranu namena površina u Luci, planirane objekte u Luci, njihovu namenu, površinu, spratnost i drugo, kao i podatke i postojećim onstalacijama i saobraćajnim vezama, uz osvrt na stanje životne sredine.

Kada je reč o strukturi same luke, koja je već manje-više poznata, navodi se da će je činiti terminal za generalni teret, kontejnerski terminal, terminal za rasute terete, terminal za tečne terete i RO-RO terminal.

Precizira se da projektovani kapaciteti Luke Beograd treba da omoguće pretovar i skladištenje najmanje 2.500.000 tona razne vrste roba, čime će ova luka ispuniti uslove za uključivanje u Core TEN-T mrežu rečnih luka.

- Izgradnjom Luke Beograd i njenim definisanjem kao dry porta (suve luke), odnosno planiranjem rada i logističkih kapaciteta ove luke tako da bude kompatibilna, odnosno povezana sa velikim morskim lukama u okruženju (Konstanca, Pirej, Solun, Rijeka, i Kopar), treba da omoguće valorizaciju povoljnog geografskog saobraćajnog položaja ove luke – dodaje se.

Imajući u vidu nedostatak skladišnih kapaciteta, odnosno rezervoara za naftu i derivate nafte, u luci se planira izgradnja terminala za naftu i derivate nafte, uključujući i bunker stanicu za snabdevanje brodova pogonskim gorivom.

Takođe, lučka infrastruktura treba da pruži mogućnost pretovara pretovar kontejnera, uključujući i rashladne kontejnera (reefer).

Predviđeno je da se izgradnja lučkih kapaciteta vrši u najmanje tri faze, u skladu sa rešenjima iz Prethodne studije opravdanosti.

Idejnim projektom, kako je napomenuto, treba obuhvatiti i proizvodne kapacitete koji se planiraju u širem zaleđu ove luke.

Takođe, od projektanta se traži i da prilikom projektovanja lučke suprastrukture (objekata), ostavi mogućnost da se u kasnijoj fazi projektovanja, odnosno prilikom izrade Projekta za građevinsku dozvolu, uskladе tehnička rešenja koja odgovaraju konceptu izgradnje objekata u Luci budućeg lučkog koncesionara.

Kako se zaključuje u tenderskoj dokumentacii izgradnjom novih lučkih kapaciteta omogućiće se da grad Beograd u potpunosti realizuje svoje privredne potencijale i omogući privrednim subjektima korišćenje usluga unutrašnjeg vodnog transporta kao najjeftinije grane transporta za prevoz masovnih roba.

Procenjena vrednost izrade tehničke dokumentacije za novu Luku Beograd je 132,8 miliona dinara, a sa izabranim ponuđačem biće potpisan okvirni sporazum u trajanju od dve godine.

Rok za podnošenje ponuda je 28. decembar, a detalje tendera možete pogledati OVDE.

Branislava Petrović

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.